twitter
  Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Monday, October 10, 2011

ကာမတဏွာ ေႀကာက္စရာ


စိတ္၀င္စားေအာင္ခါင္စဥ္ေပးျပီ ကြ်န္ေတာ္ေရးမဲ ့ အေႀကာငး္အရာက စာအုပ္ေတြထဲမွာဖက္ခဲဖူတာေတြ၊ လူႀကီး
ေတြေျပာျပတာေတြ ျပန္ေရးထားတာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ကိေလသာကုန္ခန္းေနတဲ ့ သူေတာ္စင္မဟုတ္ပါဘူး၊
ေကာက္ေႀကာင္းေတြမ်ားတဲ ့ မိန္ကေလးေတြကို မသိမသာ ငန္းတက္ပါတယ္..ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုေတာ ့
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေယာကၤ်ားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေနလို ့ပါ....:P

မွတ္မွတ္ရရ ဖက္ခဲ ့ဖူေသာ စာအုပ္ေလးက ကာလီဒါသ ပညာရွိအမတ္တေယာက္အေႀကာင္းပါ၊ မူမတ္ေတြ အစံု
အလင္နဲ ့ညီလာခံထဲမွာ ဘုရင္က ကာလီဒါသ အမတ္ကိုေမးခြန္ထုတ္ပါတယ္၊ "အေမွာင္တကာ အေမွာင္ထဲမွာ
အဘယ္အေမွာင္က အေမွာင္ဆံုးလဲ"ဟု ေမးခြန္ထုတ္ပါတယ္....

ကာလီဒါသအမတ္အတြက္ အေျဖရႀကပ္ေစတဲ ့ ေမးခြန္းျဖစ္သလို တပတ္အတြင္း အေျဖမေပးနိင္ရင္ အသတ္ေသ
ေစနိင္တဲ ့ ေမးခြန္းလည္ျဖစ္ပါတယ္၊ ကာလီဒါသ အမတ္လည္ မစားနိင္၊မေသာက္နိင္ တမိႈင္မိႈင္ တေတြေတြနဲ ့
စဥ္းစာေနရတာေပါ ့၊ဒါကို သမီျဖစ္သူက ေမးပါတယ္.အဘယ္ေႀကာင္းေႀကာင္ ့ ယခုကဲသို ့ ျဖစ္ေနရသနည္းေပါ ့။

ကာလီဒါသအမတ္လည္း ျဖစ္ေႀကာင္းကုန္စင္ေျပာျပလိုက္ေတာ ့ သမီျဖစ္သူက သူကူညီမည္ဆိုတဲ ့အေႀကာင္း
ယေန ့ညအခ်ိန္ သူမအခန္းထဲသို ့ လာခဲ ့ရန္ မွာႀကားခဲ ့ပါတယ္.။

ညဥ္အခ်ိန္ေရာက္ေတာ ့ ကာလီဒါသအမတ္လည္ သမီေတာ္မွာႀကာခဲ ့တဲ ့အတိုင္း သမီေတာ္အခန္းထဲသို ့၀င္
သြာပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လေရာင္ေအာက္သလြန္ထက္မွာ အိပ္စက္ေနတဲ ့သမီေတာ္ဟာ ၀တ္လစ္စလစ္
ျဖစ္နိင္သလို၊မေပၚတေပၚလည္ ျဖစ္နိင္ပါတယ္...

ကာလီဒါသအမတ္လည္ ေရွ ့တိုးရအခက္၊ေနာက္ဆုတ္ရအခက္နဲ ့ မင္သတ္ျပီ သမးီေတာ္ရဲ ့ ခႏၵာကိုယ္အလွအပ
ေပၚမွာ ေတြေ၀ယစ္မူသြားပါတယ္..တခ်ိန္ထဲမွာပဲ သမီေတာ္ကရုတ္တရက္ထျပီ " ဖခင္ အေမွာင္တကာအေမွာင္
ထဲမွာ ယခုလို ကာမေမွာင္ အေမွာင္ဆံုးပါ"ဟု ေျပာလိုက္ပါတယ္........

