twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Wednesday, November 30, 2011

ေက်နပ္မႈရရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတို ့ထံမွ အႀကံေပးခ်က္မ်ားယခုလို အိမ္ေထာင္မႈကိစၥကိုပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္း ေျပာဆိုႏွွီေႏွာခြင္ ့ရလာေသာေခတ္တြင္တိုးတက္ေသာနိင္ငံမ်ားမွ အိမ္ေထာင္၏သည္အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ဂ၃၀၀ဦးတို ့မွ ေမးခြန္းအခ်က္ေပါင္း ၁၀၃ခ်က္ပါေသာေမးခြန္းမ်ားကို ၁၉၈၂ခုႏွစ္အတြင္းကအမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္တစ္ခုမွေပးပို ့ခဲ ့သည္။ရရွိေသာအေျဖမ်ားကိုကြန္ျပဴတာအကူအညီျဖင္ ့တြက္ခ်က္ႀကည္ ့ရာ၁၂%ေသာ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးတို ့မွ အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥတြင္ အထူးေက်နပ္မႈရရွိေနႀကသည္။ သူတို ့စိတ္ေက်နပ္မႈ ရႀကသည္ အေႀကာင္းအရင္းမွာ ေအာက္ပါတို ့ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။

၁။အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥဦးစားေပးသည္

စိတ္ေက်နပ္မႈအထူးရေနေသာအမ်ိဳးသမီးတိုင္ကဤကိစၥကိုတာ၀န္တရပ္ဟုမျမင္ႀကပဲ ေပ်ာ္စရာျမဴစရာကိစၥတစ္ရပ္ဟု ျမင္ႀကသည္။
မည္သို ့ပင္ မအားလပ္ပဲ ရွိႀကေစကာမူ ဤကိစၥတြက္ သူတို ့မွအခ်ိန္ရွိႀကသည္။၅၀%ေသာ အမ်ိဳးသမီးတို ့သည္ ၄င္းတို ့ေယာက်္ားတို ့ႏွင္ ့ အတူအိပ္ရာထဲ၀င္ႀကသည္။အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ေရာက္ျပီဆိုတာႏွင္ ့ဇနီးမယာလုပ္သူက ႀကည္ ့ေနေသာရုပ္ျမင္သံႀကား(သို ့)လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္ကိုအသာခ်ထားျပီးခင္ပြန္းသည္ႏွင္ ့အတူလက္တဲြ၍ အိပ္ရာထဲ၀င္ႀကေလ ့ရွိႀကသည္။အမ်ိဳးသမီးတေဟာက္၏အဆိုအရ"ကြ်န္မတို့မွအိမ္ေထာင္သက္ရင့္လာသည္ႏွင္ ့အမွ် သူဘာလိုခ်င္သည္ကိုမ်က္လံုးႏွင္ ့ႀကည္ ့လိုက္ရုံျဖင္ ့အေျဖရေနျပီျဖစ္သည္။"သမီးရည္စားဘ၀က ေတြ ့ရာေနရာမွာ ခ်စ္တင္ႏွီေႏွာေနသလိုပါပဲတခါတေလ ေန ့လည္ ့စာစားခ်ိန္၌အိမ္မွာခ်ိန္ျပီး ေတြ ့ႀကပါေသးသည္။တခါတေလကေလးမ်ားေက်ာင္သြားေနႀကသည့္ အခ်ိန္မွာတမင္ရံုအလုပ္မ်ားကိုခြင္ ့ယူတန္ယူ၊ေဘးဖယ္ထားသင္ ့တာကိုေဘးဖယ္ျပီးအလုပ္ျဖစ္ႀကသည္။ဤသို ့ရံုးခ်ိန္၌ ေန ့လည္စာ ထမင္းစားခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းရတာ နားႀကားလို ့ေတာ ့ မေကာင္းပါ။ကြ်န္မအဖို့ေတ ာ ့ခ်စ္ဦးသူႏွင္ ့ခ်ိန္းေတြ ့သလို ခံစားရပါတယ္.......။။ဤကဲ့သို ့ဘ၀အရသာကို ျပည္ ့ျပည္ ့၀၀ခံစားရေအာင္လည္း အိမ္ခန္းကို ျပဳျပင္ထားျခင္း၊သာယာေသာ သီးခ်င္းသံကို ဖြင္ ့ေပးထားျခင္း၊တဖက္သားကို ဆဲြေဆာင္ေသာ အ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ေရေမြး၊ေပါင္ဒါ၊ႏႈတ္ခမ္းနီတို ့ျဖင္ ့ ျပဳျပင္ထားျခင္းတို ့ကိုလည္ သံုးပါသည္။
ကြ်န္မကိုယ္ကြ်န္မ လွေအာင္ျပဳျပင္ျပီး အသင္ ့ရွိပါေစ....။

၂။တဖက္သားကို သိေစသည္

အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥႏွင္ ့ပတ္သတ္လွ်င္ပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုေလ ့ရွိႀကသည္။ခင္ပြန္သည္ အေပၚသူမကမည္မွ်ခ်စ္ျမတ္နိးေႀကာင္းသိေစသည္။"ခ်စ္ပါတယ္"ဆိုေသာစကားကိုစိတ္ထဲ ႏွလံုးထဲကျဖစ္ေပၚသည္ ့အတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာသည္။လကၡဏာမ်ိဳးစံုျပသည္၊တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳး ႀကီးမာေႀကာင္းကို သားသမီးမ်ားေရွ ့မွာပင္ ျဖစ္ေစျပသသည္။၂၅ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ"ကြ်န္မတို ့ ဆက္ဆံေရးမွာ ဤကိစၥက အေရးႀကီပါသည္၊၄င္းထက္ပို၍အေရးႀကီးလည္းခ်စ္တင္းႏွီေႏွာေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္မမွာ ေႀကာက္စရာ၊လန္ ့စရာ၊ရင္ဖိုစရာကိစၥ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ႀကံေတြ ့ရေသာအခါတစ္ဦကိုတစ္ဦးေပြ ့ဖက္ျပီ အနည္းဆံုးလက္ကေလးကို ကို္င္ျပီ ေျပာရတာကိုပဲ အရသာရွိလွပါသည္။ကြ်န္မတို ့အဖို ့ အိမ္ေထာင္ရွိျပီး
ခ်စ္တင္ေႏွာရတာ အခ်ိဳေပၚသကာေလာင္းသလို အရသာထူးလွပါသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

၃။စိတ္ပါ၀င္စားမႈ

အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥအတြက္ဆိုလွ်င္အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးတို ့သည္အျခာလူမႈေရး၊စီပြားေရးစသည္ ့ ကိစၥအ၀၀တို ့ကိုေခတၱေမ ့ပစ္လိုက္သည္။ကိုယ္ေရာစိတ္ပါမိမိ၏ခ်စ္သူခင္ပြန္းသည္အေပၚပံုအပ္ေပးလိုက္သည္၊သား၊သမီးေရႏွင္ ့အျခာစဥ္းစာ
စရာ ကိိစၥမ်ားအားလံုးကို လံုး၀မစဥ္စားေပ၊ဤသို ့ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ တဖက္သားအေပၚ ပံုအပ္ေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလွ်င္စိတ္ေက်နပ္မႈ အမ်ားဆံုးရေလ ့ရွိသည္။

၄။မိမိကိုယ္မိမိအေရးပါမႈ

မိမိသည္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္၍ ေယာက်္ားျပဳသမွ် ႏုရမည္ဟူေသာ စိတ္မ်ိဳးမထားပဲ ဤကိစၥမွာ မိမိ၌တာ၀န္ရွိေႀကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။မိမိခင္းပြန္းသည္က မိမိေပၚစိတ္၀င္းစာေအာင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ေျပာဆိုမႈ၊အစားအေသာက္ စသည္တို ့ေပၚအေျခခံျပီ ျပဳျပင္ေပးရသည္ဆိုေသာ တာ၀န္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရပါမည္။အထက္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲသို ့ ဆႏၵျပည္ ့ျပည္ ့၀၀ခံစားနိင္ရေအာင္ မည္သို ့လုပ္ႀကမည္နည္း။အေျဖရွိပါသည္..ဆႏၵနည္းပါသည္ဟု ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ မွတ္ခ်ေပးျခင္း ခံထားရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနႏွင္ ့ေအာက္ပါအခ်က္တို ့ကို ဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။....

    ........... အခ်ိန္ပို၍ ေပးပါ...............

သင္၏ အျခားပိုလွ်ံေသာ အခ်ိန္မ်ားကို မိမိ၀ါသနာပါရာကို လုပ္ကိုင္ေနမည့္အစား ခင္ပြန္းသည္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပို၍ေပးပါ။ခင္ပြန္းသည္ထံမွလည္း တံု ့ျပန္မႈရပါလိမ္ ့မည္။ခ်စ္ပါသည္၊ႀကင္နာပါသည္၊ျမတ္နိဳးပါသည္ ဆိုေသာ စကားမ်ိဳးကို ထပ္ခါ ထပ္ခါသံုးပါ၊ခင္ပြန္းသည္အေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေႀကာင္းအျပဳအမႈျဖင္ ့ ျပသပါ။

..........သင္၏ေသာကမ်ားကို ေမ ့ထားလိုက္ပါ...........

အိပ္ခန္းတံခါးကိုခင္ပြန္းသည္ပိတ္လိုက္ျပီဆိုသည္ႏွင္ ့သင္ ့မွာစဥ္းစာစရာလုပ္စရာကိုင္စရာမ်ားကို ေမ ့ထားလိုက္ပါ။ခႏၵကိုယ္ေရာစိတ္ႏွလံုးကိုပါ ခင္ပြန္းအေပၚ အပ္ႏွံႀကည္ ့ပါ ၊တံု့ျပန္မႈရပါလိမ္ ့မည္။

..........မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ပါ.............

