twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Friday, December 23, 2011

တိုင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္အၿမင္က်ယ္က်ယ္ၿဖင ့္သတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္။

ယခုတေလာ လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုေရာ၊NLDကိုေရာေ၀ဖန္ေရးသားမွဳေတြ
တြင္တြင္ၾကီးေတြ႕ေနရတယ္ က်ေနာ္အားလံုးကိုေလးေလးစားစားဖတ္ပါတယ္။ ယခုနိဳင္ငံေရးအေၿခအေနအရ အေတြးအေခၚ၊အယူအဆရွဳပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္အရာရာကိုသတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ၿမင္ယူဆမိ၍ ဤ စာၿဖင့္က်ေနာ့္အၿမင္အယူအဆကိုတင္ၿပေရးသားအပ္ပါတယ္။
လူတိုင္းလူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚအယူအဆကိုယ္စီရိွၾကစၿမဲပါ၊ဒီအေတြး အေခၚ အယူအဆေတြတသမတ္တည္းအားလံုးတူညီမယ္ဆိုတာလည္းမၿဖစ္နိဳင္သလို၊အားလံုးကြဲလြဲမယ္ဆိုတာလည္းမမွန္ပါ ။တူတဲ့အခါတူမယ္ ၊မတူတဲ့အခါမတူ ရိွၾကမွာပါ ဒါဟာ
လူ႕ေလာကမွာအၿမဲၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ထာ၀ရအမွန္တရားပါ၊ ဒါေၾကာင့္လူသားေတြဟာ
မိမိယံုၾကည္ရာအယူအဆကိုဆုပ္ကိုင္၍ တူညီတာကိုေထာက္ခံ၊မတူညီရင္ဆန္႔က်င္ကန္႕ကြက္ၿခင္းမ်ားၿဖင့္မိမိဆႏၵကိုထု
တ္ေဖၚၾကစၿမဲပါ ၊ဒီအေၿခခံေပၚမွာလူ႕ေလာကတြင္
ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပၿခင္း၊ ကန္႔ကြက္ဆန္႕က်င္ၿခင္း ၊သေဘာတူေထာက္ခံၿခင္းမ်ားဟာ
နိဳင္ငံေရး ၊ဘာသာေရး ၊လူမွဳေရးနယ္ပယ္တြင္အၿမဲၿဖစ္ပ်က္္ေနခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳၿဖင့္သာေၿပလည္ေအာင္အေၿဖရွာမွအေၿဖမွန္ရမွာပါ ၊ပဋိပကၡဆိုတာ
အၿမဲရိွေနမွာပါ ၊ဒါကို မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ လား ရန္ဖက္ပဋိပကၡလားဆိုတာခြဲၿခားရမွာၿဖစ္ပါတယ္
မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ ဆိုရင္ မိတ္ဖက္အသြင္ၿဖင့္ တူတာကို တြဲလုပ္ ၊မတူတာကိုခြဲလုပ္ ဆိုတဲ့
နည္းႏွင့္ေၿဖရွင္းမွသာ အေၿဖမွန္ရမွာပါ ၊ထိုနည္းသည္ နာက်ည္း လမ္းခြဲစရာအေၾကာင္းမရိွပါ
အမွန္ဆံုးနည္းလမ္းၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ရန္ဖက္ပဋိပကၡ ဆိုခဲ့ရင္ စည္းၿခား ၊
ၿပတ္သားဘို႔လိုအပ္ပါတယ္ ေတြေ၀လို႔မရပါ ။
လူတိုင္းလူတိုင္းမွာေမြးရာပါအခြင့္အေရးအရ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယူဆပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္
ဒီအေတြးအေခၚအယူအဆကိုလည္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ရိွပါတယ္ဘယ္သူမွ
တားဆီးလို႔မရပါ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ့အႏွစ္သာရၿဖစ္ပါတယ္ ၊မိမိအယူအဆေပၚအေၿခခံ၍
လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေထာက္ၿပပိုင္ခြင့္လည္းရိွပါတယ္ ဘယ္သူမွၿငင္းလို႕မရတဲ့ကိစၥပါ ။
သို႔ေသာ္ မိမိေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ မိမိဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာရွင္းဘို႔လိုပါသည္၊
အၿပဳသေဘာေ၀ဖန္မွဳလား ၊အပ်က္သေဘာေ၀ဖန္မွဳလားဆိုတာသူမ်ားထက္မိမိကသာ
အသိဆံုးၿဖစ္သည္၊ စာဖတ္သူအားလံုးကလည္းဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္
ၾကပါတယ္ဒါကိုသတိထားဘို႔လိုပါတယ္ မိမိေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ တိုင္းၿပည္အက်ိဳး ၊
အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳး ၊လူပုဂၢိဳလ္အက်ိဳးအတြက္ အၿပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးမိတ္ဖက္အသြင္
ၿဖင့္ေစတနာအရင္းခံၿဖင့္အားမနာတမ္းေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမွဳသည္ လူ႔ေလာကအတြက္
အလုပ္သင့္ဆံုးေသာအလုပ္ ၊အမွန္ကန္ဆံုးေသာအလုပ္ၿဖစ္တယ္လို႔က်ေနာ္ယံုၾကည္
ပါတယ္၊အကယ္၍ မိမိေ၀ဖန္မွဳသည္ တပါးသူပ်က္စီးေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ လံုး၀မလုပ္ထိုက္ေသာအလုပ္ၿဖစ္သလို ၊
လူ႕ေလာက ကလက္မခံေသာအလုပ္ၿဖစ္တယ္ ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။
ယခုက်ေနာ္တို႔တိုင္းၿပည္တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္
ေသာ NLD က သူတို႔ယံုၾကည္ရာ အေတြးအေခၚအယူအဆၿဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္
တခုကိုဆံုးၿဖတ္ရပ္တည္လိုက္ၿခင္းအေပၚတြင္ အေတြးအေခၚအယူအဆအမ်ိဳးမိ်ဳး
ထြက္ေပၚလာၿပီး ေ၀ဖန္သံ ၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သံ ၊ ေထာက္ခံအားေပးသၤေတြ
နိဳင္ငံေရးေလာကမွာပြက္ေလာရိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလၿဖစ္ပါတယ္  တခ်ိဳ႕က အာဏာရွင္
ကို လူထုတိုက္ပြဲၿဖင့္သာ ၿဖဳတ္ခ်လို႕ရမယ္လို႔ ယူဆသူကယူဆ ၊တခ်ိဳ႕က လက္နက္ကိုင္
တိုက္မွသာ ရမယ္လို႕ယံုၾကည္သူကယံုၾကည္ ၊တခ်ိဳ႕ကအာဏာရွင္ကိုပူးသတ္မွထိေရာက္
မယ္လို႔ဆိုသူကဆို နဲ႔ အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲေနၾကတဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္ေနပါတယ္၊
မိမိအယူအဆမွန္တယ္ ၊သူ႕အယူအဆမွားတယ္ နဲ႔အၿငင္းပြားေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ
ဘက္ေတာ္သားမ်ားအၿမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ
ၿဖစ္တယ္က်ေနာ္ႏွိဳးေဆာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္၊ဒီအေၿခအေနေပၚတြင္က်ေနာ္လက္လွမ္းမီွ
သေလာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းၾကၿခင္းအေပၚ က်ေနာ့္အၿမင္သေဘာထားကိုတင္ၿပအပ္ပါတယ္။
အထက္ပါ က်ေနာ္တင္ၿပခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေတြဟာက်ေနာ့္အေနၿဖင့္
ဘယ္အယူဆကမွားယြင္းတယ္ ၊ဘယ္အယူအဆကမွန္ကန္တယ္လို႔မေ၀ဖန္လိုပါ ၊အေၿခအေန
ေပးရင္ အယူဆအားလၤုးေအာင္ၿမင္မွန္ကန္မွာဘဲလို႔က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ဒီအယူအဆအားလံုး
သမိုင္းစဥ္အရအေၿခအေနကြဲၿပားစြာ တခုခ်င္းေအာင္ၿမင့္ခဲ့တဲ့သာဓကရိွခဲ့လို႔ဘဲၿဖစ္ပါတယ္ ။
က်ေနာ့္အၿမင္အရ ယခုအေတြးအေခၚကြဲလြဲေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဟာ
( ၁ ) စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နွင့္ညီေသာစံနစ္သစ္တခုေပၚေပါက္ေရး
       ဟူေသာ ပန္းတိုင္ သည္ အားလံုးအတူူတူပင္ၿဖစ္သည္ ။အားလံုးသည္အဓိကပန္းတိုင္ကို
        ကြဲလြဲၿခင္းမရိွပါ ။
( ၂ )  ပန္းတိုင္ကို ၾကိဳးစားခ်ီတက္ၾကရာတြင္ မိမိယံုၾကည္ရာနည္းနာ မဟာဗ်ဴဟာ ၊ နည္းဗ်ဴဟာ
        ကြဲလြဲၿခင္းသာၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ယူဆပါတယ္။
တူညီေသာပန္းတိုင္အတြက္လူတိုင္း ၊အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမိမိယံုၾကည္ရာ နည္းနာအတိုင္းလြတ္လပ္စြာ
ခ်ီတက္ၾကိဳးစားပိုင္ခြင့္ရိွၾကပါတယ္၊မိမိနဲ႔မတူညီေသာတၿခားေသာသူတို႔ယံုၾကည္ရာနည္းနာမ်ားကို