ကာလီဒါသအမတ္လည္ သေဘာေပါက္ နားလည္သြာျပီ ညီလာခံထဲမွာ သမီေတာ္ေတာ္ေျပာတဲ ့အတိုင္း"အေမွာင္
တကာ အေမွာင္ထဲမွာ ကာမေမွာင္ အေမွာင္ဆံုး"ပါဟုေလ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္......

ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း သေဘာေတာ္ႀက၍ ဆုလဒ္မ်ား ခ်ီးျမွင္ ့လိုက္ပါတယ္.........

ကာမတဏွာမ်ားေႀကာင္ ့ သားႏွင္ ့အေမ၊ အေဖႏွင္ ့သမီး တို ့ကိုေမွာက္မွားေစနိင္ပါတယ္.ကြ်န္ေတာ္ ဘာေႀကာင္ ့
ေျပာနိင္တာလဲဆိုေတာ ့ ျပီခဲ ့ေသာလအနည္းငယ္ကပဲ စကၤာပူမွာ အေဖႏွင္ ့သမီး ဇတ္လမ္းတဗိုဒ္ျဖစ္သြာပါတယ္။
ျပီေနာက္ မေလးရွား၊ျပင္သစ္၊ဘရာဇီ စသည္ ့နိင္ငံတြင္းသတင္းေတြမွာ အေဖႏွင္ ့သမီး၊သားႏွင္ ့အေမ၊ေျမးႏွင္ ့
အဖြား ဇတ္လမ္းမ်ားကို မဖက္ခ်င္ပဲ တအံတႀသနဲ ့ဖက္ခဲ ့ရလို ့ပါ.........

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာနိင္ငံဗုဒၵဘာသာေတြထဲမွာ ထိုကဲသို ့အေႀကာင္းမ်ား မႀကားရ၊မျမင္ရ မေတြရေခ် ၊ဒါကလည္း
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာ ဘာသာတရားေႀကာင္ ့ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္...

သို ့ေသာ္..............
ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္တခုတြင္ ေရးသာထာေသာဇတ္နိပတ္ေတာ္တခုမွ တဏွာကာမေႀကာင္ ့ မိမိ၏သားျဖစ္
သူ ဒိသာပါေမာကၡ ကိုသတ္ေသာ မ်က္မျမင္အဖြားအိုႀကီးအေႀကာင္ကိ
ု ယေန ့လူငယ္မ်ားဗဟုသုတအေနျဖင္ ့
ျပန္လည္ေရးျပရလွ်င္...............၊

အခါတပါးျမိဳ ့တျမိဳ ၏အႀကီးအကဲ သေ႒သားတဦးကို ေယာကၤ်ားတို ့ တပ္အပ္ေသာအ႒ာသရပ္(၁၈)ရပ္အေႀကာင္း
ကို သင္ေစဖို ့ငွာ အျခာျမိဳ ့ရွိ ဒိသာပါေမာကၡဆရာတေယာက္ဆီသို ့ ေစလြတ္လိုက္ပါတယ္၊ ဒိသာပါေမာကၡဆရာ
ဟာ မ်က္မျမင္အေမကို လုပ္ေႀကြးျပဳစုရင္း တဖက္ကလည္ မင္းညီမင္းသာ၊သူေ႒သူႀကြယ္သားမ်ားကို အ႒ာသရပ္
(၁၈)ရပ္ကိုသင္ႀကားပို ့ခ်ပါတယ္.

ဒီလိုနဲ ့သင္ႀကာပိုခ်မႈမ်ားကုန္ဆံုးသြာေသာ ဌာေနရပ္အသီသီကိုျပန္ခဲ ့ႀကပါတယ္၊ဒါေပမယ္ ့ ျမိဳ ့ရဲ ့အႀကီးအကဲ
သူေ႒သာျပန္ေရာက္လာေတာ ့ သူ၏မိခင္က ေမးပါတယ္၊ သားေတာ္ပညာရပ္မ်ားကုန္ဆံုးပါရဲ ့လာဟု..
သာေတာ္ကလည္ ဓာခုတ္၊လံွထိုး၊ေဗဒင္ အတပ္မ်ား အားလံုးကိုသင္ႀကားေပးပါတယ္ဟု ေျပာပါတယ္။