မိမိ၏ခႏၵကိုယ္ကိုလွသည္ထက္လွေအာင္ ျပဳျပဳျပင္ျပင္ေနထိုင္လိုက္ပါ။ေငြးေႀကးအကုန္အက်ခံဖို ့မဆိုလိုပါ၊မိမိကိုယ္မိမိတေန ့တမ်ိဳးလွေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ဆႏၵျပည္ ့၀ေအာင္ ခံစားေနရေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာဘ၀ကံအက်ိဳးေပး၍ရလာသည္မဟုတ္၊မိမိကိုယ္မိမိႀကိဳးစားျပဳျပင္ယူ၍ရျခင္းသာျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုေလးေလးစာစားယံုႀကည္ပါ.....။။


 (ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အဆင္ ့ျမင့္ ဖို၊မ ပညာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္)

Wednesday, November 23, 2011

***သတ္မယ္ဆိုျပီ........***

ေမာင္ထြန္းသည္ တလံေက်ာ္ခန္ ့ရွိေသာ လံွကိုထမ္းကာ ေမွာင္ရိပ္တြင္ရပ္လွ်က္ မိမိေရွ ့၌ရွိေသာ အိမ္ကေလးကို
ႀကည္၍ေနေလ၏၊ထိုအိမ္ေလမွာ သံုးပင္တိုင္တဖက္ရပ္တဲသာသာ အိမ္ကေလးျဖစ္ေလ၏၊အတြင္း၌ မးီမွိန္မိွန္ကို
သက္ကယ္မ်ားႏွင္ ့က်ဴထရံမ်ားႀကားမွာျမင္ရေလ၏။ထိုအခ်ိန္မွာ ႀကက္ဦတြန္ခ်ိန္ခန္ ့ရွိေလ၏ ။

"ေခြးသား ေရာက္ေနျပီထင္တယ္..ေခြလိုေသေအာင္တခါတည္ ထိုးသတ္လိုက္မယ္"ဟုေျပာကာလက္ႏွစ္သစ္ခန္ ့က်ယ္ေသာ ထက္လွေသာလံွသြာကို ကိုင္စမ္းလွ်က္ေနေလ၏ ။

ေမာင္းထြန္းႏွင္ ့ဘိုမင္းသည္ ရန္ျဖစ္ထားႀကသည္မွာ ၄၊၅ရက္ခန္ ့ရွိေလျပီ၊ထိုေန ့က ထန္းေတာ ၌ ႏွစ္ေယာက္သာရန္ျဖစ္ႀကရာ အျခာသူမ်ားဆဲြမထားလ်င္ ထန္းေတာထဲတြင္ လူသတ္မႈျဖစ္မွာေသခ်ာပါသည္။ႏွစ္ေယာက္လံုး ႀကံဳရာလုပ္ႀကေသာသူမ်ားျဖစ္၏၊လယ္ယာလုပ္ခ်ိန္တြင္၊ စားရင္ငွားလုပ္ႀကျပီ၊ေနြေရာက္ေသာအခါ လွည္းတိုက္၊ထင္းခုတ္၊သက္ကယ္ရိတ္၊စသည္ ့အလုပ္မ်ားကို လုပ္ႀကသည္။

တခါတရံ စပါးစည္မ်ားကို ေဖာက္၍ေအာက္မွေနကာ ဆာလာအိပ္မ်ားျဖင္ ့ထည္ျပီ ခိုးယူတက္ႀကသည္၊ဘိုမင္းမွာ
ရသမ် ထန္ရည္ဆိုင္းတြင္ ေသာက္စာမူးရစ္ျပီ ျဖဳန္းတီျပစ္တက္သည္။

ကေလးသံုးေယာက္ႏွင္ ့ မယားမွာ အခါမ်ားစြာ ညစာမစားႀကပဲအိပ္ယာ၀င္ႀကာရာ၌ ကေလးမ်ားမွာမစားရ၍
အိပ္မေပ်ာ္၊မယားမွာ ဘိုမင္းမေရာက္လာ၍ စိတ္ပူျခင္းေႀကာင္ ့ အိပ္မေပ်ာ္ပဲေနရေလ၏။

ေမာင္ထြန္းမွာ အိမ္ေထာင္မႀကေသးေသာေႀကာင္ ့ ဘိုမင္းထက္မ်ာစြာသာသည္၊ပိုက္ဆံလည္ပို၍ စုေဆာင္နိင္သည္။ဘိုမင္း၏စိတ္ထဲတြင္မိမိရမည္ ့အလုပ္မ်ား ေမာင္ထြန္းေႀကာင္ ့သာမရပဲေနသည္ဟု ေတြးကာ ေမာင္းထြန္းကို
မေက်မနပ္ျဖစ္ေန၏၊တေန ့၌ထန္းေတာထဲတြင္ ေတြကာ ထန္း၇ည္မူးကြ်ဲခိုးေပၚဆိုသည္ ့အတိုင္းစိတ္ထဲရွိသမွ်ကို
ေဒါသႏွင္ ့ေျပာမိရာ ရန္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ေမာင္ထြန္းမွာ စိတ္ထဲတြင္အေတးမွတ္ထားျပီ..ငါ ့အေႀကာင္း ျပလိုက္မယ္၊ ငါ ကိုမခံခ်င္ေအာင္ လုပ္လွ်င္အခုလို ျဖစ္တက္ပါလားဟု သိေအာင္ျပလိုက္မည္ဟု စိတ္ထဲတြင္ေတးမွတ္ျပီ..မည္သူမွ် သက္ေသမရွိ၊ျပီခဲ ့ေသာရက္က ရန္ျဖစ္ရံုနဲ ့ ငါသတ္တယ္လို ဘယ္သူထင္၀ံ ့မလဲ၊အေမွာင္ထဲမွာ ဘယ္သူမွွ်မျမင္နိင္၊တခါတည္း အေသသတ္မည္ ဟုေတြးကာ အိမ္ေလးနားသို ့ တိုးကပ္သြားေလသည္။

အိမ္ေလးနာေရာက္ေသာ အခါငိုရိႈက္သံလိုလိုႀကာလိုက္ရသည္၊မိန္မသံျဖစ္ေလရာ ထရံႀကားမွေန၍ ေမာင္ထြန္း
ေခ်ာင္းႀကည္ ့ေလရာဘိုမင္း၏မိန္းမမွာ ေဆာင္ ့ေႀကာင္ ့ထိုင္လွ်က္ဒူးေပၚတြင္လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင္ ့မ်က္ႏွာကိုတင္ကာ
ငိုရိႈက္ေနသည္ကို၄င္း၊ကေလးႏွစ္ေယာက္မွာ အ၀တ္အစားမရွိပဲ တေစာင္ေလးလဲွ၍ ပိန္ခ်ံဳးခ်ိနဲ ့စြာနဲ ့ေသာ၄င္း၊ကေလးတေယာက္မွာ ထမင္းမစားရ၍ စိတ္ဆိုးေနပံုရွိေလသည္။

ဘိုမင္းမွာဒူးႏွစ္ဖက္ကိုတန္းေပၚတင္၍အက်ၤ ီမရွိ၊မီးေရာင္၌ ေျပာင္လတ္ေသာ ေက်ာမဲမဲသာရွိေလ၏။ေမာင္ထြန္း၏မ်က္လံုးမ်ား က်ယ္၍လာေလသည္၊ ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းမွာ ေလာကငရဲ၏ ျမင္ကြင္းအျဖစ္ေတြမိေလ၏၊ဘိုမင္းသည္တခါတခါ ေခါင္းေမာ ့ျပီ ကေလးမ်ားႏွင္ ့မယားကို ႀကည္ေန၏၊မႀကာမီ သက္ျပင္းခ်ျပီ တဲေထာင္ ့မီးဖိုအနီ အိုးခြက္မ်ားကို လွန္ေလွာႀကည္ ့ေလ၏၊အိုးမ်ားထဲတြင္ဘာမွမရွိသည္ကို ေမာင္ထြန္းသတိထားမိေလသည္။

ဘိုမင္းလည္း မယားႏွင္ ့သားမ်ားကို ႀကည္ ့ကာ သက္ျပင္းရွည္ႀကီးခ်ျပီ ထရံ၌ထိုးထာေသာ ဓားကိုႏႈတ္ကာ မယားျဖစ္သူ၏ပခံုးကို ကိုင္ျပီ"မယ္ေသာ ့ ခဏေနႀကဦး ..အျပင္သြာလိုက္ဦးမယ္.."ဟုေျပာရာ မိန္းမက လက္ကိုပုတ္ခ်လိုက္ေလသည္၊ဘိုမင္းလည္ တဲထဲကထြက္ခြာသြားေလသည္..ဘိုမင္းလက္ထဲက ဓာေျမွာင္ကို မယ္ေသာ ့ ျမင္ေသာအခါ ထိန္လန္ ့သြားျပီကို ဘိုမင္း..ကိုဘိုမင္း ဘယ္သြားမလို ့လဲ ဟုေမးေလသည္။..သို ့ေသာ္ မမွီေတာ ့ေခ်...

