twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Friday, December 23, 2011

တိုင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္အၿမင္က်ယ္က်ယ္ၿဖင ့္သတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္။

ယခုတေလာ လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုေရာ၊NLDကိုေရာေ၀ဖန္ေရးသားမွဳေတြ
တြင္တြင္ၾကီးေတြ႕ေနရတယ္ က်ေနာ္အားလံုးကိုေလးေလးစားစားဖတ္ပါတယ္။ ယခုနိဳင္ငံေရးအေၿခအေနအရ အေတြးအေခၚ၊အယူအဆရွဳပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္အရာရာကိုသတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ၿမင္ယူဆမိ၍ ဤ စာၿဖင့္က်ေနာ့္အၿမင္အယူအဆကိုတင္ၿပေရးသားအပ္ပါတယ္။
လူတိုင္းလူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚအယူအဆကိုယ္စီရိွၾကစၿမဲပါ၊ဒီအေတြး အေခၚ အယူအဆေတြတသမတ္တည္းအားလံုးတူညီမယ္ဆိုတာလည္းမၿဖစ္နိဳင္သလို၊အားလံုးကြဲလြဲမယ္ဆိုတာလည္းမမွန္ပါ ။တူတဲ့အခါတူမယ္ ၊မတူတဲ့အခါမတူ ရိွၾကမွာပါ ဒါဟာ
လူ႕ေလာကမွာအၿမဲၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ထာ၀ရအမွန္တရားပါ၊ ဒါေၾကာင့္လူသားေတြဟာ
မိမိယံုၾကည္ရာအယူအဆကိုဆုပ္ကိုင္၍ တူညီတာကိုေထာက္ခံ၊မတူညီရင္ဆန္႔က်င္ကန္႕ကြက္ၿခင္းမ်ားၿဖင့္မိမိဆႏၵကိုထု
တ္ေဖၚၾကစၿမဲပါ ၊ဒီအေၿခခံေပၚမွာလူ႕ေလာကတြင္
ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပၿခင္း၊ ကန္႔ကြက္ဆန္႕က်င္ၿခင္း ၊သေဘာတူေထာက္ခံၿခင္းမ်ားဟာ
နိဳင္ငံေရး ၊ဘာသာေရး ၊လူမွဳေရးနယ္ပယ္တြင္အၿမဲၿဖစ္ပ်က္္ေနခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳၿဖင့္သာေၿပလည္ေအာင္အေၿဖရွာမွအေၿဖမွန္ရမွာပါ ၊ပဋိပကၡဆိုတာ
အၿမဲရိွေနမွာပါ ၊ဒါကို မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ လား ရန္ဖက္ပဋိပကၡလားဆိုတာခြဲၿခားရမွာၿဖစ္ပါတယ္
မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ ဆိုရင္ မိတ္ဖက္အသြင္ၿဖင့္ တူတာကို တြဲလုပ္ ၊မတူတာကိုခြဲလုပ္ ဆိုတဲ့
နည္းႏွင့္ေၿဖရွင္းမွသာ အေၿဖမွန္ရမွာပါ ၊ထိုနည္းသည္ နာက်ည္း လမ္းခြဲစရာအေၾကာင္းမရိွပါ
အမွန္ဆံုးနည္းလမ္းၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ရန္ဖက္ပဋိပကၡ ဆိုခဲ့ရင္ စည္းၿခား ၊
ၿပတ္သားဘို႔လိုအပ္ပါတယ္ ေတြေ၀လို႔မရပါ ။
လူတိုင္းလူတိုင္းမွာေမြးရာပါအခြင့္အေရးအရ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယူဆပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္
ဒီအေတြးအေခၚအယူအဆကိုလည္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ရိွပါတယ္ဘယ္သူမွ
တားဆီးလို႔မရပါ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ့အႏွစ္သာရၿဖစ္ပါတယ္ ၊မိမိအယူအဆေပၚအေၿခခံ၍
လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေထာက္ၿပပိုင္ခြင့္လည္းရိွပါတယ္ ဘယ္သူမွၿငင္းလို႕မရတဲ့ကိစၥပါ ။
သို႔ေသာ္ မိမိေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ မိမိဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာရွင္းဘို႔လိုပါသည္၊
အၿပဳသေဘာေ၀ဖန္မွဳလား ၊အပ်က္သေဘာေ၀ဖန္မွဳလားဆိုတာသူမ်ားထက္မိမိကသာ
အသိဆံုးၿဖစ္သည္၊ စာဖတ္သူအားလံုးကလည္းဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္
ၾကပါတယ္ဒါကိုသတိထားဘို႔လိုပါတယ္ မိမိေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ တိုင္းၿပည္အက်ိဳး ၊
အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳး ၊လူပုဂၢိဳလ္အက်ိဳးအတြက္ အၿပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးမိတ္ဖက္အသြင္
ၿဖင့္ေစတနာအရင္းခံၿဖင့္အားမနာတမ္းေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ လူ႔ေလာကအတြက္
အလုပ္သင့္ဆံုးေသာအလုပ္ ၊အမွန္ကန္ဆံုးေသာအလုပ္ၿဖစ္တယ္လို႔က်ေနာ္ယံုၾကည္
