twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Tuesday, September 6, 2011

ကိုယ္ျပဳသိ ကံ ပဲတင္သံ, ကိုယ္ထံျပန္လာမည္


ညေနခင္းတိမ္ေတာက္ေသာဆည္းဆာအလွေႀကာင္ ့ သံလွ်င္ျမိဳ ့၏အေနာက္ဘက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်းရြာေလး
သည္ သာယာလွပေနသည္၊ သို ့ေသာ္ ထိုလွပေနေသာရႈခင္းမ်ားကိုဂရုမစိုက္နိင္အားပဲ အလုပ္တြင္ကိုယ္ေရာ
စိတ္ပါ အလုပ္လုပ္ေနေသာလူႏွစ္ဦးရွိပါသည္၊ထိုႏွစ္ဦးမွာလယ္ယာလုပ္ကိုင္ ္ဦးျမင္ ့နိင္,ေဒၚခ်ိဳတို ့ျဖစ္သည္..
ဦးျမင္ ့နိင္မွာ လယ္ ၈ ဧကခန္ ့ကို လူငွားမခ်ပဲ ကိုယ္တိုင္လူပ္ေနေသာ လယ္သမားတဦးျဖစ္သည္...

ဦးျမင့္နိင္,ေဒၚခ်ိဳ တို ့တြင္ ၁၈ႏွစ္ခန္ရွိေသာတဦးတည္ေသာသမီးေလးတေယာက္ရွိသည္၊သမီးေလး၏နာမည္
က ခင္ခ်ဳိျမင့္ , လွသည္ ေခ်ာသည္ ယဥ္သည္၊ေတာသူတဦးကဲ ့သို ့မထင္ရ ၊ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ
သူမ၏ မိဘႏွစ္ပါးက ျမိဳ ့ေပၚတြင္ေက်ာင္းထားေပးသည္ ထိုေႀကာင္ ့ သူမ ျမိဳ ့သူမ်ားကဲ ့သို ့ ၀တ္နိင္,စားနိင္
ေနထိုင္တက္သည္၊၊ ထို ့ကဲ ့သို ့ မေတာင္းမတ ,မေႀကာင္းမႀက ေနရေသာ သူမ ဘ၀ထဲသို ့ စစ္မင္းနိင္ ဆိုေသာ
သူမ ၏ခ်စ္သူေႀကာင္ ့ သူမ ဘ၀ တမ်ိဳးတမည္ေျပာင္းလဲြသြားသည္....

သူမ၏ ခ်စ္သူ စစ္မင္းနိင္က ျမိဳ ့ေပၚတြင္ေနထိုင္ျပီး ၉ တန္းႏွင္ ့ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရျပီး အရက္၊မိန္းမ၊ေလာင္း
ကစားမ်ားႏွင္ ့သာအခ်ိန္ကုန္ေနျပီး မိဘလုပ္စာထိုင္စားေနေသာ လူေပၚေႀကာ ့ တေယာက္ပါ..ဒါေပမယ္ ့
ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာျပီး စကားေျပာေကာင္သူတေယာက္..ထို ့ေႀကာင္ ့ ခင္ခ်ိဳျမင္ ့ ကိုခဏေလးအတြင္းရေအာင္
ႀကံနိင္သည္..ခင္ခ်ိဳျမင္ ့ ကိုယ္တိုင္က ျမိဳ ့သား ဆိုျပီးအထင္ႀကီးတာႏွင္ ့လြယ္လြယ္လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီလိုႏွင္ ့သူတို ့ႏွစ္ဦး ခ်စ္သူေတြျဖစ္ကာ မႀကာခဏ ခ်ိန္ေတြ ့ျဖစ္ႀကတယ္ ..အခ်ိန္အနည္ငယ္ေတာတြင္းသူတို ့
ႏွစ္ဦး အခ်စ္နယ္ကြ်ံ၍ ခင္ခ်ိဳျမင္ ့မွာ ကိုယ္၀န္ရွိလာခဲ ့တယ္.........

စစ္မင္းနိင္ ျငင္းဆိုလို ့မရပဲ ခင္ခ်ိဳျမင္ ့လက္ထပ္ယူျပီး ရပ္ကြပ္တခု အိမ္ငွားေနထိုင္ျပီး ခင္ခ်ိဳျမင္တြင္ပါလာေသာ
လက္၀တ္လက္စား မ်ားကိုေရာင္ခ်ျပီး အရက္ေသာက္လိုက္ ဖဲရိုက္လိုက္ႏွင္ ့ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးသံုးျဖဳန္ေနခဲ ့တယ္။
မႀကာခင္အေတာအတြင္ လက္၀တ္လက္စားမ်ားကုန္ျပီး ဖဲေႀကြးမ်ားႏွင္ ့ပတ္လယ္၀ိုင္းေနျပီး အိမ္ေပၚကဆင္း
ေျပးခဲ ့ရသည္၊ခင္ခ်ိဳျမင္ ့ မွာကိုယ္၀န္ႀကီးလြယ္ကာ အခ်ိန္ႏွင္ ့အမွ် မ်က္ရည္ႏွင္ ့မ်က္ခြက္ ငိုေႀကြးေနျပီး
ဘာမွမေျပာနိင္ရွာေပ.............၊။

ေနာက္ဆံုးေတာ ့ ဦးျမင္ ့နိင္,ေဒၚခ်ိဳတို ့ အိမ္ေပၚပင္ျပန္ေရာက္လာခဲ ့သည္၊မိဘ မ်ားျဖစ္ေသာ သူတို ့ႏွစ္ဦးက
လည္ တဦးတည္ေသာသမီးေလးကိုပစ္မထားနိင္ရွာပဲ ျပန္လည္လက္ခံျပီး ႏွစ္ဦးလံုးကိုေႀကြးေမြးထားသည္..
သို ့ေသာ္ စစ္မင္းနိင ္ေျခမျငိမ္နိင္ေသးပဲ ဟိုအရင္ကတိုင္း ဆိုးျမဲတိုင္ဆိုးေနသည္၊ဦးျမင္ ့နိင္ ေဒၚခ်ိဳ တို ့မွာ
သူတို ့၏ သမီး စိတ္ဆင္းရဲ မည္ဆိုေသာေႀကာင္ ့ ဘာမွမေျပာပဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရသည္...

