twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Friday, December 23, 2011

တိုင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္အၿမင္က်ယ္က်ယ္ၿဖင ့္သတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္။

ယခုတေလာ လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုေရာ၊NLDကိုေရာေ၀ဖန္ေရးသားမွဳေတြ
တြင္တြင္ၾကီးေတြ႕ေနရတယ္ က်ေနာ္အားလံုးကိုေလးေလးစားစားဖတ္ပါတယ္။ ယခုနိဳင္ငံေရးအေၿခအေနအရ အေတြးအေခၚ၊အယူအဆရွဳပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္အရာရာကိုသတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ၿမင္ယူဆမိ၍ ဤ စာၿဖင့္က်ေနာ့္အၿမင္အယူအဆကိုတင္ၿပေရးသားအပ္ပါတယ္။
လူတိုင္းလူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚအယူအဆကိုယ္စီရိွၾကစၿမဲပါ၊ဒီအေတြး အေခၚ အယူအဆေတြတသမတ္တည္းအားလံုးတူညီမယ္ဆိုတာလည္းမၿဖစ္နိဳင္သလို၊အားလံုးကြဲလြဲမယ္ဆိုတာလည္းမမွန္ပါ ။တူတဲ့အခါတူမယ္ ၊မတူတဲ့အခါမတူ ရိွၾကမွာပါ ဒါဟာ
လူ႕ေလာကမွာအၿမဲၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ထာ၀ရအမွန္တရားပါ၊ ဒါေၾကာင့္လူသားေတြဟာ
မိမိယံုၾကည္ရာအယူအဆကိုဆုပ္ကိုင္၍ တူညီတာကိုေထာက္ခံ၊မတူညီရင္ဆန္႔က်င္ကန္႕ကြက္ၿခင္းမ်ားၿဖင့္မိမိဆႏၵကိုထု
တ္ေဖၚၾကစၿမဲပါ ၊ဒီအေၿခခံေပၚမွာလူ႕ေလာကတြင္
ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပၿခင္း၊ ကန္႔ကြက္ဆန္႕က်င္ၿခင္း ၊သေဘာတူေထာက္ခံၿခင္းမ်ားဟာ
နိဳင္ငံေရး ၊ဘာသာေရး ၊လူမွဳေရးနယ္ပယ္တြင္အၿမဲၿဖစ္ပ်က္္ေနခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳၿဖင့္သာေၿပလည္ေအာင္အေၿဖရွာမွအေၿဖမွန္ရမွာပါ ၊ပဋိပကၡဆိုတာ
အၿမဲရိွေနမွာပါ ၊ဒါကို မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ လား ရန္ဖက္ပဋိပကၡလားဆိုတာခြဲၿခားရမွာၿဖစ္ပါတယ္
မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ ဆိုရင္ မိတ္ဖက္အသြင္ၿဖင့္ တူတာကို တြဲလုပ္ ၊မတူတာကိုခြဲလုပ္ ဆိုတဲ့
နည္းႏွင့္ေၿဖရွင္းမွသာ အေၿဖမွန္ရမွာပါ ၊ထိုနည္းသည္ နာက်ည္း လမ္းခြဲစရာအေၾကာင္းမရိွပါ
အမွန္ဆံုးနည္းလမ္းၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ရန္ဖက္ပဋိပကၡ ဆိုခဲ့ရင္ စည္းၿခား ၊
ၿပတ္သားဘို႔လိုအပ္ပါတယ္ ေတြေ၀လို႔မရပါ ။
လူတိုင္းလူတိုင္းမွာေမြးရာပါအခြင့္အေရးအရ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယူဆပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္
ဒီအေတြးအေခၚအယူအဆကိုလည္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ရိွပါတယ္ဘယ္သူမွ
တားဆီးလို႔မရပါ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ့အႏွစ္သာရၿဖစ္ပါတယ္ ၊မိမိအယူအဆေပၚအေၿခခံ၍
လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေထာက္ၿပပိုင္ခြင့္လည္းရိွပါတယ္ ဘယ္သူမွၿငင္းလို႕မရတဲ့ကိစၥပါ ။