ပါတယ္၊အကယ္၍ မိမိေ၀ဖန္မွဳသည္ တပါးသူပ်က္စီးေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ လံုး၀မလုပ္ထိုက္ေသာအလုပ္ၿဖစ္သလို ၊
လူ႕ေလာက ကလက္မခံေသာအလုပ္ၿဖစ္တယ္ ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။
ယခုက်ေနာ္တို႔တိုင္းၿပည္တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္
ေသာ NLD က သူတို႔ယံုၾကည္ရာ အေတြးအေခၚအယူအဆၿဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္
တခုကိုဆံုးၿဖတ္ရပ္တည္လိုက္ၿခင္းအေပၚတြင္ အေတြးအေခၚအယူအဆအမ်ိဳးမိ်ဳး
ထြက္ေပၚလာၿပီး ေ၀ဖန္သံ ၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သံ ၊ ေထာက္ခံအားေပးသၤေတြ
နိဳင္ငံေရးေလာကမွာပြက္ေလာရိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလၿဖစ္ပါတယ္  တခ်ိဳ႕က အာဏာရွင္
ကို လူထုတိုက္ပြဲၿဖင့္သာ ၿဖဳတ္ခ်လို႕ရမယ္လို႔ ယူဆသူကယူဆ ၊တခ်ိဳ႕က လက္နက္ကိုင္
တိုက္မွသာ ရမယ္လို႕ယံုၾကည္သူကယံုၾကည္ ၊တခ်ိဳ႕ကအာဏာရွင္ကိုပူးသတ္မွထိေရာက္
မယ္လို႔ဆိုသူကဆို နဲ႔ အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲေနၾကတဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္ေနပါတယ္၊
မိမိအယူအဆမွန္တယ္ ၊သူ႕အယူအဆမွားတယ္ နဲ႔အၿငင္းပြားေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ
ဘက္ေတာ္သားမ်ားအၿမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ
ၿဖစ္တယ္က်ေနာ္ႏွိဳးေဆာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္၊ဒီအေၿခအေနေပၚတြင္က်ေနာ္လက္လွမ္းမီွ
သေလာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းၾကၿခင္းအေပၚ က်ေနာ့္အၿမင္သေဘာထားကိုတင္ၿပအပ္ပါတယ္။
အထက္ပါ က်ေနာ္တင္ၿပခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေတြဟာက်ေနာ့္အေနၿဖင့္
ဘယ္အယူဆကမွားယြင္းတယ္ ၊ဘယ္အယူအဆကမွန္ကန္တယ္လို႔မေ၀ဖန္လိုပါ ၊အေၿခအေန
ေပးရင္ အယူဆအားလၤုးေအာင္ၿမင္မွန္ကန္မွာဘဲလို႔က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ဒီအယူအဆအားလံုး
သမိုင္းစဥ္အရအေၿခအေနကြဲၿပားစြာ တခုခ်င္းေအာင္ၿမင့္ခဲ့တဲ့သာဓကရိွခဲ့လို႔ဘဲၿဖစ္ပါတယ္ ။
က်ေနာ့္အၿမင္အရ ယခုအေတြးအေခၚကြဲလြဲေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဟာ
( ၁ ) စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နွင့္ညီေသာစံနစ္သစ္တခုေပၚေပါက္ေရး
       ဟူေသာ ပန္းတိုင္ သည္ အားလံုးအတူူတူပင္ၿဖစ္သည္ ။အားလံုးသည္အဓိကပန္းတိုင္ကို
        ကြဲလြဲၿခင္းမရိွပါ ။
( ၂ )  ပန္းတိုင္ကို ၾကိဳးစားခ်ီတက္ၾကရာတြင္ မိမိယံုၾကည္ရာနည္းနာ မဟာဗ်ဴဟာ ၊ နည္းဗ်ဴဟာ
        ကြဲလြဲၿခင္းသာၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ယူဆပါတယ္။
တူညီေသာပန္းတိုင္အတြက္လူတိုင္း ၊အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမိမိယံုၾကည္ရာ နည္းနာအတိုင္းလြတ္လပ္စြာ
ခ်ီတက္ၾကိဳးစားပိုင္ခြင့္ရိွၾကပါတယ္၊မိမိနဲ႔မတူညီေသာတၿခားေသာသူတို႔ယံုၾကည္ရာနည္းနာမ်ားကို
လည္းအၿပန္အလွန္ေလးစားဘို႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္၊ အထူးသၿဖင့္အဓိကမလုပ္သင့္ဆံုးေသာအရာ
မွာ မိမိအယူအဆသည္သာမွန္တယ္လို႔ တရားေသဆုတ္ကိုင္ၿပီးတၿခားသူတို႔အယူအဆသည္မွား
ယြင္းသည္ဟုယူဆကာ  ရန္သူသဖြယ္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္၊သိကၡာက်ေအာင္ ၊ေရွ့တိုးလို႔မရေအာင္
ေနာက္ကလိုက္တိုက္ၿခင္းကိုယေန႔ကာလမွာအထူးေရွာင္က်ဥ္ရမည္ဟုယူဆပါသည္။ဥပမာ -
ေဒၚစုသြာတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုမယံုၾကည္လို႔မလိုက္နိဳင္ဘူးဆိုရင္လဲ မလိုက္ပါနဲ႔ကိုယ္ယံုၾကည္ရာမွာ
ရပ္က်န္ခဲ့ပါ၊ကိုယ့္စစ္မ်က္ႏွာနဲ႔ကိုယ္လြတ္လပ္စြာသြားပါ ၊အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းစြာၿဖင့္ေနာက္က