တေန ့ေတာ့ ဖဲေႀကြးမ်ာပတ္လယ္၀ိုင္းေနေသာ စစ္မင္းနိင္မွာ မႀကံေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုႀကံလာသည္၊
ဦးျမင္ ့နိင္,ေဒၚခ်ိဳ တို ့မရွိလွ်င္ လယ္ ၈ ဧက နွင္ ့အိမ္ ျခံမ်ားကို သူတို ့ႏွစ္ဦးတည္ပိုင္ဆိုင္ရမယ္.ထို အိမ္ႏွင္ ့
လယ္မ်ား ရလွွ်င္ ဖဲေႀကြးမ်ားဆပ္နိင္သလို သူလုပ္ခ်င္တာေတြကို လုပ္နိင္သည္. ထိုေႀကာင္ ့ ဦးျမင္နိင္,ေဒၚခ်ိဳ
တို ့ကို လုပ္ႀကံရန္အခ်ိန္ျပည္ ့ စဥ္စားေနသည္။တေန ့ေတာ့ သူမေကာင္းႀကံမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာ
သည္.....။

ထိုေန ့က ဦးျမင္ ့နိင္ တို ့အိမ္တြင္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ေႀကာင္လ်ာသီးသုပ္ႏွင္ ့ငါးေသတၱာ ဟင္းခ်က္သည္...
ဒါကို စစ္မင္းနိင္ သိျပီး စပါႀကီးေျမြတေကာင္ကို မရရေအာင္၀ယ္ျပီ ငါးေျခာက္ေထာင္းကဲ ့သို ့ခ်က္၍ အိမ္ကို
စားဖို ့အတြက္ အိမ္ကိုယူလာခဲ ့သည္၊ အဘယ္ေႀကာင္ ့ ဆိုေသာ ထိုသံုးမ်ိဳး  တဲြဖက္စားသံုးလ်င္ ေသဆံုးနိင္
သည္ကို စစ္မင္းနိင္ သိသည္။ေႀကာင္လွ်ာသီး ကို ခင္ခ်ိဳျမင္ ့ကမႀကိဳက္ စစ္မင္းနိင္ သူအႀကံႏွင္ ့ သူေႀကနပ္ေန
သည္။ စပါႀကီး ေျမြသားဟငး္အနည္ငယ္ယူလာျပီး အရက္ဆိုင္ဖက္ထြက္လာ အရက္ေသာက္ျပီ အိမ္ကလာေခၚ
တာကို ေစာင္ ့ေနမိသည္..............

မႀကာခင္မွာပဲ ခင္ခ်ိဳျမင္ ့အရက္ဆိုင္အတြင္းသို ့ အေမာတေကာေျပး၀င္လာျပီ အေဖႏွင္ ့အေမ ထမင္းစားျပီ
တြန္လိမ္ေကာက္ေကြး ေနေႀကာင္းလာေျပာသည္၊ စစ္မင္းနိင္ ေက်နပ္ျခင္းတ၀က္ႏွင့္အတူစိုရိမ္ပူပန္ဟန္ျဖင္ ့
အိမ္ဖက္ကိုအေျပးေလးထြက္လာခဲ ့ေသာအခါ....စစ္မင္းနိင္ ထင္သလိုျဖစ္မလာခဲ ့
အဘယ္ေႀကာင္ ့ ဆိုေသာ္.....

ေသဆံုးေနေသာလူႏွစ္ဦမွာ စစ္မင္းနိင္၏အေဖႏွင္ ့အေမျဖစ္ေနေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္။ စစ္မင္းနိင္ အရက္
ဆိုင္ဖက္ထြက္သြားျပီမႀကာခင္ စစ္မင္းနိင္၏ အေဖႏွင္ ့အေမမွာ လမ္းႀကံဳရင္ အိမ္လာလည္ရင္ အိမ္ရွင္တို ့
တာ၀န္အတိုင္း အိမ္ရွိထမင္းႏွင္ ့ဟင္းမ်ားကို ခ်ေႀကြးရင္ အစာအဆိပ္သင္ ့ျပီး ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္သည္...။

စစ္မင္းနိင္ ရႈိက္ႀကီးတငင္ငိုေႀကြးေနယံုမွ ဘာမွမတက္နိင္ေပ..
အကယ္၍ စစ္မင္းနိင္ သာ *ကိုယ္ျပဳသိ ကံ ပဲ ့တင္သံ,ကိုယ္ထံ ျပန္လာမည္*ဆိုေသာ နိယာမကိုႀကိဳတင္သိခဲ ့
မည္ဆိုလ်င္................>>>>>>>>

(မွတ္ခ်က္.....မည္သူမဆိုလြပ္လပ္စြာကူယူ၍ မည္သည္ ့ေနရာတြင္မဆိုေဖာ္ျပနိင္ပါသည္ )

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....