ေနာက္သူေ႒းကေတာ္က ပါပရအတက္ပညာကို သင္၏ဆရာက သင္ႀကားေပးရဲ့လာဟု ေမးျမန္ပါတယ္၊ သူေ႒း
သား လည္ ပါပရအတပ္ပညာ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု ျပန္လည္ေမးျမန္ေသာအခါ ..
မိခင္က ဘာမွမေျပာပဲ သင္၏ဆရာထံသို ့ တေခါက္ျပန္၍ သင္ႀကာပါေလဟု ေျပာပါတယ္....

ဒိသာပါေမာကၡဆီသို ့ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဆရာက အဘယ္ေႀကာင္ ့ျပန္ေရာက္လာရသနည္းဟုေမးျမန္ေသာ
အခါ တပည္ ့ျဖစ္သူ သူေ႒းသာကလည္ သူ၏ မိခင္ေျပာေသာ ပါပရအတပ္ပညာကို သင္ႀကာဖို ့ရန္ ျပန္ေရာက္
လာေႀကာင္ း ေျပာပါတယ္ ။

ဆရာက ေခတၱစဥ္းစားျပီေနာက္ ေကာငး္ျပီ ယေနမွစ၍ အမယ္အိုႀကီးကို သူ၏ကိုယ္စာ ျပဳစုရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း
သေ႒သားကလည္ ေကာင္ပါျပီဟု ေျပာျပီအဖြာအိုႀကီးကို ေန ့စဥ္ေနတိုင္း ျပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ပါတယ္၊
ျပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ခ်ိန္တြင္ ဆရာသင္ႀကားေပးသိအတိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံရပါတယ္။

မ်က္မျမင္အဖြားအိုႀကီး ေရခ်ိဳလွ်င္ ေရပတ္ျဖင္ ့ပြတ္သပ္တိုက္ေပးျပီး ႏႈတ္မွလည္ အဖြားငယ္ငယ္က အလြန္လွပ
မည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ အသားအရည္မွာ ၀င္း၀ါျပီးလွပေနေႀကာင္း၊အဖြား၏ အသံမွာအလြန္နားေထာင္
ရသည္မွာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေႀကာင္း၊ဆံပင္မ်ားမွာ ယခုထိ နက္ေမွာင္ေနေႀကာင္း စသည္ျဖင္ ့ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား သေဘာႀကေသာ စကားကိုသာ ေနစဥ္ရက္စက္ တြင္တြင္ေျပာေလသည္။း

ထိုအခါအဖြားအိုမွာ လူငယ္၏ အယုအယ၊အေျမွာက္အပင္ ့မ်ားကို ေနစဥ္ႀကား၍ စိတ္ထဲတြင္ သေဘာႀကႏွစ္ျခိဳက္
လာျပီ ထိုလူငယ္ကိုလည္ မိမိအားႀကိဳက္ႏွစ္သက္လာသည္ဟုထင္လာသည္။
တေန ့တြင္ မ်က္မျမင္အဖြားအိုက လူငယ္အား မိမိအားႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ အတူေနခ်င္လွ်င္ မင္းရဲ ့ဆရာမရွိမွ
ျဖစ္နိင္မည္ ထိုေႀကာင္ ့ မင္းရဲ ့ဆရာအားလုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ပါဟု အႀကံေပးပါတယ္...၊

လူငယ္သူေ႒သားက လည္ သူမလုပ္ႀကံ၀ံ ့ေႀကာင္းျပန္ေျပာေသာအခါ အဖြာအိုက ဒါဆိုလွ်င္ မင္းရဲ ့ဆရာအိပ္
ေသာေနရာသို ့ ႀကိဳးသြယ္တန္းေပးပါဟု ေစခိုင္လိုက္ပါတယ္။