လိုက္မတိုက္ဘို႔အထူးအေရးၾကီးပါတယ္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ မိမိကိုလည္းအက်ိဳးမၿပဳသလိုသူမ်ားကိုလဲ
အက်ိဳးမၿပဳပါ၊အထူးသၿဖင့္မိမိယံုၾကည္ေသာဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အတြက္ထိခိုက္နစ္နာေသာရလဒ္
ကိုသာရမည္မွာမလြဲပါ၊ သမိုင္းမွာ မိမိအယူအဆကိုတရားေသဆုတ္ကိုင္ၿပီး ငါမွန္တယ္ ငါနဲ႔မတူ
ငါ့ရန္သူဆိုၿပီးသူ႔အုပ္စု ၊ကိုယ့္အုပ္စု တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကလို႔တိုင္းၿပည္ၾကီးစုတ္ၿပတ္ထြက္သြားလို႔
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ယေန႔ထိသက္ဆိုးရွည္ေနၿပီးခါးသီးတဲ့ဒီအသီးအပြင့္ေတြကိုယေန႔ထိခံစားေနၾကရ
တယ္ဆိုတာကိုသမိုင္းသင္ခန္းစာယူၿပီးသတိထားဆင္ၿခင္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။မိမိတို႔ဒီမို
ကေရစီဘက္ေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလက္တြဲၿဖဳတ္ေလာက္သည့္အဆင့္ထိမတိုက္ခိုက္ၾကဘို႔နဲ႔၊
မိမိႏွင့္အယူအဆ၊နည္းနာမတ ူေသာ္လည္းဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလက္ခ်င္းခ်ိတ္၍
တူညီေသာပန္းတိုင္ကိုမတူညီေသာနည္းနာမ်ားၿဖင့္"ညီညြတ္မွဳသည္အင္အား" ဆိုသည္ကိုဆုတ္ကိုင္
ၿပီး ၊ဘယ္မုဒ္ကတက္မွမွန္မယ္ဟုမေတြးၾကဘဲဘယ္မုဒ္ကဘဲတက္တက္ဘုရားေပၚေရာက္ဘို႔သာ
အဓိကၿဖစ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္စြာၿဖင့္ခ်ီတက္ၾကပါစို႔ ။။ေလးစားစြာတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
က်ေနာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ဦးတင္ဦး ၊ဦး၀င္းတင္ကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရယံုၾကည္သူၿဖစ္သည္
(ကိုးကြယ္ၿခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ) က်ေနာ္ယံုၾကည္ရေလာက္ေအာင္လည္းသမိုင္းကိုလုံေလာက္စြာ
ၿဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္။သူတို႔သည္တိုင္းၿပည္ကိုခုတုံးလုပ္ၿပီးမိမိကိုယ္က်ိဳး
အတြက္လံုး၀လုပ္လိမ့္မဟုတ္၊ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔အေရာက္ခ်ီတက္လိမ့္မည္ဟုခိုင္မာစြာယံုၾကည္
ပါသည္၊အကယ္၍က်ေနာ့္အေတြးအေခၚအယူအဆမွားခဲ့လွ်င္ဒီအက်ိဳးအတြက္ခံယူဘို႔အဆင္သင့္
ပင္ၿဖစ္သည္၊ဒါသည္က် ေနာ့္ရဲ့ပုဂၢိဳလ္ေရးယံုၾကည္ရပ္တည္ခ်က္ၿဖစ္သည္။တဖက္မွာက်ေနာ္သည္
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားၿဖစ္သည္၊ဤမ်ိဳးဆက္သည္က်ေနာ့္၏ အသက္ ၀ိဥာဥ္ၿဖစ္တယ္ထို႔ေၾကာင့္
ၿပည္တြင္း ၊ၿပည္ပပူးတြဲက်င္းပေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္တရား၀င္အစည္းအေ၀းမွဆံုးၿဖတ္ေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္
မ်ားကိုမိမိပုဂၢိဳလ္ေရးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ကြဲလြဲေနေသာ္လည္းမိမိခံစားခ်က္ဦးစားမေပးဘဲတေသြမတိမ္း
ရပ္တည္သြာပါမည္၊ က်ေနာ္သည္မ်ိဳးဆက္ကိုဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖါက္မည္မဟုတ္ပါ၊အစဥ္အလာၾကီး
မားေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္၏ရပ္တည္ခ်က္ကိုဘယ္ေတာ့မွေသြဖည္ဆန္႔က်င္မည္မဟုတ္ပါ။ေကာင္းၿခင္း
ဆိုးၿခင္းကိုအစဥ္ခံယူသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ဒါသည္က်ေနာ္၏သစၥာတရားပင္ၿဖစ္သည္ ဤသစၥာတရား
သည္အစဥ္ခိုင္ၿမဲေနေစရမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းေရးသားတင္ၿပအပ္ပါသည္။
တိုင္းၿပည္အက်ိဳး ၊ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးကိုအရင္းႏွီးၿပဳ၍ အစဥ္ထမ္းေဆာင္လိုေသာဆႏၵၿဖင့္
သန္း၀င္း ( ရကသ )
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား
၁၂ /၁၃/ ၂၀၁၁
မွတ္ခ်က္ ---  ၿပည္တြင္း ၊ ၿပည္ပ ၈၈မ်ိဳးဆက္တရား၀င္အစည္းအေ၀းၿဖစ္ေၿမာက္ေရးကို
                   စြမ္းနိဳင္သမွ် အေကာင္ထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္သည္။