ေမာင္ထြန္းလည္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ကာ ဒီေကာင္ဘာခိုးမလို ့လဲ၊လုမလို ့လား၊တခုခုပဲဟု ေတြးကာ လံွကိုကိုင္ျပီ မ်က္ေျခမပ်က္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေလသည္၊လမ္းႀကားတခုသို ့ေရာက္ေသာအခါ ဘိုမင္းမွာသစ္ပင္တပင္နားသို ့ေျပးကပ္ေနလိုက္သည္ကို ေမာင္ထြန္းေတြ ့လိုက္ရသည္။ေမာင္ထြန္းလည္  ဘိုမင္းအနားသို ့ နီးသထက္နီးေအာင္ ကပ္၍သြားေလ၏။

ထို ့အခိုက္ ေကာ ့ေကာ ့ဖလပ္၊ဖလပ္ဟုေသာ္ႀကက္သံႏွင္ ့အတူကုလားတေယာက္လမ္းေလ်ာက္လာသည္ကို ေမာင္ထြန္း
ျမင္ရေလသည္၊ဘိုမင္းကပ္၍ေနေသာသစ္ပင္သို ့လြန္သြာေသာအခါဘိုမင္းသည္ဓာေျမွာင္ကိုေျမွာက္၍​ထိုးေတာ ့ဟန္ျဖင္ ့ေနာက္ကအသာအယာလိုက္ေသာအခါ ေမာင္ထြန္းလည္လွ်င္ျမန္စြာျဖင္ ့ေနာက္ကေန လံွနဲ ့ေထာက္ျပီ.ေဟ ့ေကာင္ဘာလုပ္တာလဲဟုေမးလိုက္သည္။ဘိုမင္းမွာ မိမိ၏ ရန္သူေတာ္ ေမာင္းထြန္းမွန္သိလိုက္ရာ ေႀကာက္လွန္ ့ျပီဓားကိုလြတ္ခ်ျပီးလက္ေျမွာက္ထားလိုက္သည္။ဒီေကာင္ငါကိုအဆံုးစီရင္ေတာ ့မွာပဲဟု ေတြးကာ ေႀကာက္လန္ ့ ၍ေနေလသည္။

ေမာင္ထြန္းလည္ဘိုမင္းဓာကို ေျပးေကာက္ျပီ..."မင္းဟာအင္မတန္မိုက္မဲတဲ ့ေကာင္ပါလား..ဒီကုလားကိုသတ္လို ့ႀကက္ကလဲြျပီ ဘာရမွာလဲ...မင္းႀကိဳးက်မွာ၊တကြ်န္းက်မွာမေႀကာက္ဘူးလား"ဟုေျပာေလသည္။

ဘိုမင္းလည္စိတ္ပ်က္ျခင္း၊၀မ္းနည္းျခင္း၊ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ား ေပါင္းစပ္၍ လမ္းမေပၚထိုင္ကာလက္ႏွင္ ့မ်က္ႏွာကိုပိတ္ကာရိႈက္ငင္ငိုရွာေလသည္။

ေမာင္ထြန္းလည္ဘိုမင္းနားကိုကပ္ျပီ"မငိုပါနဲ ့ေတာ့ကြာ...ဟိုအရင္ေန ့ကျပႆနာေႀကာင္ ့  မင္းကိုလံွနဲ ့ထိုးဖို ့လာေခ်ာင္းတာပဲ..မင္းတို ့မိသာစုကိုႀကည္ ့ျပီ မင္းတခုခုကိုလုပ္လိုက္ရင္ ပိုျပီျပႆနာေတြႀကီးလာမွာဆိုလို ့  ငါလိုက္လာတာပါ"အိမ္ကိုျပန္ပါ...ကေလးေတြ ထမင္းမစားရေသဘူး မွတ္လား...ငါ ့ အိမ္ကိုလိုက္ယူဟု "ေျပာေလသည္။

ဘိုမင္း။။ေက်းဇူတင္ပါတယ္ကြာ...မင္းသေဘာထားႀကီးပါေပတယ္...ငါေတာ ့ကေလးေတြနဲ့မိန္းမႀကည္ ့ျပီလုပ္မိလုပ္ရာ
လုပ္ေတာ ့မလို ့....ထြက္လာခဲ ့တာပါ..

ေမာင္ထြန္း။  ။လုပ္လိုက္ရင္ မင္းဒုကၡေရာက္သြားမွာေပါ ့၊ လူသတ္မႈဆိုတာ တေန ့ေပၚတာပဲ၊ဒီကုလားမွာေရာ လက္နက္မပါပဲဒီအခ်ိန္ ျဖတ္သြားမလား၊မင္းရလည္ႀကက္အျပင္၊၄၊၅က်ပ္ေပါ ့...ေနာက္ကိုအကုန္ေသာက္မျပစ္ပါနဲ ့ကြာ...
ငါ့လို တေယာက္ထဲဆို ကိစၥမရွိဘူး...မင္းမွာက ကေလးေတြနဲ ့ မယားနဲ ့ ကြ...

ဘိုမင္း၏ မိန္းမ မယ္ေသာ ့လည္ ကေလးမ်ားကို ေပြ ့ဖက္လွ်က္ ကေလးမ်ားနဲ ့အတူ ငိုရိႈက္ေနေလ၏၊ထိုအခ်ိန္တြင္..မယ္ေသာ ့ေရ
လာ၀ိုင္းခ်ေပးပါဦဟ..ဟူေသာေမာပန္းေနေသာအသံျဖင္ ့ ေတာင္းႀကီးတလံုးထမ္းကာ ၀င္လာေသာလင္ေယာက္်ားကို ျမင္ေသာ
အခါ အံႀသလွ်က္ ထ၍ကူညီခ်ေလရာ တင္းေတာင္ႀကီးထဲတြင္ ဆန္အျပည္၊ႀကက္တေကာင္၊ဆီ၊ဆား၊ႀကက္သြန္မ်ားကို ေတြရေလသည္။

မယားျဖစ္သူမွာမယံုသင္ကာျဖင္ ့ဘယ္ကခိုးလာသလဲဟုေမးရာ..ဘိုမင္းကအက်ိဳးအေႀကာင္းကိုေျပာျပျပီ..ေဟာမွာလည္..ေငြငါမတ္ကြ..သူမွာလည္ဒါပဲရွိတာ ..ငါကမေတာင္းပါဘူး..သူကေပးလိုက္တာပါ...ေနာက္ကိုလည္း ေသာက္စားျပီမျဖဳန္းျပစ္ပါနဲ ့ဟု..
တရားခ်လိုက္တယ္ရွာတယ္..ေတာ္ျပီကြာ..ေမာင္ထြန္းေႀကာင္ ့ေပါ ့..ငါမေတာ္တာလုပ္မိေတာ ့မလို ့ သီသီေလးလိုေတာ ့တယ္.ဒီပံုစံနဲသာဆက္ျပီေသာက္စားေနလို ့ကေတာ ့ တေန ့ဒုကၡေရာက္ေတာ ့မွာပဲ...

မယ္ေသာ ့က ေမာင္ ့ရန္သူေတာ္ႀကီမဟုတ္လား..သာဓုေတာ္..သာဓု ဘုန္းႀကီပါေစ..အသက္ရွည္ပါေစ...ေက်းဇူးရွင္ႀကီး..သူေတာ္ေကာင္းႀကီး..........။

ေႀသာ္...ဒါထက္မယ္ေသာ ့ေရ...သူလည္းထမင္းမစားရေသးဘူးတဲ ့..ေဟ ့ ေတာ္ေတာ္ႀကာရင္ သူလာမယ္ေျပာတယ္..သူအရီးအိမ္ကဒါေတြယူေပးလိုက္တယ္...သူျပန္ဆပ္ရမွာပါကြာ...

မႀကာမီ ေမွးမိွန္ေသာအိမ္ကုတ္ေလးမွာမီးဖို၌လင္းထိန္လွ်က္ ေမြးႀကိဳင္ေသာ ဟင္းနံအခိုးမ်ား ျပည္လိႈင္လ်က္ကေလးအငယ္မ်ားမွာကခုန္၍ ေနေလသည္။


(ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ ့ ဆရာႀကီး ပီမိုးႏွင္း၏ ၀တၳဳတိုေလးပါ)

Saturday, November 19, 2011

လိင္စိတ္ လြန္ကဲသူမ်ား(+၁၈ႏွစ္ေအာက္မဖက္ရ)

ေယာက္်ားမ်ားတြင္ေရာ မိန္းမမ်ားတြင္ပါ လိင္စိတ္က်ဳးလြန္းေသာ စိတ္ရွိတက္ႀကသည္၊ အခ်ိဳ့ဆိုလွ်င္ သူတို၏ဖို၊မဆႏၵမွေသာင္းက်န္းလြန္းသျဖင္ ့ အျခားအလုပ္လုပ္စရာမရွိပဲ ဒီကိစၥနွင္ ့သာ ကုန္ဆံုးျပီးေနတက္သည္။

အခ်ိဳ ့ေသာေယာက္်ားဆိုလွ်င္စူပါမင္းဟု ေခၚရေလာက္ေအာင္လိင္စိတ္ေတြနွင္ ့သာလုပ္ရင္း၊ကိုင္းရင္ျဖင္ ့သာေန
တက္သည္။သမိုင္းပံုျပင္ကို ျပန္ႀကည္ ့လွ်င္ ဟာႀကဴလီသည္ တညတည္းႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး(၅၀)ႏွင္ ့အိပ္ခဲ ့သည္ဟု
အဆိုရွိသည္၊ နီးရိုကာ လီဂိုးလား စသည္ ဘုရင္မ်ားသည္လည္ရက္အနည္းငယ္တြင္းအမ်ိဳးသမီးတရာႏွင္ ့အိပ္နိင္ စြမ္းရွိသည္ဟု အဆိုရွိသည္။

ဤလိုေသာေယာက္်ားတို ့သည္ သာမန္လူသားအႀကားတြင္ေနလို ့မရေအာင္ျဖစ္ေနတက္သည္၊အလားတူပင္
အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပေအာင္ျဖစ္ေနတက္သည္။

အခ်ိဳ ့ေသာေယာက္်ားတို ့၏ လိင္တန္ဆာသည္အစဥ္လိုလို တင္မာေနတက္သည္၊ ဖို၊မ ဆက္ဆံျပးီတာေတာင္
ေသးငယ္သြားျခင္းမရွိေခ်၊ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းမွာ အာရံုေႀကာ(သို ့မဟုတ္)ဆီးလမ္းေႀကာင္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာေႀကာင္ ့
ျဖစ္သည္၊ ဒီလိုလူမ်ိဳးမ်ားကို တဏွာအားႀကီးသူေတြဟု မဆိုထိုင္ေခ်။အခ်ိဳ ့ႀကျပန္ေတာ ့ နည္းနည္းေလးေတြ ့ရတာနွင္ ့ စိတ္ထဲတြင္မ်ားမ်ားဆႏၵျဖစ္သြားတက္သည္၊ဒါမ်ိဳးေတြက လည္း ဘ၀တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတက္သည္။