သို႔ေသာ္ မိမိေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ မိမိဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာရွင္းဘို႔လိုပါသည္၊
အၿပဳသေဘာေ၀ဖန္မွဳလား ၊အပ်က္သေဘာေ၀ဖန္မွဳလားဆိုတာသူမ်ားထက္မိမိကသာ
အသိဆံုးၿဖစ္သည္၊ စာဖတ္သူအားလံုးကလည္းဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္
ၾကပါတယ္ဒါကိုသတိထားဘို႔လိုပါတယ္ မိမိေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ တိုင္းၿပည္အက်ိဳး ၊
အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳး ၊လူပုဂၢိဳလ္အက်ိဳးအတြက္ အၿပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးမိတ္ဖက္အသြင္
ၿဖင့္ေစတနာအရင္းခံၿဖင့္အားမနာတမ္းေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ လူ႔ေလာကအတြက္
အလုပ္သင့္ဆံုးေသာအလုပ္ ၊အမွန္ကန္ဆံုးေသာအလုပ္ၿဖစ္တယ္လို႔က်ေနာ္ယံုၾကည္
ပါတယ္၊အကယ္၍ မိမိေ၀ဖန္မွဳသည္ တပါးသူပ်က္စီးေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ လံုး၀မလုပ္ထိုက္ေသာအလုပ္ၿဖစ္သလို ၊
လူ႕ေလာက ကလက္မခံေသာအလုပ္ၿဖစ္တယ္ ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။
ယခုက်ေနာ္တို႔တိုင္းၿပည္တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္
ေသာ NLD က သူတို႔ယံုၾကည္ရာ အေတြးအေခၚအယူအဆၿဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္
တခုကိုဆံုးၿဖတ္ရပ္တည္လိုက္ၿခင္းအေပၚတြင္ အေတြးအေခၚအယူအဆအမ်ိဳးမိ်ဳး
ထြက္ေပၚလာၿပီး ေ၀ဖန္သံ ၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သံ ၊ ေထာက္ခံအားေပးသၤေတြ
နိဳင္ငံေရးေလာကမွာပြက္ေလာရိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလၿဖစ္ပါတယ္  တခ်ိဳ႕က အာဏာရွင္
ကို လူထုတိုက္ပြဲၿဖင့္သာ ၿဖဳတ္ခ်လို႕ရမယ္လို႔ ယူဆသူကယူဆ ၊တခ်ိဳ႕က လက္နက္ကိုင္
တိုက္မွသာ ရမယ္လို႕ယံုၾကည္သူကယံုၾကည္ ၊တခ်ိဳ႕ကအာဏာရွင္ကိုပူးသတ္မွထိေရာက္
မယ္လို႔ဆိုသူကဆို နဲ႔ အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲေနၾကတဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္ေနပါတယ္၊
မိမိအယူအဆမွန္တယ္ ၊သူ႕အယူအဆမွားတယ္ နဲ႔အၿငင္းပြားေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ
ဘက္ေတာ္သားမ်ားအၿမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ
ၿဖစ္တယ္က်ေနာ္ႏွိဳးေဆာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္၊ဒီအေၿခအေနေပၚတြင္က်ေနာ္လက္လွမ္းမီွ
သေလာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းၾကၿခင္းအေပၚ က်ေနာ့္အၿမင္သေဘာထားကိုတင္ၿပအပ္ပါတယ္။
အထက္ပါ က်ေနာ္တင္ၿပခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေတြဟာက်ေနာ့္အေနၿဖင့္
ဘယ္အယူဆကမွားယြင္းတယ္ ၊ဘယ္အယူအဆကမွန္ကန္တယ္လို႔မေ၀ဖန္လိုပါ ၊အေၿခအေန