Saturday, December 10, 2011

ကြမ္းဓေလ့နဲ့ ကြမ္းစားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး

 
ကြမ္းဓေလ့က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရွးယခင္ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္း ကရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာအေလ့အထျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးျမန္မာတို႔ရဲ႕ အိမ္ဦးခန္းမွာ က်က္သေရရွိစြာ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ေနရာယူထားတဲ့ ကြမ္းအစ္ႀကီးနဲ႔ ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္၀တ္ျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ အလွဴမဂၤလာပဲြေတြမွာလည္း ရပ္ရြာရဲ႕ ျပစ္မ်ဳိးမွဲ႔မထင္၊ အယဥ္ဆံုး အလွဆံုးသမီးပ်ဳိကေလးေတြကို ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ ပန္းေတာင္ကိုင္အျဖစ္ ပဲြထုတ္ေလ့ရွိၾကတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ပါ။
                         ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ေရွး႐ိုးအစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးစံေတြအနက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္လာတဲ့ လူေနမႈစနစ္ကို အမီမလိုက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ တစ္စတစ္စ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကြမ္းဓေလ့ကေတာ့ မေပ်ာက္ပ်က္တဲ့အျပင္ ပိုမိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာတာမို႔ ယေန႔ေခတ္တုိင္ ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈေခတ္ လို႔ဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးဆံုၾကရင္ ကြမ္းထုပ္ကေလး လက္ကမ္းေပးရင္ ႏႈတ္ဆက္ၾကတာ ထံုးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ေန လို႔ပါပဲ။
                           ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၊ ရပ္ကြက္တိုင္း၊ လမ္းဆံုလမ္းေထာင့္တုိင္းမွာ ကြမ္းယာ ဆုိင္ေတြေနရာယူၿပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေရာင္းေနၾကပါတယ္။ လူငယ္ လူႀကီး အသီးသီးကလည္း ပါးေစာင္မွာ ၿမံဳ႕လို႔ တစ္မ်ဳိး၊ အိတ္ကပ္ထဲမွာ ေဆာင္ထားလို႔ တစ္ဖံု ကြမ္းကို ျမတ္ႏိုးစဲြလမ္းစြာ စားသံုးေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေ၀းေျပး ကားေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ခရီးေ၀းကို ေမာင္းႏွင္ရင္း အိပ္ငိုက္သြားမွာစိုးလို႔ ကြမ္းကို မျဖစ္မေန၀ါးၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
                       ကြမ္းယာဆုိင္အခ်ဳိ႕ကလည္း စားသံုးသူမ်ားစဲြလမ္းၿပီး ပိုမိုအားေပး၀ယ္ယူ ေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ကြမ္းယာကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ျပဳျပင္မြမ္းမံၾကပါသတဲ့။ ႏို႔မႈန္႔ကိုက်ဳိၿပီး ကြမ္းစားထံုးထဲမွာ ေရာေမႊျပဳျပင္လိုက္ေတာ့ ႏုိ႔ရနံ႔ေလးေမႊးၿပီး ပိုေကာင္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ပိုၿပီးေကာင္းသထက္ေကာင္းေစဖို႔ ပ်ားရည္တုိ႔၊ သံပုရာရည္တို႔ပါထပ္ၿပီး ထည့္ထားေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး စဲြလမ္းေစဖို႔အတြက္ ဓာတုေဗဒေဆးေတြပါ ေရာသမ ေမႊထားတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါသတဲ့။
                     တစ္ခါ ကြမ္းစားေဆးေတြကိုလည္း မွတ္ပံုတင္မဲ့ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြ၊ မူးယစ္ထံုထုိင္းေဆး၀ါး ေတြထည့္ၿပီး စားသံုးသူေတြ စဲြလမ္းေစဖို႔ ျပဳျပင္ထားၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံက ဓာတုေဗဒေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကြမ္းစားေဆးေတြကို နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကို တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့တင္သြင္းေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ကြမ္းယာဆုိင္ေတြမွာ 92, 45 ၊ ဘုရင္မ၊ Signal  ဆုိတဲ့ တံဆိပ္မ်ဳိးစံုအဖံုဖံုကို ကြမ္းသမားတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ၀ါးေစဖို႔ ေရာင္းခ်ေနၾကပါရဲ႕။ ကြမ္းစားေဆးရဲ႕ ရနံ႔ေမႊးက ကြမ္းသမားကို ဆဲြေဆာင္ေနေသာ္လည္း ဓာတုေဗဒေဆးေတြရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္ စားသံုးသူရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ အသည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတာမုိ႔ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။
                            အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံက တရားမ၀င္ေရာက္ရွိလာတဲ့  Ready made ကြမ္းထုပ္  ေတြကလည္း ကြမ္းယာဆုိင္ေတြမွာ လြယ္လင့္တကူခ်ိတ္ဆဲြေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထုပ္ပိုးပံုစံကေကာင္းေကာင္း၊ ဆဲြေဆာင္မႈရနံ႔ကလည္း ေကာင္းေကာင္း ဆုိေတာ့ ကြမ္းသမားလူငယ္၊ လူႀကီးတုိ႔ စဲြလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ၀ယ္ယူစားသံုး ေနၾကပါတယ္။
                            အင္း၀ေခတ္မွာ ဖိုးသူေတာ္ဦးမင္း စပ္ဆုိခဲ့တဲ့ "တံတားဦးက ကြမ္းႏု၀ါ၊ ငန္းျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီးေတာင္ငူနဲ႔ ကိုင္းထံုးျဖဴျပည္ရွား၊ သာ၀ါးလို႔ေထြး" ဆုိတဲ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာကြမ္းကဗ်ာမွာ ကြမ္းတစ္ယာရဲ႕ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ကြမ္းရြက္၊ ေဆး၊ ကြမ္းသီး၊ ထံုးနဲ႔ ရွားေစးတုိ႔ကို ထြက္ရွိရာေဒသနဲ႔ တကြ ဖဲြ႕ႏြဲ႕စပ္ဆုိေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ကြမ္းယာမ်ားမွာေတာ့ ေရွးျမန္မာတို႔ရဲ႕ ကြမ္းယာမွာပါတဲ့ ႐ိုးရွင္းလွတဲ့ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္မ်ားသာမက ျပည္ပက ဓာတုကြမ္းယာပစၥည္းေတြကိုပါ ဖြယ္ဖြယ္ ရာရာ ေရာသမေမႊထားၿပီး ကြမ္းသမားေတြကို ဆဲြေဆာင္ ေနၾကပါတယ္။
                          ျမန္မာ့႐ိုးရာကြမ္းတစ္ယာမွာပါ၀င္တဲ့ ေဆးရြက္ႀကီးရဲ႕ အာနိသင္က ပိုးမႊားမ်ား ကို ေသေစတဲ့အစြမ္းရွိပါတယ္။ အခုျပည္ပက တရားမ၀င္အေကာက္ခြန္မဲ့ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ဓာတုေဗဒကြမ္းစားေဆးက ျမန္မာ့ေဆးရြက္ႀကီးထက္ အာနိသင္ပိုမို ျပင္းထန္တဲ့အတြက္ လူသားတို႔က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးေစတဲ့ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္ ေတြရွိေနပါတယ္။
                          ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံက တရားမ၀င္အေကာက္ခြန္မဲ့ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကြမ္းစားေဆးေတြနဲ႔ Readymade ကြမ္းထုပ္ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္က မေသးပါဘူး။ ကြမ္းသမားေတြရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ေတြ၊ အသည္း ေတြထိခိုက္ပ်က္စီးမယ့္ အႏၲရာယ္နဲ႔ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးကို စဲြလမ္းမႈျပႆနာမ်ားမွ လြတ္ကင္းဖို႔အေရး အကာအကြယ္ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

written by ေဒါက္တာခင္ဦးေမ

Thursday, December 8, 2011

စံုး၊တေစၦ၊ဘီလူးတို ့ျဖင္ ့ ဖို၊မ ဆက္ဆံသူမ်ားအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ဘီလူးတေကာင္က ေရာက္လာျပီဖို၊မဆက္ဆံသြားသည္ ့အျဖစ္မ်ိဳးကို ေရွ ့တစ္ေခတ္ကလူသားတို ့လက္ခံခဲ ့ႀကသည္၊စံုး ၊တေစၦ၊မွင္စာ ေတြကလည္းဤသို ့ ျပဳလုပ္တက္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ဤလိုႏွင္ ့ အေနအထိုင္မတက္က
ဘီလူးက စိတ္၀င္စားသြားလိမ္ ့မည္စသည္ ့ အယူ၀ါဒမ်ားေပၚေပါကါခဲ ့သည္။

ဤဓေလ ့၏ မူလအစမွာ.......