အလားတူစိတ္ေ၀ဒနာျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္ရွိသည္။ အခ်ိဳ  ့ဆိုလွ်င္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွ အသက္(၇၀)ျပည္ ့သည္ထိ မည္သည္ေယာက်္ားကိုမွ အရႈံးမေပး။ ဘယ္ေတာ ့မွ အလံမလွဲသူဟု ေခၚတြင္ေလာက္သည္၊ဤ
သူမ်ိဳးမွာလည္း စိတ္ေ၀ဒနာေႀကာင္ ့ျဖစ္ရသည္။

အခ်ိဳ ့အမ်ိဳးသမီးေတြက်ျပန္ေတာ ့ ေယာက်္ားမ်ားကိုေရလဲႏွင္ ့ေပါင္းသင္း၏၊တစ္ေယာက္သြားလိုက္၊ေနာက္တစ္ေယာက္
ကိုယူလိုက္လုပ္ေနတက္သည္၊သိုေသာ္ အခ်ိန္က်ေတာ ့ ရုတ္တရက္ စိတ္ျငိမ္သြားျပီ တကယ္အိမ္ရွင္မေကာင္း
ဘ၀ကိုေျပာင္းသြာတက္သူ မ်ိဳးေတြလည္ရွိသည္၊ ဤလို ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူဘ၀ကိုေက်နပ္မႈရေအာင္ ေပးနိင္စြမ္း
ရွိသူကို မေတြ ့ရေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္၏။တကယ္ေက်နပ္စရာလူကိုေတြ ့ေသာအခါ ျငိမ္သြား၏။

အခ်ိဳ ့ႀကေတာ ့ ရည္စားေတြမိႈလိုေပါက္ေအာင္ထား၏ ၊ဒါက ရာဂစိတ္ဟုမေခၚနိင္ လူေရြးခ်ယ္ျခင္းသာျဖစ္၏။
ဒီလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တကယ္တမ္း သူမႏွစ္သက္သူႏွင္ ့ေတြ ့ေသာအခါ သစၥာရွိေသာအိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားျဖစ္သြား၏။

ဤဓေလ ့မ်ိဳးသည္ ယခုေခတ္ႀကီးမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္၊ ေရွးေရာမေခတ္ကတည္းကအထင္အရွားရွိခဲ ့၏။
 ေရာမသူေ႒းဟူႀကြယ္သမီးအခ်ိဳ ့သည္ ျပည္တန္ဆာဘ၀ကို ေခတၱသက္ဆင္းႀကသူေတြမနည္းလွေခ်၊အခ်ိဳ ့ဆိုလွ်င္သူတို ့ႀကိဳက္ေသာ ေယာက်္ားမ်ားကို အိမ္တြင္း သိသန္ ့ထား၏၊ျပီေတာ သူတို ့သေဘာရွိ။ ေရွးေခတ္ ခရူးဆိတ္စစ္ပဲြသြား တပ္မေတာ္သားမ်ားက သူတို ့ဇနီးမယားတို ့ကို သံေလွာင္အိမ္ျဖင္ ့ေသာခတ္ျပီး ထားႀကသလို ေယာက်္ားမ်ားကို လည္း သူတို ့လိုသလိုေလွာင္ထားတက္ႀကသည္ဟုဆို ပါသည္။

အခ်ိဳ ့ဆိုလွ်င္ ေျခေထာက္ေတြဘာေတြေညာင္းကုန္သည္.စိတ္ကေတာ ့မေက်နပ္ေသးေခ်ဟုဆိုတက္ႀကသည္။ဒီလိုေ၀ဒနာမ်ိဳး ခံစားေနရသူေတြ ယခုေခတ္တြင္အေတာ္ေပါေပါမ်ားမ်ားရွိ၏၊ လူသားတို ့ကို အႏၵရာယ္ျပဳေလာက္ေအာင္
ေသာင္းက်န္းသျဖင္ ့ သူတို ့လူစားမ်ိဳးကို ဇနီး(သို ့)ေယာက်္ားအျဖင္ ့ေရြးထားဖို ့ေႀကာက္စရာေကာင္းလွပါသည္။
 
 (ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အဆင္ ့ျမင့္ ဖို၊မ ပညာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္)
 
(လက္တေလာ ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို ့အတြက္အလုပ္ရႈပ္ေနပါသည္၊ ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္ ့မ်ား မတင္နိင္ေသးပါ )
 

Wednesday, November 16, 2011

မလိုလားအပ္ေသာ အပ်ိဳစင္ဘ၀မ်ား

ယခုေခတ္အေရွ ့တိုင္းနိင္ငံမ်ားမွအယူအဆမ်ားသည္ အိမ္ထာင္္ျပဳမည္ ့ ဇနီးေလာင္းသည္ အပ်ိဳစင္ျဖစ္ရမယ္ဟု
ဆိုေလ ့ရွိသည္။

သိုေသာ္ဤဓေလ ့ကို လူမ်ိဳးအားလံုးက လက္မခံႀက၊ ဥပမာ မာကိုပိုလို၏မွတ္တမ္းတြင္ တစ္ေခတ္ကတိဘက္နိင္ငံတြင္ မည္သည္ေယာက်္ားကမွ အပ်ိဳစင္ကိုဇနီးမယားအျဖစ္လက္မခံႀကေခ်။

အာဖရိကအေရွ ့ဖက္ကမ္းေျခမွ အာကမ္သာဆိုေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္ အပ်ိဳစစ္ထက္ ကိုယ္၀န္ရျပီ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားမွာ မ်က္စိမ်က္ႏွာပြင္ ့လန္းသည္၊သားသမီးရဖို ့  စြမ္းအင္အျပည္ရွိေသာ မိန္ကေလးအျဖစ္ ေယာက္်ားတိုင္က
ဇနီးမယာအျဖစ္ရလိုႀကသည္။(......)နိင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ားႀကေတာ ့ ကေလးမီးဖြာျပီး မိန္းမမ်ားကိုမွ ဇနီးမယား
အျဖစ္သိမ္းပိုက္လိုႀကသည္။

လူရိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေယာက်္ားေပါင္းစံုျဖင္ ့ ဧည့္ခံေစျပီ အမ်ားႏွစ္ျခိဳက္ကာ ရြာ၏ကြမ္း
ေတာင္ကိုင္၊ပန္းေတာင္ကိုင္ သေဘာမ်ိဳးထာျပီး အျမတ္တႏိုးေလးစားျခင္း ခံရတက္သည္ဆိုသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးကို အပိုင္ရရွိေသာေယာက္်ားကို တရြာလံုးက ဖိုးစံြအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္ထိ ျဖစ္တက္ေသးသည္။

ဂ်ပန္နိင္ငံမွလည္း ဤအယူအဆရွိခဲ ့သည္၊ အခ်ိဳ ့ေသာဧည္ ့ခံမယ္မ်ားသည္သူေ႒းမ်ား၏ အေပ်ာ္မယားအျဖစ္
ေငြႏွင္ ့၀ယ္ယူသိမ္းပိုက္ခံရသည္။ထိုမိန္းမမ်ားသည္ လူအမ်ားကိုလက္ခံ ၊ဆက္ဆံျပီးသူမ်ားျဖစ္ရသည္ဆိုသည္၊
ဒါကအေတြ ့အႀကံဳမ်ားေသာ မိန္းမသည္ ေယာက်္ားကိုျပဳစုရာတြင္ ပိုျပီကြ်မ္းက်င္လိမၼာေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္။

(ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အဆင္ ့ျမင့္ ဖို၊မ ပညာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္)

Wednesday, November 9, 2011

ေဒၚစုု ဖက္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ခ်င္သူမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ၿပီး တိုုက္ခိုက္ ေ၀ဖန္ဖိုု. စတင္ ေျခလွမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။။ ယခုုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မည့္သူေတြဟာ လူတခ်ိဳ. ေထာက္ျပေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အဖြဲ.ထဲက သေဘာထား တင္းမွာတဲ့ Hard Liners အုုပ္စုုေတြေတြ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မဟုုတ္ပဲ ေဒၚစုုကိုု တခ်ိန္က ပြဲထုုတ္ၿပီး ေရွ.တန္းတင္ကာ လုုပ္စားခဲ့သည့္ အတိုုက္အခံ အုုပ္စုုေတြဖက္က ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုုကေတာ့ ျပည္ပ အေျခအစိုုက္ အဖြဲ.အစည္းေတြနဲ. သတင္း မီဒီယာေတြက မ်ားပါမည္။

ရန္ကုုန္မွာ လုုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္တာဟာ “ ဟန္ျပသက္သက္ လုုပ္တာ မဟုုတ္လားလိုု.” BBC ျမန္မာပိုုင္း သတင္းေထာင္ ကိုုခ်ိဳက ေမးခြန္း ထုုတ္လာပါသည္။
ဒီေမးခြန္းကိုု ခင္ေမာင္ညိဳ( ေဘာဂေဗဒ)ကိုု မေမးသင့္ပဲ သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ သတၱရွိရင္ ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ.က ထိပ္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု ေမးၾကည့္ပါလား။ ဟန္ျပသက္သက္လုုပ္တာလား။ ဘာလားဆိုုတာ သူမ်ားကိုု တဆင့္ခံၿပီး စကားလံုုးနဲ. ေထာက္မည့္အစား။