ေပးရင္ အယူဆအားလၤုးေအာင္ၿမင္မွန္ကန္မွာဘဲလို႔က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ဒီအယူအဆအားလံုး
သမိုင္းစဥ္အရအေၿခအေနကြဲၿပားစြာ တခုခ်င္းေအာင္ၿမင့္ခဲ့တဲ့သာဓကရိွခဲ့လို႔ဘဲၿဖစ္ပါတယ္ ။
က်ေနာ့္အၿမင္အရ ယခုအေတြးအေခၚကြဲလြဲေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဟာ
( ၁ ) စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နွင့္ညီေသာစံနစ္သစ္တခုေပၚေပါက္ေရး
       ဟူေသာ ပန္းတိုင္ သည္ အားလံုးအတူူတူပင္ၿဖစ္သည္ ။အားလံုးသည္အဓိကပန္းတိုင္ကို
        ကြဲလြဲၿခင္းမရိွပါ ။
( ၂ )  ပန္းတိုင္ကို ၾကိဳးစားခ်ီတက္ၾကရာတြင္ မိမိယံုၾကည္ရာနည္းနာ မဟာဗ်ဴဟာ ၊ နည္းဗ်ဴဟာ
        ကြဲလြဲၿခင္းသာၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ယူဆပါတယ္။
တူညီေသာပန္းတိုင္အတြက္လူတိုင္း ၊အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမိမိယံုၾကည္ရာ နည္းနာအတိုင္းလြတ္လပ္စြာ
ခ်ီတက္ၾကိဳးစားပိုင္ခြင့္ရိွၾကပါတယ္၊မိမိနဲ႔မတူညီေသာတၿခားေသာသူတို႔ယံုၾကည္ရာနည္းနာမ်ားကို
လည္းအၿပန္အလွန္ေလးစားဘို႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္၊ အထူးသၿဖင့္အဓိကမလုပ္သင့္ဆံုးေသာအရာ
မွာ မိမိအယူအဆသည္သာမွန္တယ္လို႔ တရားေသဆုတ္ကိုင္ၿပီးတၿခားသူတို႔အယူအဆသည္မွား
ယြင္းသည္ဟုယူဆကာ  ရန္သူသဖြယ္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္၊သိကၡာက်ေအာင္ ၊ေရွ့တိုးလို႔မရေအာင္
ေနာက္ကလိုက္တိုက္ၿခင္းကိုယေန႔ကာလမွာအထူးေရွာင္က်ဥ္ရမည္ဟုယူဆပါသည္။ဥပမာ -
ေဒၚစုသြာတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုမယံုၾကည္လို႔မလိုက္နိဳင္ဘူးဆိုရင္လဲ မလိုက္ပါနဲ႔ကိုယ္ယံုၾကည္ရာမွာ
ရပ္က်န္ခဲ့ပါ၊ကိုယ့္စစ္မ်က္ႏွာနဲ႔ကိုယ္လြတ္လပ္စြာသြားပါ ၊အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းစြာၿဖင့္ေနာက္က
လိုက္မတိုက္ဘို႔အထူးအေရးၾကီးပါတယ္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ မိမိကိုလည္းအက်ိဳးမၿပဳသလိုသူမ်ားကိုလဲ
အက်ိဳးမၿပဳပါ၊အထူးသၿဖင့္မိမိယံုၾကည္ေသာဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အတြက္ထိခိုက္နစ္နာေသာရလဒ္
ကိုသာရမည္မွာမလြဲပါ၊ သမိုင္းမွာ မိမိအယူအဆကိုတရားေသဆုတ္ကိုင္ၿပီး ငါမွန္တယ္ ငါနဲ႔မတူ
ငါ့ရန္သူဆိုၿပီးသူ႔အုပ္စု ၊ကိုယ့္အုပ္စု တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကလို႔တိုင္းၿပည္ၾကီးစုတ္ၿပတ္ထြက္သြားလို႔
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ယေန႔ထိသက္ဆိုးရွည္ေနၿပီးခါးသီးတဲ့ဒီအသီးအပြင့္ေတြကိုယေန႔ထိခံစားေနၾကရ
တယ္ဆိုတာကိုသမိုင္းသင္ခန္းစာယူၿပီးသတိထားဆင္ၿခင္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။မိမိတို႔ဒီမို
ကေရစီဘက္ေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလက္တြဲၿဖဳတ္ေလာက္သည့္အဆင့္ထိမတိုက္ခိုက္ၾကဘို႔နဲ႔၊