နတ္၊သိႀကားတို ့၊ နတ္ဘုရားတို ့တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသားသမီးရတနာေပးနိင္သည္ ့စြမ္းပကားရွိသည္ဆိုေသာ ယံုႀကည္ခ်က္မွျမစ္ဖ်ားခံလာဟန္တူသည္၊(....)ဘာသာေရးက်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏ သာေတာ္မ်ားသည္ လူသားတို ့၏ သမီးမ်ားဆီသို ့သြားႀကသည္ဟု ိုထားသည္။သို ့ေႀကာင္ ့လြန္ခဲ ့ေသာ ေခတ္က သီလရွင္မ်ားထံ နတ္သားမ်ားကအလည္သာႀကသည္၊ဖို၊မ ဆက္ဆံသည္ထိ ေျပာဆိုခဲ ့ႀကသည္၊အခ်ိဳ ့ေသာ သီလရွင္မ်ားဆိုလွ်င္၎၀မ္းဗိုက္ထဲမွ ကိုယ္၀န္ကို ဘုရား၀င္စားသလို၊နတ္သိႀကားကေပးသနားေသာ္ ရင္ေသြးအျဖစ္ေျပာဆိုခဲ ့ေသာ ေခတ္ကိုေရာက္ခဲ ့ဘူးသည္။ေရွ ့ေခတ္လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႀကေသာ ဟာႀကဴလီမွအစ ယခုေခတ္ဘုရားမ်ားကိုပင္ အပ်ိဳစင္မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအျဖစ္ ယေန ့တိုင္ ေျပာေဟာသူေတြရွိေသး၏။

ဘီလူး၊ သရဲ မ်ားကအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပူးကပ္ျပီ ဘီလူး၊ သရဲကေလးမ်ားကို ေမြးဖြားတက္သည္ဆိုေသာ အယူအဆကရွိေသးသည္၊(.......)ဘာသာကဲြကိုတည္ေထာင္သူ မာတင္လူသာ ဆိုသူကိုယ္တိုင္က ဘီလူးႏွင္ လူသာတို ့ဆက္ဆံနိင္သည္၊လူသားတို ့ေမြးဖြားေသာဘီလူးဆန္ေသာကေလးမ်ားမွာအဆိုပါ ဘီလူးမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေဟာေျပာခဲ ့ဘူးသည္။

ဤလိုႏွင္ ့အခ်ို ့ေသာ ေဆးဆရာမ်ားက ဘီးလူဟန္ေဆာင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ ့ႏွင္ ့ေဖာက္ျပားခဲ ့ႀကသလို အခ်ိဳ ့ဆရာေတြကလည္းအဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကိုတကယ္တမ္းယံုႀကည္ေအာင္ ေဟာေျပာခဲ ့ႀကဘူးသည္၊ဤသို ့အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ့ ျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြးအမ်ားႀကီရွိသည္။

ဥပမာ.....
- အဂၤလန္နိင္ငံမွ ဖိုဒ္ ့ရွား ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ ဘီလူးလက္ခ်က္ျဖင္ ့ ကေလးရရာက ကေလးမွာ ဘီလူးရုပ္ေပါက္ေနျပီအသက္(၆)လအရြယ္တြင္ သြားမ်ားအျပည္ ့အစံုထြက္ေနသည္။

- ဆပ္ဖိုဒ္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက တရားရုံးတြင္ လူႏွင္ ့ဘီလူးဆက္ဆံခဲ ့သည္မွာနွစ္ေပါင္းႀကာျပီ ၎၏ရင္ေသြးမ်ာအနက္သံုးဦးမွာဘီလူးေႀကာင္ ့ရရွိျဖင္းျဖစ္သည္စသည္ ့ျဖင္ ့အႀကိမ္ႀကိမ္က်မ္းကိုင္္ေျပာဆိုခဲ ့ပါသည္။

ဘာသာဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၀င္သည္  ့အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦထုပ္ေဆာင္းျပီမွ ၀င္ရေသာဓေလ ့က ရွိေသးသည္၊ဘုရားေက်ာင္း၌ေကာင္းေသာနတ္မ်ား၊ရွိသလို၊နတ္ဆိုးမ်ားလည္ရွိသည္။ဦးထုပ္မေဆာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏နားရြက္မ်ားကေနတဆင္ ့အဆိုပါနတ္ဆိုးမ်ားက ၀င္ေရာက္ကိုယ္၀န္ရေစနိင္သည္၊ဒါကို ကာကြယ္ရန္ ဦးထုပ္ေဆာင္းႀကသည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။

ေရွေခတ္လူသားတို ့အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ႀကသည္ ့အေႀကာင္းအရင္းကို ျပန္ႀကည္ ့လွ်င္ရာသီဥတုခံနိင္ဖို ့လွပေစဖို ့စသည္ ့အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မေကာင္းဆိုးရြာေကာင္မ်ား၀င္မပူးနိင္ေအာင္အကာအကြယ္ဘေဘာမ်ိဳးျဖင္ ့၀တ္ဆင္သူေတြလည္းရွိသည္။
အထူးသျဖင္ ့ မေကာင္းဆိုးရြာေတြ ဘီလူး၊သရဲ ေတြ ကိုယ္၀န္လာေပးမွာကို ေႀကာက္ရြံျပီး အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္သည္ ့ လူမ်ိဳးေတြရွိပါသည္။ဒီလိုႏွင္ ့ရဟႏၱာ စိန္(....) ကိုယ္တိုင္က မေကာင္းဆိုးရြားတို ့က ဒုကၡမေပးနိင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အမွတ္အသားသေဘာျဖင္ ့
ဦထုပ္ေဆာင္းႀကရန္ တိုက္တြန္းခဲ ့ဘူးသည္။