ျပည္ပ အေျခစိုုက္ Mizzima သတင္းဌာနကလဲ  “The Fall of a Symbol, The Rise of the Politician” ဆုုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုုနဲ. နိုုင္ငံျခားသူ ဒိန္းမတ္ ေက်ာင္းသူတဦး- Lea Friedberg ေရးတဲ့ ေဒၚစုု၏ အနာဂတ္ကိုု ခပ္ ဖြဖြေလးနဲ. စကားလံုုးေတြနဲ. ေျခထိုုးလိုုက္ျပန္ပါသည္။ တကယ္လိုု. လက္၇ွိ အစိုုးရနဲ. ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ၀င္မယ္။ အစိုုးရ ၀န္ၾကီးတာ၀န္ေတြ ယူလာမယ္ဆိုုရင္ နိုုင္ငံေရးသမားတဦးအေနျဖင့္ေတာ့ ျမင့္တက္လာနိုုင္ေပမယ့္ တခ်ိန္းတည္းမွာ ေဒၚစုုဟာ တိုုင္းျပည္အတြက္ သေကၤတ တခုုအျဖစ္ကေန က်ဆံုုးသြားမယ္လိုု. သံုုးသပ္လာတာပါ။ ဒါဟာလဲ ေဒၚစုုကိုု Democracy Icon & Freedom Icom အျဖစ္ တင္စားၿပီး နိုုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ျပစား လုုပ္စားခဲ့သူေတြအတြက္ တကယ္လိုု.သာ ေဒၚစုုက ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရနဲ. လက္တြဲၿပီး ပူးေပါင္းသြားမယ္ဆိုုရင္ အခုုလိုုမ်ိဳးနဲ. ဆြဲခ်ဖိုု. Icon တခုုအျဖစ္ ဆက္မထားခ်င္တဲ့ မျမင္လိုုတဲ့သူေတြရဲ့ ခပ္ပါးပါး လမ္းေၾကာင္းေပး ေျပာဆိုုေရးသားခ်က္ေတြပါ။ ဒီအထဲမွာ နိုုင္ငံျခားသားေတြ ျမန္မာ့အေရး လုုပ္ေနပါတယ္ဆိုုတဲ့အဖြဲ.ေတြ NGOs ေတြဟာလဲ ေဒၚစုုကိုု လက္ရွိ အစိုုးရနဲ. တစားထဲ ထားၿပီး တန္းညိကာ အိုုက္ကြမ္-ICOM စံျပ သေကၤတာ-Symbolic Leader ေနရာကေန ဖယ္ရွားလိုုတဲ့ သေဘာထားေတြကိုု ထင္ဟတ္ေနပါသည္။

“ျမန္မာနိုုင္ငံအေနျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုု အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရးကေန ေပၚလစီ မူ၀ါဒကိုု အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရးကိုု ေျပာင္းလဲဖိုု. လိုုတယ္” လိုု. NCGUB ျပည္ပေရာက္ အစိုုးရအဖြဲ.၏ ကုုလသမဂၢဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုတဲ့ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းကလဲ ျပည္ပ သံလြင့္ဌာနတခုုကေန စတင္ၿပီး ေဒၚစုုကိုု ဗဟိုုျပဳတဲ့ နိုုင္ငံေရးကိုု ေ၀ဖန္လာပါၿပီ။ သူကိုုယ္တိုုင္ကေတာ့ ျပည္ပ အစိုုးရအဖြဲ.၏ ကုုလသမဂၢဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုတဲ့ ရာထူးကိုု ရာသက္ပံ ရယူထားတဲ့အျပင္ တကယ္ဆိုုရင္ UN အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြသာ ေျပာင္းသြားတယ္ သူကေတာ့ ဒီရာထူး UN Shadod Ambassador ေနရာကိုု NCGUB အစိုုးရအဖြဲ. စၿပီး ဖြဲ.ကတည္းက ယူထားသူပါ။

ဒီထက္ စိတ္၀င္စားဖိုု.ကေတာ့ လက္ရွိ NGGUB အစိုုးရအဖြဲ.၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုု ေဒါက္တာ စိန္၀င္းဟာ စၿပီးဖြဲ.စည္းခဲ့တဲ့ ၁၉ ၉ ၀ ကေန ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အထိ ေပးထားခဲ့ ယူထားခဲ့ ခန္.ထားခဲ့တာကေရာ ေဒါက္တာ စိန္၀င္းက ထြက္သြားတဲ့ အမတ္ေတြထဲမွာ အေတာ္ဆံုုး အရည္အခ်င္း အရွိဆံုုးမိုု. NCGUB ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုု ရာသက္ပံ ေပးထားတာလား ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းတိုု. ေျပာသလိုု လူပုုဂၢိဳလ္အရ ေပးထားတာလား ရွင္းျပဖိုု. လိုုပါမည္။ ေဒါက္တာ စိန္၀င္းဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ တူ၊ အာဇနည္ ဦးဘ၀င္း၏ သား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲေတာ္သူ ျဖစ္တယ္ဆိုုတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေရး အစဥ္အလာ ၾကီးမားမႈေၾကာင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုု အေျခခံၿပီး ေနရာ ေပးထားျခင္း မဟုုတ္ပါလား။ တကယ္လိုု. ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့နိုုင္ငံေရးမွာ ပုုဂၢိဳလ္ေရး အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရးကေန ေပၚလစီ မူ၀ါဒကိုု အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရး လုုပ္သင့္တယ္လိုု. တကယ္ ယံုုၾကည္လိုုက္ခံေနရင္ တျခားသူေတြကိုု ေထာက္ျပတာထက္ ကိုုယ့္အဖြဲ.အစည္း ကိုုယ္ ကိုုယ္တိုုင္ ကိုုယ္စားျပဳေနတဲ့ အဖြဲ.အစည္းကိုု ဒီအတိုုင္းျဖစ္ေအာင္ အရင္ လုုပ္ျပလိုုက္ပါ။

ျမန္မာနိုုင္ငံေရွ.ေနမ်ားေကာင္စီ-BLC အဖြဲ.က ေခါင္းေဆာင္ဆိုုတဲ့ ဦးေအာင္ထူးက လက္ရွိ အစိုုးရ အဖြဲ.ကေန နိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုုတင္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ. ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပရာမွာလဲ  “ဥပေဒမွာ မပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေျပာဆိုုရာ ေရာက္တယ္”လိုု. NLD အဖြဲ.၏ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ေရွ.ေန ဦးဥာဏ္၀င္းက ျပည္ပ သတင္းဌာနတခုု၏ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ BLC  ဦးေအာင္ထူးရဲ့ အဆိုုရ ေျပာရင္ေတာ့ အခုု ေျပာင္းလဲ ေပးလိုုက္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ဘာမွ မထူးျခားတဲ့အျပင္ ၂၀၀၈ ကိုု ေလးစားလိုုက္နာမယ္လိုု. ခံ၀န္ လက္မွတ္ထိုုးလိုုက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုုကေရစီ လူ.အခြင့္အေရးနဲ. တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးေရးေတြကိုု ဥကၡာျပဳလိုုက္ရာေရာက္တယ္ ဆိုုၿပီး နိုုင္ငံေရးအရ ၾကည့္ကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မသံုုးသပ္ဖဲ ကိုုယ္လိုုရာကိုု ဆြဲေျပာသြားျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ NLD အဖြဲ.ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု. ပါတီ တရား၀င္ မွတ္ပံုုတင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္လိုု. ဆံုုးျဖတ္လိုုက္ရင္ျဖင့္ ေဒၚစုုကိုု မွ်ားဦးလွည့္ ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္ကာ နိုုင္ငံေရး နယ္ပယ္ကေန စြန္.ခြာေအာင္ လုုပ္မည့္သူေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ဆန္.က်င္ခဲ့ၿပီး အစိုုးရ လုုပ္သမွ် NO NO NO လုုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ပ အေျခစိုုက္ အတိုုက္အခံ အဖြဲ.ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုုမ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြ ေျပာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အဖြဲ.ထဲက သေဘာထား တင္းမာသူေတြရဲ့ ထိုုးနက္ခ်က္ ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မႈေတြထက္ ေဒၚစုုကိုု အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုုပ္စားခဲ့သူ လုုပ္စားေနသူ လုုပ္စားဖိုု. ဆက္ က်ိဳးစားေနသူ ေနရာ ရရွိေနတဲ့ Status Quote ျဖစ္ေနသူေတြသာ ျဖစ္ပါမည္။ မၾကာခင္ ေစာင့္သာ ၾကည့္ပါ ဒီ ခန္.မွန္း ေျပာဆိုုခ်က္ေတြ မွန္ မမွန္ကိုုေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုုကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မည့္ နိုုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဖက္ေတြဟာ အစိုုးရအဖြဲ.အတြင္းက သေဘာထား တင္းမာသူ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ မဟုုတ္ေတာ့ပဲ ေဒၚစုုကိုု တခ်ိန္က ေခါင္းေပၚတင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ ပတ္ လုုပ္စားသူေတြ ေဒၚစုု မ်က္ႏွာ စြပ္ၿပီး နိုုင္ငံတကာမွာ အကူအညီေတြ အေထာက္အပံ့ေတြ ယူခဲ့သူေတြဟာ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု ပစ္မတ္ေတြထားၿပီး ဖယ္ရွားဖိုု. စတင္ ေျခလွမ္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဲဒီ အုုပ္စုုေတြထဲမွာ ေသျခာေပါက္ ပါလာမည့္သူေတြကေတာ့ အစိုုးရ လုုပ္သမွ်ကိုု NO  လုုပ္တာပဲ သိတဲ့ NO အုုပ္စုုက သေဘာထား တင္းမားသူေတြ၊ လက္ရွိ ျပည္ပ နိုုင္ငံေရးကိုု အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဦးေဆာင္မႈ ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းေနရာကိုု ရရွိထားတဲ့ နယ္စပ္နဲ. ျပည္ပ အေျခအစိုုက္ ျမန္မာအတိုုက္အခံ အဖြဲ. တခ်ိဳ.နဲ. အဲဒီ အဖြဲ.ေတြက ေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူေတြ။ NDDP ေဒၚခင္ဥမၼာတိုုလိုု၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ.ခ်ဳပ္က ေဒၚသင္းသင္းေအာင္တိုု.လိုု၊ ေနာက္တခုုကေတာ့ တိုုင္းရင္းသား လက္မွတ္ ကိုုင္ၿပီး ကမၻာပတ္ေနသူတခ်ိဳ. ဇိုုရာဖန္တိုု. နမ္း ခ်န္ေထာင္းတိုု. အုုပ္စုုေတြ၊ ျမန္မာ့အေရး လုုပ္ေနတယ္ဆိုုတဲ့ နိုုင္ငံျခားသား အဖြဲေတြ=AlterAsean က မေလးရွားသူ ေဒဗီစေတာဟတ္တိုု.အုုပ္စုု၊ Burma Campaign For UK က Mark Fermanar Anna Robertတိုု.၊ US Campaign For Burma က နိုုင္ငံျခားသား ၀န္းထမ္းတခ်ိဳ.၊ ျမန္မာ့ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္လိုု. ဆိုုတဲ့ ေဒါက္တာ ဇာဏီတိုု. လိုု မၾကက္ တၾကက္ ေပါင္မံႈ. အုုပ္စုုေတြ၊ ျပည္ပ သတင္းဌာနနဲ. အသံလြင့္ဌာနက လခစား ဖားတပိုုင္း ငါးတပိုုင္း သတင္းေထာက္ လိုုလိုုနဲ. နိုုင္ငံေရး လုုပ္ေနတဲ့ အုုပ္စုုေတြ ျဖစ္ပါမည္။