မိမိႏွင့္အယူအဆ၊နည္းနာမတ ူေသာ္လည္းဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလက္ခ်င္းခ်ိတ္၍
တူညီေသာပန္းတိုင္ကိုမတူညီေသာနည္းနာမ်ားၿဖင့္"ညီညြတ္မွဳသည္အင္အား" ဆိုသည္ကိုဆုတ္ကိုင္
ၿပီး ၊ဘယ္မုဒ္ကတက္မွမွန္မယ္ဟုမေတြးၾကဘဲဘယ္မုဒ္ကဘဲတက္တက္ဘုရားေပၚေရာက္ဘို႔သာ
အဓိကၿဖစ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္စြာၿဖင့္ခ်ီတက္ၾကပါစို႔ ။။ေလးစားစြာတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
က်ေနာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ဦးတင္ဦး ၊ဦး၀င္းတင္ကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရယံုၾကည္သူၿဖစ္သည္
(ကိုးကြယ္ၿခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ) က်ေနာ္ယံုၾကည္ရေလာက္ေအာင္လည္းသမိုင္းကိုလုံေလာက္စြာ
ၿဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္။သူတို႔သည္တိုင္းၿပည္ကိုခုတုံးလုပ္ၿပီးမိမိကိုယ္က်ိဳး
အတြက္လံုး၀လုပ္လိမ့္မဟုတ္၊ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔အေရာက္ခ်ီတက္လိမ့္မည္ဟုခိုင္မာစြာယံုၾကည္
ပါသည္၊အကယ္၍က်ေနာ့္အေတြးအေခၚအယူအဆမွားခဲ့လွ်င္ဒီအက်ိဳးအတြက္ခံယူဘို႔အဆင္သင့္
ပင္ၿဖစ္သည္၊ဒါသည္က် ေနာ့္ရဲ့ပုဂၢိဳလ္ေရးယံုၾကည္ရပ္တည္ခ်က္ၿဖစ္သည္။တဖက္မွာက်ေနာ္သည္
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားၿဖစ္သည္၊ဤမ်ိဳးဆက္သည္က်ေနာ့္၏ အသက္ ၀ိဥာဥ္ၿဖစ္တယ္ထို႔ေၾကာင့္
ၿပည္တြင္း ၊ၿပည္ပပူးတြဲက်င္းပေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္တရား၀င္အစည္းအေ၀းမွဆံုးၿဖတ္ေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္
မ်ားကိုမိမိပုဂၢိဳလ္ေရးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ကြဲလြဲေနေသာ္လည္းမိမိခံစားခ်က္ဦးစားမေပးဘဲတေသြမတိမ္း
ရပ္တည္သြာပါမည္၊ က်ေနာ္သည္မ်ိဳးဆက္ကိုဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖါက္မည္မဟုတ္ပါ၊အစဥ္အလာၾကီး
မားေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္၏ရပ္တည္ခ်က္ကိုဘယ္ေတာ့မွေသြဖည္ဆန္႔က်င္မည္မဟုတ္ပါ။ေကာင္းၿခင္း
ဆိုးၿခင္းကိုအစဥ္ခံယူသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ဒါသည္က်ေနာ္၏သစၥာတရားပင္ၿဖစ္သည္ ဤသစၥာတရား
သည္အစဥ္ခိုင္ၿမဲေနေစရမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းေရးသားတင္ၿပအပ္ပါသည္။
တိုင္းၿပည္အက်ိဳး ၊ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးကိုအရင္းႏွီးၿပဳ၍ အစဥ္ထမ္းေဆာင္လိုေသာဆႏၵၿဖင့္
သန္း၀င္း ( ရကသ )
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား
၁၂ /၁၃/ ၂၀၁၁
မွတ္ခ်က္ ---  ၿပည္တြင္း ၊ ၿပည္ပ ၈၈မ်ိဳးဆက္တရား၀င္အစည္းအေ၀းၿဖစ္ေၿမာက္ေရးကို
                   စြမ္းနိဳင္သမွ် အေကာင္ထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....