သီဟိုဋ္နိင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အတြင္းခံကိုအျမဲတမ္း၀တ္ဆင္ထားႀကသည္၊သူရဲ ၊သဘတ္ေတြက လာေရာက္ျပီဖို၊မ မဆက္ဆံနိင္ေစရန္ျဖစ္သညိဆိုသည္။ အလားတူပင္အခ်ိဳ ့က ခါး၌ခ်ည္းထားေသာ အေဆာင္အေယာင္းမ်ားသည္ မေကာင္းဆိုးရြားမ်ားကလိင္တန္ဆာကို အေႏွာက္အယွက္မေပးနိင္ရန္အတြက္ အကာအကြယ္သေဘာျဖစ္ပါသည္.....။ ။ ။


(ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏အဆင့္ျမင္ ့အသံုးခ်ဖို၊မဆက္ဆံေရစာအုပ္မွဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ယၡဳတေလာ
ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို ့ ကိစၥမ်ား၊ လက္စသပ္ လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင္ ့ ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္ ့အသစ္မ်ား မတင္နိင္ျခင္းကို အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)

Saturday, December 3, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ က်က္သေရေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒကြဲၾကသူေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ ေျပာရန္ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္ ျငင္းစရာ ရွိလိမ့္မည္ မထင္ပါ။

ဒီ့အတြက္ သက္ေသေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အခုလတ္တေလာ အျမင္သာဆံုးအျဖစ္ ဟီလာရီကလင္တန္လာေသာ အျဖစ္ကို ျမင္ၾကည့္မိသည္။ ဟီလာရီဆိုသည္က ကမၻာလွည့္ ၾသဇာေပးေနေသာ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦး။ ထိုကဲ့သို႔ က်ေနာ္ အျမင္ရွိသည္။ တကယ္လဲ ထက္ျမက္စူးရွေသာ မိန္းမတစ္ဦးပါပဲ။ အေမရိက၏ First Lady အျဖစ္ ၈ႏွစ္ၾကာစိုးစံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ သူမ၏ အိမ္နိမ့္စံဘ၀က သိပ္မၾကာ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရျပန္ေသး၏။ သမၼတျဖစ္ဖို႔ေတာင္ လက္တစ္ကမ္းအလိုေလး ရွိခဲ့တာပဲ။ ေျပာလိုသည္မွာ ဒီလို အမ်ဳိးသမီးႀကီးတြင္ မာန္အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ ရွိလိမ့္မည္။ ဘယ္သူနဲ႔ ေတြ႕ေတြ႕ သူမ၏ အဲဒီမာန္ကို ျမင္ႏိုင္သည္ဟု က်ေနာ္ ထင္ပါသည္။

ဒီလိုႏွင့္ သူမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ လာေတြ႕ခဲ့သည္။ ကမၻာမွာလက္ရွိ အထက္ျမက္ဆံုးထဲမ်ားထဲတြင္ အ၀င္အပါျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုပြဲ။

က်ေနာ့္ရင္ထဲကို ထိသြားသည္ကား သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး၏ ဟန္ပန္မ်ားကို ျဖစ္သည္။ တကယ့္ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္ေတြ ေတြ႕ၾကသလို၊ ကြဲကြာေနေသာ မိတ္သဂၤဟမ်ား ျပန္ေတြ႕ၾကသလို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ရွိလြန္းလွပါသည္။ ဒီမွာတြင္ပင္ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ စကားလံုးတစ္ခု ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္။

ႏိုင္ငံျခားေရာက္သူတို႔က ေျပာၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ မိတ္ဆက္တဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နာမည္ ေျပာျပမိတ္ဆက္ ရတာမ်ဳိး ရွိသည္တဲ့။ အိုဗားမား အာဆီယံစည္းေ၀းပြဲလာေတာ့ ေျပာလိုက္သည္မိန္႔ခြန္းထဲမွ စကားမ်ားက က်ေနာ့္ရင္ကို ပိုထိရွသြားေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဟီလာရီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည့္အေၾကာင္းမ်ား။ အိုဗားမားလို လူမ်ဳိးကပင္ အေရးတယူ မလုပ္၍ မရေသာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ပင္ ရွာမွ ရွားလွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ရွိေန၏။ က်ေနာ္တို႔ လူမ်ဳိးျဖစ္ေန၏။ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးစစ္စစ္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ေန၏။ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးေတြ မွည့္ေလ့ရွိေသာ နာမည္မ်ဳိးစစ္စစ္ မွည့္ထားသူျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္ဟု တင္စားထိုက္ေပသည္။

ကမၻာေပၚမွာ ထင္ရွားေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိမလဲ? ထိုအထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၏။ ကမၻာမွာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ တစ္ေယာက္က အ၀င္အပါျဖစ္ေနသည့္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဂုဏ္ယူ ရပါသည္။

က်ေနာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နားကလူ မဟုတ္ပါ။ သူ အခက္ခဲႀကံဳေနရစဥ္က မ၀န္းရံႏိုင္ခဲ့သလို သူ ျမင့္တက္လာေသာအခါ ေျပးကပ္သူလည္း မဟုတ္ခဲ့။ အေ၀းႀကီးမွာ ေအးေအးႀကီးသာ ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ေခၚေနမိေသာ စကားတစ္ခြန္းရွိ၏။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး၏ အေမ။