ဒီလူေတြက တခ်ိန္က ေျပာခဲ့သလိုုပဲ ေဒၚစုုဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးလဲ ျဖစ္ ကိုုယ္တိုုင္လဲ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ နိုုင္ငံတကာနဲ. ျပည္သူေတြ၏ ေထာက္ခံမႈကိုု ရရွိထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လိုု. ဦးေန၀င္းတိုု. ဦးသန္းေရႊတိုု.ဟာ ေဒၚစုုကိုု ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုု မနာလိုုျဖစ္ၿပီး အခုုလိုု ေနရာ မေပးပဲ ဖယ္ရွားထားတာ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တဦးတည္းသား ျမန္မာျပည္က ျပသာနာေတြ အမ်ိဳးသား စည္းလံုုးညြတ္ညြတ္ေရးေတြကိုု ေျဖရွင္းေပးနိုုင္မည့္ တိုုင္းရင္းသားေတြျပည္သူေတြ၏ ယံုုၾကည္မႈကိုု ရရွိထားတဲ့ Burma Trusted Icon Leader ဆိုုၿပီး ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ ဂုုဏ္ျပဳခဲ့သူေတြပါ။  အခုုေတာ့ အဲဒီ လူေတြပဲ ေဒၚစုုကိုု ဆြဲခ်ဖိုု. အေရာင္ ဆိုုးဖိုု. ေဘးေျခာင္ထိုုးဖိုု. က်ိဳးစားမည့္သူ ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္ ထိုုးနက္မည့္သူေတြ ျဖစ္ပါသည္။ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းက အဖြဲ.ခ်ဳပ္က NO လုုပ္ခဲ့လိုု. သေဘာက်ၿပီး အားေပး လက္ခုုတ္ တီးခဲ့ေသာ္လဲ အခုု တခ်ိန္ ပါတီ ျပန္ၿပီး မွတ္ပံုုတင္မယ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆိုုရင္ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု အရင္ဆံုုး အပစ္တင္ၿပီး ဆဲခ်င္သူေတြကေတာ့ သေဘာထား တင္းမာတဲ့ ထိပ္ပိုုင္း အတိုုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိပ္ပိုုင္းေလာက္သာ နိုုင္ငံေရးအရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ယံုုနဲ. မရဖူး။ ေဒၚစုုတိုု. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ NLD  တိုု.ေလာက္နဲ. အစိုုးရတိုု.အၾကား ရင္ၾကားေစ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ယံုုျဖင့္ မၿပီးဘူး ဆိုုတဲ့ အရာေတြနဲ. ေထာက္ျပကာ ေဒၚစုုကိုု ၾကပ္ဖိုု. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု မီးကင္မည့္သူေတြသာ ျဖစ္လာမည္။  ေနာက္တခုုကေတာ့ လူအခြင့္အေရးဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ. ဘဂၤါလီကိစၥတိုု. အမ်ိဳးသမီးအေရးတိုု. ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး စတ့ဲ ေျပာဆိုုခ်က္ေတြနဲ.ပဲ ေဒၚစုုတိုု. အစိုုးရနဲ. အတူတူ လက္တြဲ လုုပ္သြားေပမည့္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ NLD တိုု. ပါလီမန္ထဲသာ ေရာက္သြားေပမည့္ ျမန္မာျပည္ ျပသာနာေတြ လူ.အခြင့္အေရးေတြ ဒီမိုုကေရစီနဲ. ၿငိမ္းခ်မ္းေတြက ဘာမွ မတိုုးတက္လာဖူး မေျပာင္းလဲ လာဖူး။ သာမန္ ျပည္သူေတြ၏ လူေနမႈဘ၀ ဆင္းရဲ မြဲေတြမႈေတြ ၀န္ထမ္းေတြ၏ အဂတိလိုုက္စားမႈေတြက အရင္အတိုုင္းပဲ ရွိေနေသးတယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုု ကိုုင္ၿပီး ေဒၚစုုကိုု ခ်ိဳင္ဖိုု. ေျခလွမ္း စတင္ေနပါၿပီ။ ပါတီအတြင္းမွာ ဒီမိုုကေရစီ မရွိဘူး။ ေဒၚစုု ေဘးမွာ အနီးကပ္ ၀ိုုင္းရံေနသူေတြဟာ ေအာက္ေျခ လူထုု၏ အသံေတြကိုု နားမေထာင္ဘူး စတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ မၾကာခင္ ဒီထက္ ပိုုၿပီး ညံလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု သူတိုု.အတြက္ ေစ်ကြက္၀င္ၿပိဳင္မည့္ ေစ်းကြက္ ၀င္လုုမည့္ သူေတြလိုု. ယူဆလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုုးရအေနျဖင့္ နိုုင္ငံတကာ Market ကိုု လက္ရွိ ျပည္ပ အဖြဲ.အစည္းေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားတာေတြကိုု ၀င္ၿပိဳင္ဖိုု. ၀င္ၿပိဳင္နိုုင္စြမ္း မရွိပါ။ သိုု.ေသာ္ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္သာလ်င္ နိုုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကိုု လက္ေတြ. ထိုုးေဖါက္လာမယ္ ေနရာယူလာမယ္ ျပည္တြင္းကေန တိုုက္ရိုုက္ လူငယ္ေတြ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ ေစလြတ္ၿပီး နိုုင္ငံတကာ စင္ကိုု ၀င္လာနိုုင္တာမိုု.လဲ ဒီလိုု ျဖစ္လာမွာကိုု သိေနတဲ့ ေၾကာင္ပါးေတြက စားက်က္ ေပ်ာက္မယ္ထင္ၿပီး ကန္.ကြက္တာလဲ ျဖစ္နိုုင္ပါသည္။ ေဒၚစုုအရွိန္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ အရွိန္နဲ. ျပည္တြင္းမွာ တရား၀င္ ေနထိုုင္ၿပီး တရား၀င္ ရပ္တည္နိုုင္တဲ့ ပါတီလဲ ျဖစ္မယ္ အစိုုးရကလဲ ေနွာက္ယွက္တာ ဟန္.တားတာေတြ မလုုပ္ဖူးဆိုုရင္ အခုုအခါ ျပည္ပမွာ မင္းမူေနတဲ့ ၾကက္ဆူပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျပည္တြင္းက လာမည့္ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု ဘယ္လိုု လုုပ္ၿပီး နိုုင္ေအာင္ လုုပ္နိုုင္မွာလဲ။ ဒီေတာ့ ထိပ္တိုုက္ ေတြ.ၿပီေပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ လက္ဦးမႈ ရေအာင္ စကားေတြ လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး ခပ္ ပါးပါးေလးနဲ. ထိုုးစစ္ ဆင္လာတဲ့သေဘာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုုကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး နိုုင္ငံေရးအရ စင္ေပၚကေန ဆြဲခ်ဖိုု. လုုပ္ေနတဲ့ ျပည္ပ အေျခစိုုက္ အင္အားစုု တခ်ိဳ.နဲ. ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ.၏ သံစဥ္တီး၀ိုုင္းရဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ မၾကာခင္ ဆူဆူညံညံ အသံဗလံေတြ ေပးၿပီး တီးခတ္လာေတာမည္မွာ မုုတ္ခ်အမွန္ ဧကန္ ျမင္ရေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါေၾကာင္း နိုုင္ငံေရး ေဗဒင္ ေဟာလိုုပါသည္။

Udp Myanmar http://www.facebook.com/profile.php?id=1277373258

Monday, November 7, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ ့ နိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားမလို၊အားမရျဖစ္ေနသူေတြ ၀မ္းသာ
အားရ ၀င္ဖက္ေနရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ေနယံုပဲျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ ဆက္မဖက္ပါနဲ ့ေတာ ့လို ့ ႀကိဳတင္ေတာင္ပန္း
ပါရေစ.။။

ျမန္မာျပည္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ လြပ္လပ္စြာ ေရးသာခြင့္ရွိေနျပီ ဆိုေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့အေတြးအျမင္ေလမ်ား
ကို ဘေလာ့(ဂ္)ေပၚတင္ႀကည္ ့တာပါ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ  ကြ်န္ေတာ္လိုသာမန္လူတေယာက္
္ မေမးရဲပါဘူး။