ညဥ္ ့အခ်ိန္သို ့ေရာက္ေသာအခါ မ်က္မျမင္အဖြာအိုဟာ ရဲတငး္တေခ်ာင္း ကိုင္၍ သူ၏သားရွိေသာ အခန္းတြင္း
သို ့ တေရႊ ့ေရႊ ့တိုးကပ္သြားျပီ ေနာက္ ဦေခါင္းရွိရာကို အနည္ငယ္စမ္းအာ အားကုန္လဲြခုတ္လိုက္ပါတယ္။

သိုေသာ ဒိသာပါေမာကၡဆရာမွာ သူ၏ မိခင္မွာ ဒီေန ့၊ဒီရက္ ၊ဒီအခ်ိန္တြင္ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိေသာေႀကာင္ ့
၄င္း၊သူ၏ တပည္ ့ျဖစ္ေသာ လူငယ္၏ေျပာဆိုမႈေႀကာင္ ့ ၄င္း ႀကိဳတင္သိရွိကာ တေနရာမွေန၍ အေမဟု ေခၚလိုက္
ရာ မ်က္မျမင္အဖြားအိုမွာ အံႀသထိတ္လန္ ့ ရွက္ရႊံစြာျဖင္ ့ ေႀကာက္လန္ ့တၾကား အျပင္သို ့ ထြက္ေျပးသြာေသာ
အခါ ေရတြင္ထဲသို ့ က်၍ ေသဆံုးသြာေလသည္။

ဤတြင္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာက တပည္ျဖစ္သူကို ေခၚ၍ ပါပရအတပ္ပညာဆိုသည္မွာ တဏွာကာမႏွင္ ့ပတ္သတ္၍
မိန္မတို ့၏ ေဖာက္ျပန္ေကာက္က်စ္တက္ေသာ အတြင္းသေဘာဟု ေျပာဆိုျပီ ျပန္လည္ေစလြတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒိသာပါေမာကၡဆရာလည္ ရေသ ့အသြင္းေျပာင္း၍ တရားဘာ၀နာပြားမ်ားပါေတာ ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ့ေျပာရလွ်င္ လူေယာက္်ား၊လူမိန္းမတို ့သည္ ကာမတဏွာေႀကာင္ ့ မိမိတို ့၏အဆင္ ့အတန္း
ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို ေမ ့ေလ်ာ ့ႀကျပီ မိုက္တြင္းနက္ႀကကုန္သည္ဆိုသည္ ့အေႀကာင္းျဖစ္သည္။
ထိုေႀကာင္ ့ကာမတဏွာဆိုသည္မွာ ေႀကာက္စရာျဖစ္သည္ ၊ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ေထာက္လွန္းေရး
ေပါေသာ ခရီသည္ယာဥ္အခ်ိဳ ့တြင္ ေရးသာထာေသာစာတန္းေလးတေႀကာင္းကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။
"မိတ္ေဆြ ဆႏၵကို သိကၡာျဖင္ ့ ထိန္းပါ" ဆိုေသာစာတမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္........

4 comments:

 1. အရမ္းေကာင္းတယ္ အစ္ကို ေရ ။ေက်းဇူးပါဘဲ။

  ReplyDelete
 2. သိပ္ကိုမွန္ပါတယ္ရွင္။ ေပးလိုက္တဲ့ မက္ေဆ့ဂ်္ကေလးကလည္း သိပ္ကို သတိထားစရာေကာင္းပါတယ္။


  ခင္တဲ့
  ေမသိမ့္

  ReplyDelete
 3. ဖတ္သြားပါတယ္ကိုေ၇

  ReplyDelete
 4. မေအလိုး ေခြးသူေတာင္းစား ေခြးစကားေျပာေနတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္ တေန ့တေန ့ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာေတြ အေဖက သမီးကို မုဒိန္းက်င့္ေနတဲ့ သတင္းေတြ မျမင္ခ်င္မွ အဆံုးေတြ ့ေနရတာ။ ဟိုတေလာကပဲ အဖိုးက ေျမးကို မုဒိန္းက်င့္ျပီး ဂုတ္ကို ခ်ိဳးသတ္သြားေသးတယ္။

  ReplyDelete

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....