အေမဆိုသည္ကား က်ေနာ္တို႔အား လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္သူ၊ လမ္းျပသြန္သင္မႈ ေပးႏိုင္သူ။ ေႏြးေထြးမႈေပးႏုိင္သူ၊ ဂုဏ္က်က္သေရကို တိုးေစသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိေနျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ မိခင္ႏွစ္ေယာက္ရွိေန၏။ တစ္ေယာက္က
ေမြးခဲ့ေသာ အသက္ကို ေပးသည့္အေမ။ ပုဂၢလဘ၀အတြက္ ခိုကိုးရာ။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ သိကၡာကိုျမင့္တင္ေပးခဲ့ သည့္အေမ။ ျမန္မာဟူေသာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ခိုကိုးရာ။

ဦးသန္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာေက်ာ္တဲ့ ျမန္မာမရွိဟု ေျပာခ်င္ေနသူမ်ား၊ ယိုးဒယား၊ တရုပ္၊ ကုလားမ်ားကို အေဖေခၚခ်င္ေနသူမ်ားအား မွားယြင္းေၾကာင္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိေနျခင္းက သက္ရွိထင္ရွား သက္ေသျပေနပါသည္။ က်ေနာ့္တစ္ဦးတည္း သေဘာေျပာရပါလွ်င္ ယိုးဒယားက ကိုယ့္ထက္သာသည္ဟု ေျပာလွ်င္ မခ်ိေအာင္ နာလွပါသည္။ ယိုးဒယားမုန္းလို႔ မဟုတ္ပါ။ အထင္ႀကီးစရာဟု ဘယ္တုန္းကမွ ထင္မထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းပါ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံလို ဖာႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ဆိုေသာစကားကို ငယ္ငယ္ကတည္းက စြဲခဲ့၏။ ယခု အဲဒီထက္ကိုယ္ကနိမ့္က်ေနၿပီလို႔ ေျပာလာလွ်င္ အသက္ကို သတ္သည္ထက္နာ၏။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္ပါသည္။ အာဏာလက္ရွိရွိသူ မဟုတ္ပါပဲလ်က္ (တစ္ခါမွ အာဏာမရခဲ့ဘူးပါပဲလ်က္) ကမၻာက ခုလို အေလးစားခံရသူမ်ဳိး ယိုးဒယားမွာ ရွိသလား။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိသလား။ သူတို႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိသလား ဟုပင္။

က်ေနာ့္စိတ္ထင္ ဟီလာရီ၏ မ်က္၀န္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အထင္ႀကီး အေလးထားစိတ္ကို ျမင္လိုက္ရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုတစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမန္မာျဖစ္ရတာ အေတာ္ဂုဏ္ယူသြားမိ၏။ ငါတို႔မွာ ဒီလိုလူမ်ဳိး ရွိေနတာပဲ။

ထို ဂုဏ္ယူစိတ္သည္ စိတ္ခြန္အားကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ငါတို႔လည္း ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ဒီလို အျဖစ္မ်ဳိး တစ္ေန႔မွာ ေရာက္ႏိုင္တာပဲ။ ငါတို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့ေသြး ျမန္မာ့ဗီဇက ကမၻာမွာ ဒီလိုအေနအထားရွိေအာင္ ထြန္းေပါက္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းရွိတယ္။ တို႔မွာ လုပ္ရင္ျဖစ္တဲ့ ဗီဇမ်ဳိးေစ့ရွိၿပီးသား။ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားဖို႔ပဲလိုတယ္ဟူေသာ စိတ္မ်ား ပြားမ်ားလာေစခဲ့၏။ အသက္ကို ကယ္လိုက္သည့္ပမာ ခံစားရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာစက ေရႊဂံုတိုင္ရံုးေရွ႕တရားပြဲကို က်ေနာ္သြားသည္။ ခပ္ေ၀းေ၀းကမို႔ အရိပ္သ႑န္မွ်သာ ျမင္ရပါသည္။ အသံ၀ိုးတ၀ါးမွ်သာ ၾကားရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္ထဲတြင္ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ညႊတ္ႏူးျခင္းျဖစ္မိသည္။

ေနာက္ပိုင္း ပဲခူးခရီးစဥ္မွာက်ေတာ့ က်ေနာ္ကံေကာင္းသည္ဟု ေျပာရမည္။ ပဲခူးက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အိမ္မွာ အလွဴရွိလို႔ ပဲခူးေရာက္ေနသည္ႏွင့္ ႀကံဳ၏။ သူတို႔အိမ္ကလဲ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားႏွင့္ နီးနီးေလး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာမည္ၾကားေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားမွာ ေစာင့္ၾကသည္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလဲ အေ၀းကပဲ ေနလိုက္ပါသည္။ လူအုပ္ကား ေတာ္ေတာ္ပင္ မ်ား၏။ လက္ေတြ တန္းလ်က္သား ကာထားသူမ်ားၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ အနားက အဘြားႀကီး တစ္ေယာက္ ေအာ္လိုက္သံကို ၾကားရသည္။

`ဟယ္ ဟိုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလးေတာ့´
တဲ့။ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သဘက္ႀကီး ေခါင္းေပါင္းထားေသာ အမယ္အိုႀကီးတစ္ေယာက္ကို ျမင္ရသည္။
`အေရွ႕သြားၾကည့္ေလ အဘြား´
ဆိုေတာ့ ...
`ေနပါေစကြယ္၊ ဒီကလဲ ေတြ႕ရသားပဲ´
ဆို၏။ သူ႔မ်က္ႏွာကား ၿပံဳး၍ေနသည္။ က်ေနာ္ အနည္းငယ္စပ္စုမိ၏။
`အန္တီစုကို ခုလိုျမင္ရေတာ့ ဘယ္လိုေနသလဲ၊ အဘြား´
ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ မထင္မွတ္ေသာ စကားတစ္ခြန္းထြက္လာသည္။ စကားက ႏွစ္လံုးတည္း၊ အေတာ္ထိေရာက္ေသာ စကားပါေပ။
`ခ်စ္တယ္´
တဲ့။ ေနာက္ဘာမွမေျပာေတာ့ပဲ ၾကည္ႏူးေသာ မ်က္၀န္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ၾကည့္ေနေလ၏။