သို ့ေပမယ္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ျပီေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို
ပခံုးခ်င္ယွဥ္ျပီ တိုငး္ထြာေမးျမန္းရဲ တဲ ့ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ နိင္ငံေရးဂုရုႀကီေတြ အားက်ျပီး  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
 ဘာလဲ၊ဘယ္လဲလို ့ ေမးျမန္ဖို ့ဆိုတာ အဆတရာမက သာလြန္လွတဲ ့နိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ ့ ၀ါဒေတြေအာက္မွာ
 ႀကက္ေပ်ာက္၊ငွက္ေပ်ာက္ လံုးလံုးေပ်ာက္သြားရပါတယ္..........။။

အြန္လိုင္းေပၚကေန အာရပ္လိႈင္းစီမဲ ့ ဆရာႀကီေတြကို အားက်တယ္၊လူထုတိုက္ပဲြဆင္ႏဲြႀကမယ္ ့ဆရာႀကီေတြကို
ေလးစားပါတယ္၊အထူသျဖင္ ့ ကိုယ္ထမင္းထုပ္ ကိုယ္စဲြျပီး လမ္းမေပၚထြက္ရဲ တဲ ့ လူထုမ်ား ဥးီညႊတ္ျမဲပါ။

ဒါဆို မင္းကဘာေႀကာင္ ့မို ့ေရးရတာလဲ ဟု တစံုတေယာက္ေသာ နိင္ငံေရးသမားတေယာက္က ေမးလာခဲ ့မူ
ကြ်န္ေတာ္မစဥ္စားပဲ ေျဖမိမွာကေတာ ့ ျမန္မာနိင္ငံသားျဖစ္တဲ ့အတြက္ ျမန္မာနိင္ငံေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္နဲ ့လည္း
သတ္ဆိုင္ပါတယ္ဟု ေျဖမိမွာပါ၊ အဘယ္ေႀကာင္ ့ ဆိုေသာ္  နိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ နိင္ငံသားတိုင္း၏ အေရးျဖစ္ေသာ
ေႀကာင္ ့ပင္တည္။တနည္းအားျဖင္ ့ ခရစ္တိုတယ္၏စကားႏွင္ ့ေျပာရလွ်င္ လူဆိုသည္မွာ နိင္ငံေရးသတၱ၀ါျဖစ္ေသာ
ေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္လို လူျပိန္းတေယာက္ရဲ ့ အျမင္အရ နိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဆိုတာ တဦးႏွင္ ့တဦး၊ တဖဲြ ့ႏွင္ ့တဖဲြ ့
အယူအဆမတူညီႀကပဲ လြပ္လပ္စြာ သေဘာထားကဲြလဲြခြင္ ့ရွိပါတယ္၊ ရပ္ကြက္ထဲက ေဘာလံုးပဲြလို၊ပရီးမီးယာ
ေဘာလံုးပဲြေတြလို အားမလို၊အားမရ ျဖစ္ေနသူေတြလဲ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏဲြလို ့ရပါတယ္၊ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပျခင္း၊
တကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊မိမိႏွင္ ့ သေဘာထားျခင္း တိုက္ဆိုင္ေသာလူအမ်ားနဲ ့ စုေပါင္း၍ေသာ၄င္း.စသည္ျဖင္ ့..

ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ  ငါတိုကိုအသိမေပးဘူး၊ ငါတို ့ေျပာသလိုလဲ မလုပ္ဘူး၊ ငါတို ့ က ေဘးကေနပိုျပီ အကြက္ျမင္တယ္
ဆိုတဲ ့ ဆရာ၊ဆရာႀကီမ်ားကို အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ အေရွ ့ေတာင္အာရွဆိုတာ သူရဲေကာင္းကိုယ္ကြယ္တဲ ့
၀ါဒေတြ ရွိေနေသးပါတယ္၊ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာယာရဲ ့စကားနဲ ့ေျပာရလွ်င္ မင္းလည္ ဒီမိုကေရးစီရဲ ့ သူရဲေကာင္း
ျဖစ္ခြင္ ့ရွိပါတယ္ေပါ ့......။

လူထုတိုက္ပဲြဆင္ႏဲြမယ္ဆိုတဲ ့ ဆရာႀကီမ်ားလည္ လူထုထဲကို ဆငး္ရဲမွရမယ္ ထင္ပါတယ၊္ ဒါမွအေထြေထြသပိတ္ေတြ
ေရာင္စံုသပိတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ေသာ၄င္း၊မိမိ၏ အဖဲြ ့အစည္းမွေသာ၄င္း တဆင္ ့ညႊန္ႀကားျပီ လုပ္ေဆာင္လွ်င္
အတိုင္းအထက္အလြန္ ေကာငး္မြန္မည္ျဖစ္သည္၊ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲ အြန္လိုင္းေပၚကေန ဆင္ႏဲြေနလ်င္ လူရယ္စရာျဖစ္ေနမွာ
အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္၊

အာရပ္လိႈင္း စီးမယ္ဆိုေသာ ဆရာႀကီမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ ့လူဦေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အေျခခံလူတန္စား၊
လယ္သမားမ်ားကို ေဖ ့ဘြတ္ေတြ ၊တြစ္တာမ်ား၊ဖိုရမ္မ်ားကေနတဆင္ ့ လံႈေဆာ္စည္းရုံးရေအာင္ ကြန္ျပဴတာအမ်ားအျပား
ျဖန္ ့ေ၀၊အင္တာနက္သံုးတက္ေအာင္ သင္ေပးဖို ့ေတာ ့လိုပါတယ္...။

ျမန္မာနိင္ငံကို ခ်စ္လြန္းလို ့သာ ေျပာေန၊ေရးေနရပါတယ္ ျပည္ပမွာေအးေအးေဆးေဆး ေနလို ့ရတယ္ဆိုျပီ
ဟိုလို လုပ္ပါလား၊ဒီလိုုလုပ္ပါလားဆိုတဲ ့ နိင္ငံေရးဂုရုလူႀကီးမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိင္ငံရဲ ့ လူငယ္ထုကိုယ္စားေျပာခ်င္
တာကေတာ ့ ေနသာသလိုသာ ေနပါ ဆရာတို ့ရယ္လို ့...........။။

ဒီလို ေျပာလိုက္၊ေရးလိုက္တဲ ့ အတြက္ မင္းကဘာေကာင္လဲ၊ငါက ဘာေကာင္လဲ ဆိုျပီ အျပန္အလွန္ ဆဲႀကမယ္
ဆိုရင္ျဖင္ ့ ခဏေလာက္ေတာ ့ ေစာင္ ့ေပးပါ၊ အစြန္းေရာက္ ဒီမိုကေရစီသမားမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ ညီအစ္အကို
တခ်ိဳ ့ဆီက ဆဲနည္းေတြ သင္ယူရပါအံုးမယ္..။။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ ့ နိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ လို ့မေမးခင္ ကိုယ့္ကို
ကိုယ္ ျပန္လည္သံုးသတ္ဖို ့ လိုအပ္ပါလိမ္ ့မယ္၊ကိုယ္တိုင္ အစြမ္းအစ ရွိရင္လုပ္ေတြ ့ လုပ္ျပပါ၊ ကိုယ္ထမင္းထုပ္
ကိုယ္ဆဲြျပီ လူဘယ္နွစ္ေယာက္ပါလာမလဲလို ့..လက္ေတြ ့မပါပဲ ေဘးထိုင္ ဘုေျပာေနလွ်င္ေတာ ့ အခ်င္းခ်င္း
စိတ္၀မ္းကဲြေနယံုပဲ ရွိေတာ ့မွာေပါ ့.....။။

ဘာရယ္ညာရယ္ေတာ ့ ဟုတ္ပါဘူး ဆရာ၊ဆရာႀကီးမ်ားလိုပဲ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေရးႀကည္ ့ေျပာႀကည္ ့တာပါ။

                           ေလးစားလ်က္
                                                    သွ်င္ေနမင္းFriday, November 4, 2011

ျမန္မာ ့ေသြးမို ့ရဲရဲနီ


စကၤာပူစံေတာ္ခ်ိန္
ည ၉း၂၅ မိနစ္

woodland MRT ရဲ  ့သိပ္မေ၀းတဲ ့လမ္းမႀကားထဲမွာ မႈန္ပ်ပ်နီယြန္မီး အလွကိုသတိမထားပဲ ခပ္သြက္သြက္ ေလ်ာက္
လာတဲ ့ လူတေယာက္ ၊တကယ္တမ္း သူသြားေနတဲ ့ လမ္းႀကားေလးက သိပ္ျပီ safe မျဖစ္ပါဘူး၊ မးူရစ္ေသာက္စား
ေနႀကတဲ ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးတခ်ိဳ ့၊စီကရက္ ေမွာင္ခိုေရာင္းေနေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးတခ်ိဳ ့၊မေလးရွာ ဂိုဏ္စတား မ်ား
ဒီလမ္းႀကာထဲမွာ ဗိုလ္က် လုယက္မႈေတြ မႀကာခဏျဖစ္တက္လို ့ပါ ။

ခပ္သြက္သြက္လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ ့ သူက ကြ်န္ေတာ္ပါ ၊အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ေနာက္က်တဲ ့ အတြက္ဒီလမ္းက ျဖတ္ျပီျပန္
လာခဲ ့တာပါ၊ လမ္းတ၀က္ေလာက္ေရာက္ခါနီးကာမွ သိသိႀကီးနဲ ့ မွားမွန္သိသြားရပါတယ္၊ ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုလွ်င္
ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့အေရွ ့မွာ လက္နက္အျပည္ ့အစံုနဲ ့ မေလးဂိုဏ္စတား ၄ေယာက္.....

ကြ်န္ေတာ္ေသြးေႀကာင္ျပီ ေနာက္လွည္ ့ဖို ့ မဆံုးျဖတ္ခဲ ့ပါဘူး၊ သူတို ့အဖဲြ ့ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ေခါင္းငံု ့ကာ
ဆက္ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။

ျမင္ကြင္းေရွ ့မွာ ေတြ ့ရတာကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္တဲ ့အတိုင္း တုတ္ခိုင္လွတဲ ့ ေျခသလံုးေတြမွာ ေဆးမင္ေႀကာင္
အရုပ္ျပည္ ့နဲ ့ မေလးဂိုင္စတားေခါင္ေဆာင္ သူရဲ ့ေနာက္မွာ ေပေဆာင္ေဆာင္ရပ္ေနတဲ ့ ခ်ာတိတ္ ၃ေယာက္..

ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္လာမယ္ ့ ျပႆနာအတြက္ ေသြးေအးေအးဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ခ်လိုက္တယ္၊ ျမန္မာသတၱိေတာ ့ျပရေတာ ့မယ္လို ့..

အကယ္၍သာ သူတို ့နဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ရင္းႏွီးလွ်င္ ေျပာျပလိုက္ခ်င္ပါေသးတယ္ ၊ျမန္မာျပည္ရဲ ့ ဆိုးသြမ္းလူငယ္ဘ၀
ကို ဘာေႀကာင္ ့ေက်ာခိုင္းခဲ ့ရတယ္ဆိုတဲ ့အေႀကာင္း၊ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ထဲမွာ ခ်ိန္ပဲြေတြ၊အုပ္စုလိုက္ရန္ပဲြ
ေတြ အခါ ၂၀ ထက္မက ဆင္ႏြဲခဲ ့ဘူတယ္ဆို ့အေႀကာင္းေတြပါ.။

ကြ်န္ေတာ္ ေရွ ့တဲ ့တဲ ့မွာလာရပ္ေနတဲ ့ ဂိုဏ္စတားေခါင္ေဆာင္က လုပ္သက္ေတာ္ေတာ္ရင္ ့ေနပံုရပါတယ္။
ေသြးေအးေအးနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုႏႈတ္ဆက္လိုက္တယ္..

"ေဟ ့ သူငယ္ခ်င္း အဆင္ေျပရဲ ့လား"

"ေျပပါတယ္..ငါ ဘာကူညီေပးရမလဲ"

"အို ဘုရားသခင္  ...မင္း ႀကင္နာတက္သာပဲ" "ဘာ လူမ်ိဳးလဲ"

"ငါ ျမန္မာလူမ်ိဳးပါ"

"ေကာငး္ျပီ..ဒါဆို မင္းမွာပါတဲ ့ ပိုက္ဆံေတြရယ္၊ လက္ပတ္နာရီရယ္ မင္းနားက အေရာင္ေတြလက္ေနပါလား"
"စိန္နားကပ္လား"

"စိန္ အတုပါ"

"ဟုတ္လား ဒါဆို အဲဒါပါ ခြ်တ္လိုက္"

"ငါ မေပးနိင္ဘူ ဆိုရင္ မင္းတို ့ ဘာလုပ္မလဲ"

"မင္း  အသားေတြနာက်င္ကုန္မွာေပါ ့ ...နာေစခ်င္လို ့လား"

"ေကာငး္ျပီ...ငါမင္းကို ေပးပါ ့မယ္ ့"

"မင္း လိမၼာသားပဲ"

သူေက်နပ္စြာနဲ ့ခါးေထာက္ျပီ ကြ်န္ေတာ္ကိုႀကည္ ့ေနတယ္....

ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာပိုအိပ္ထဲကေန ပိုက္ဆံအိတ္ရွာေနသလိုနဲ ့ သူရဲ ့ ေပ်ာ ့ကြက္ေတြကိုရွာႀကည္ ့ေနမိတယ္...
"အေကာင္နဲနဲႀကီးရင္ အားနဲနဲပဲ ဆိုက္ရတယ္ဆိုတာ လူမိုက္ေလာက ကထြက္လာတာပါ" အေႀကာင္းမဲ ့ဟုတ္ပါဘူး

ေတြ ့လိုက္ပါျပီ ...သာမန္ထက္အနည္းငယ္ႀကီးေနေသာ သူရဲ ့လည္ဇလုတ္ကို.........

တကိုယ္လံုးမွာ ရွိတဲ ့အင္အားမ်ားကို လက္သီးထဲကို ပို ့ျပီ အားကုန္လဲြထိုးခ်လိုက္တယ္....

"၀ီွး"

"အြတ္"

သူလည္ပင္း သူကိုင္ျပီး မ်က္လံုးျပဴ၊မ်က္ဆံျပဴနဲ ့ ေနာက္ကို ၄ ၅လွမ္းခန္ ့ဆုတ္ျပီး ပစ္လဲက်သြာတယ္...
မေလး ခ်ာတိတ္ ႏွစ္ေကာင္ သူအနားကို ေျပးသြားျပီ ေပြ ့ခ်ီေနတုန္း ...ေနာက္တေယာက္က ကြ်န္ေတာ္ကို
စကိတ္ဘုတ္နဲ ့ေျပးရိုက္တယ္....

ေက်ာင္းသာဘ၀က ရန္ပဲြေတြနဲ ့ရင္းႏွီးေနတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီအကြက္က ရိုးစင္းလြန္းေနပါတယ္......

အနားေရာက္လာတဲ ့ သူရဲ ့ရိုက္ခ်က္ေတြကို အသာငံု ့ေရွာင္လိုက္ျပီ ကြ်ံ၀င္လာတဲ ့ ခ်ာတိတ္ မ်က္ႏွာကို လက္ဖေနာင္ ့
နဲ ့ ခပ္စပ္စပ္ရိုက္ထည္  ့ လိုက္တယ္...
လက္ဖေနာင္ ့မွာ ကပ္ပါလာတာကေတာ ့ ေစးကပ္ကပ္နဲ ့ေသြးစမ်ား.....

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရိပ္ခနဲ ၀င္လာတဲ ့အရာ....

" ၀ီွး "

" ခြမ္း"

ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းငံု ့ ေရွာင္လိုက္ေပမယ္ ့  ေနာက္က်သြားခဲ ့ရတယ္....

ဆံခ်ည္မွ်င္ေတြရယ္ တစက္စက္က်လာတဲ ့ ေသြးစက္ေတြရယ္  ...ဘီယာပုလင္းအကဲြအပိုင္းအစမ်ား...

ေနာက္ ခ်ာတိတ္တေယာက္က ကြ်န္ေတာ္ကို ခရစ္ကတ္ကစားတဲ ့ တုတ္ေခ်ာင္းနဲ ့ေျပး၀င္ရိုက္ျပန္တယ္..

ဒီလိုအနီးကပ္ တိုက္ခိုက္နည္းေတြမွာ ဗန္တိုတိုက္ကြက္ ၃ကြက္ေလာက္နဲ ့ အျပီးသတ္တိုက္ခိုက္လို ့ရပါတယ္..
ေက်ာင္းသာ ဘ၀က ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ သင္ယူခဲ ့ဘူတဲ ့ သိုင္းကြက္ေတြက ဒီေနရာေတြမွာ အသံုး၀င္သြားပါတယ္..

ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းငံု ့ေရွာင္လိုက္ျပီး ေရွ ့တကြက ္တက္ကာ  ခ်ာတိတ္ရဲ ့ ရိႈက္တည္ ့တည္ ့ကို အားကုန္ထိုးသြင္းျပစ္လိုက္တယ္.

"အြတ္"

ဆိုတဲ ့အသံနဲ ့အတူ ကတၱရာလမ္းမေပၚမွာ ေခြကနဲက်သြားတယ္....

ေနာက္ ေမာင္းခ်ဓားကိုင္ထားတဲ ့ ခ်ာတိတ္တေယာက္ ကြ်န္ေတာ္ကို အထူးအဆန္းသတၱ၀ါ တေကာင္လို ေႀကာင္ျပီးႀကည္ ့ေနတယ္...

ပဲြသိမ္းသြားျပီဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိလိုက္ျပီ...ရန္ပဲြက သိပ္ေတာ ့မႀကာလိုက္ပါဘူး..

ဒီခ်ာတိတ္ ကြ်န္ေတာ္အနားကို မလာနိင္ပါဘူး  အဖဲြ ့ေကာင္းလို ့သာ ဂိုဏ္စတားလုပ္ေနတာ  သတိၱမရွိပါဘူး....

ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာပိုအိတ္ကို ေကာက္ယူလိုက္ျပီ ခ်ာတိတ္ကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္တယ္...

"မင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ ကံေကာငး္ပါေစ"

ခပ္သြက္သြက္ထြက္လာခဲ ့တယ္..ဒီလမ္းက ေနာက္တႀကိမ္ႀကရင္ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ ေသမင္းတမန္လမ္းႀကားျဖစ္သြာနိင္ပါတယ္..

ရီေ၀ေ၀မူးေနာက္ေနာက္နဲ ့ ေခါင္းကိုအနိင္နိင္ထိန္းရင္း သိပ္ မေ၀းတဲ ့ အေဆာင္ဖက္ကို လမ္းေလ်ာက္ျပီ ျပန္လာခဲ ့တယ္.

အေဆာင္ထဲေရာက္ေတာ ့ အားလံုးအိပ္ ေနႀကျပီ...ကြ်န္ေတာ္လည္ ေရးခ်ိဳးခန္းထဲ တန္း၀င္ျပီ ေခါင္းက ဒဏ္ရာကို ႀကည္ ့လိုက္တယ္..

စိုရဲႊျပီ ေစးကပ္ေနတဲ ့ေသြးေတြ ဦးေခါင္းမွာေရာ အကၤ်ီမွာပါ ရဲရဲေတာက္ေနလို ့ေပါ ့..

မွန္ထဲမွာ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ႀကည္ ့ျပီ တိုးတိုးေလေျပာလိုက္မိတယ္..

"ျမန္မာ့ေသြးမို ့ ရဲရဲနီေနသလား မသိဘူးလို ့............."

                                           ေလးစာလွ်က္.................။ ။ ။
                                                            သွ်င္ေနမင္း...............။ ။ ။