မိမိရင္ေသြးတစ္ေယာက္အား ၾကည့္ေနသလို ေမတၱာလႊမ္းေသာအၾကည့္မ်ားဟု က်ေနာ္ခံစားရပါသည္။ အေမစုသည္ကား က်ေနာ္တို႔လို ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ အေမသဖြယ္ ခံစားရသလို အဘြားအရြယ္ အဖိုးအရြယ္မ်ားအတြက္ေတာ့ သမီးသဖြယ္ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သူ။ ျမန္မာတည္းဟူေသာ မိသားစုအတြင္းမွ အေတာက္ပဆံုး မိသားစု၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါေခ်သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ျခံတံခါး၀တြင္ စကၠဴျပားကေလးကိုင္ကာ ရိုက္ထားခဲ့ေသာပံု။ `က်မကလဲ ျပည္သူေတြကို ခ်စ္ပါတယ္´ ဆိုေသာ စာတမ္းပါဓာတ္ပံုကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမင္ဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူေတြမွာလဲ ေထာင္မျပျဖစ္ေသာ စာတမ္းေတြ ကိုယ္စီရွိပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူေတြကလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ပါတယ္ ဟုေရးထြင္းထားေသာ စာတမ္းမ်ားပင္။

ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူေတြ ခ်စ္ၾကသလဲ? အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါလိမ့္မည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္မို႔ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္၏။ တျခား သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ ေက်းဇူးတင္မိေသာ္လည္း ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္မို႔ ခ်စ္ျခင္းက ပိုပါလိမ့္မည္။

စကားစပ္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသြးျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မခ်စ္ပါ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦး အင္တာဗ်ဴးပါေသာ ဂ်ာနယ္ကိုလည္း မဖတ္ပါ။ စိတ္ထဲ နာေနသည္ဟုပင္ ေျပာရမည္လား။ ရာဇ၀င္ေတြလည္း ရိုင္းခဲ့ၿပီ အဖေရဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား တိုင္တည္ေသာ စာပိုဒ္ကို သူ႔အား ၾကည့္ကာ ရင္ကြဲမတတ္ရည္ညႊန္း သီဆိုေနသူမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ရက္သူဟု ျမင္ပါသည္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ကိုယ္ ေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ ရပါလ်က္ ဒုကၡတြင္းသို႔ ဆင္းလာခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေက်းဇူးကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

တစ္ခါတစ္ေလ သူ႔လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူသည္မ်ား ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ငါ ဥာဏ္မမီလို႔ပဲ ေနမွာေလဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျဖေလွ်ာ့မိ၏။ ကမၻာက လက္ခံေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုကို သူသာ တတ္သိ နားလည္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကား သူ ေနာက္လိုက္မ်ား၊ သူ႔ကို သစၥာရွိစြာ ၀န္းရံၾကရံုသာ ရွိ၏။

ကိုမင္းကိုႏိုင္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ ေရာက္သြားစဥ္က ေရာက္လာသူ ပရိသတ္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပတင္းေပါက္မွ မ်က္ႏွာ ထြက္ျပခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ တကယ္ကို ေနတစ္စင္း ထြက္ျပဴလိုက္သလိုပါပဲ။ လူေတြကို ၾကည့္၍ သိမ္ေမြ႕စြာ ၿပံဳး၍ သူ လက္ျပခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ ဟန္ပန္ႏွင့္အတူ အဟုန္ျပင္းေသာ အားအင္တစ္ခုကို ခံစားလိုက္ရသည္။

က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္ ပံုျပင္တစ္ပိုင္းတစ္စကို သြားသတိရလိုက္မိ၏။ ေလနဲ႔ ေတာင္ ဘယ္သူ အစြမ္းထက္သလဲဆိုသည္က ထိုပံုျပင္ပါ ေမးခြန္း။ ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ေတာင္ဆိုသည္က ထုထည္ႀကီးသည္။ အင္အားရွိသည္။ အေျခေတာင့္သည္။ ေတာင္က ခိုင္မာတယ္ အင္အားႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရမလိုပါပဲ။ သို႔ေသာ္ ညင္သာစြာ အဆက္မျပတ္တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလက ေနာက္ဆံုး အင္အားႀကီး ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကိုပင္ အစြမ္းမဲ့ေသာ ေက်ာက္မုန္႔အစအနကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေျခမြပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပံုျပင္မွာ အေျဖေပးထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္လည္း ေလကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ညင္သာမႈရွိ၏။ ၿပီးေတာ့ အဆက္မျပတ္ေသာ ၀ိရိယရွိသည္။ အမိုက္ေမွာင္သည္ ေက်ာက္ေတာင္ကဲ့သို႔ ရွိပါေစ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျခလႊင့္ပစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ၏။

ထို႔အျပင္ ...
ျမန္မာျပည္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေစမည့္ကိစၥမ်ားအား တားဆီးႏိုင္မည့္သူအျဖစ္လည္း ခံယူမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ အာရွတြင္ ထြန္းေတာက္ခဲ့ရာမွ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္တန္းေရာက္ခဲ့ရသည္။ သံထည္ေကာင္းပါလ်က္ ထုတ္မသံုးႏိုင္လို႔မို႔ သံေခ်းေတြတက္ကာ တုံးသလို ျဖစ္ေနရေသာ ဓားတစ္စင္းလို ခံစားမိသည္။ ထိုဓား၏ ထက္ျမက္မႈကို အသစ္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ယင္းသို႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဦးေဆာင္သူေနရာက ပါ၀င္ႏိုင္လိမ့္မည္၊ကမၻာတြင္ ၀င္ဆန္႔ေသာ သူ႔အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာတည္းဟူေသာ ဓားတစ္စင္း ပိုမိုေတာက္ပေအာင္ ထည့္၀င္သယ္ပိုးမႈမ်ားစြာ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ထိုသို႔ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ က်က္သေရေဆာင္ဟု က်ေနာ္  တင္စားမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။

သြန္းေနစိုး Thorn Nay Soe