လည္းအၿပန္အလွန္ေလးစားဘို႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္၊ အထူးသၿဖင့္အဓိကမလုပ္သင့္ဆံုးေသာအရာ
မွာ မိမိအယူအဆသည္သာမွန္တယ္လို႔ တရားေသဆုတ္ကိုင္ၿပီးတၿခားသူတို႔အယူအဆသည္မွား
ယြင္းသည္ဟုယူဆကာ  ရန္သူသဖြယ္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္၊သိကၡာက်ေအာင္ ၊ေရွ့တိုးလို႔မရေအာင္
ေနာက္ကလိုက္တိုက္ၿခင္းကိုယေန႔ကာလမွာအထူးေရွာင္က်ဥ္ရမည္ဟုယူဆပါသည္။ဥပမာ -
ေဒၚစုသြာတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုမယံုၾကည္လို႔မလိုက္နိဳင္ဘူးဆိုရင္လဲ မလိုက္ပါနဲ႔ကိုယ္ယံုၾကည္ရာမွာ
ရပ္က်န္ခဲ့ပါ၊ကိုယ့္စစ္မ်က္ႏွာနဲ႔ကိုယ္လြတ္လပ္စြာသြားပါ ၊အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းစြာၿဖင့္ေနာက္က
လိုက္မတိုက္ဘို႔အထူးအေရးၾကီးပါတယ္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ မိမိကိုလည္းအက်ိဳးမၿပဳသလိုသူမ်ားကိုလဲ
အက်ိဳးမၿပဳပါ၊အထူးသၿဖင့္မိမိယံုၾကည္ေသာဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အတြက္ထိခိုက္နစ္နာေသာရလဒ္
ကိုသာရမည္မွာမလြဲပါ၊ သမိုင္းမွာ မိမိအယူအဆကိုတရားေသဆုတ္ကိုင္ၿပီး ငါမွန္တယ္ ငါနဲ႔မတူ
ငါ့ရန္သူဆိုၿပီးသူ႔အုပ္စု ၊ကိုယ့္အုပ္စု တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကလို႔တိုင္းၿပည္ၾကီးစုတ္ၿပတ္ထြက္သြားလို႔
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ယေန႔ထိသက္ဆိုးရွည္ေနၿပီးခါးသီးတဲ့ဒီအသီးအပြင့္ေတြကိုယေန႔ထိခံစားေနၾကရ
တယ္ဆိုတာကိုသမိုင္းသင္ခန္းစာယူၿပီးသတိထားဆင္ၿခင္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။မိမိတို႔ဒီမို
ကေရစီဘက္ေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလက္တြဲၿဖဳတ္ေလာက္သည့္အဆင့္ထိမတိုက္ခိုက္ၾကဘို႔နဲ႔၊
မိမိႏွင့္အယူအဆ၊နည္းနာမတ ူေသာ္လည္းဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားအခ်င္းခ်င္းလက္ခ်င္းခ်ိတ္၍
တူညီေသာပန္းတိုင္ကိုမတူညီေသာနည္းနာမ်ားၿဖင့္"ညီညြတ္မွဳသည္အင္အား" ဆိုသည္ကိုဆုတ္ကိုင္
ၿပီး ၊ဘယ္မုဒ္ကတက္မွမွန္မယ္ဟုမေတြးၾကဘဲဘယ္မုဒ္ကဘဲတက္တက္ဘုရားေပၚေရာက္ဘို႔သာ
အဓိကၿဖစ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္စြာၿဖင့္ခ်ီတက္ၾကပါစို႔ ။။ေလးစားစြာတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
က်ေနာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ဦးတင္ဦး ၊ဦး၀င္းတင္ကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရယံုၾကည္သူၿဖစ္သည္
(ကိုးကြယ္ၿခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ) က်ေနာ္ယံုၾကည္ရေလာက္ေအာင္လည္းသမိုင္းကိုလုံေလာက္စြာ
ၿဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္။သူတို႔သည္တိုင္းၿပည္ကိုခုတုံးလုပ္ၿပီးမိမိကိုယ္က်ိဳး
အတြက္လံုး၀လုပ္လိမ့္မဟုတ္၊ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔အေရာက္ခ်ီတက္လိမ့္မည္ဟုခိုင္မာစြာယံုၾကည္
ပါသည္၊အကယ္၍က်ေနာ့္အေတြးအေခၚအယူအဆမွားခဲ့လွ်င္ဒီအက်ိဳးအတြက္ခံယူဘို႔အဆင္သင့္
ပင္ၿဖစ္သည္၊ဒါသည္က် ေနာ့္ရဲ့ပုဂၢိဳလ္ေရးယံုၾကည္ရပ္တည္ခ်က္ၿဖစ္သည္။တဖက္မွာက်ေနာ္သည္
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားၿဖစ္သည္၊ဤမ်ိဳးဆက္သည္က်ေနာ့္၏ အသက္ ၀ိဥာဥ္ၿဖစ္တယ္ထို႔ေၾကာင့္
ၿပည္တြင္း ၊ၿပည္ပပူးတြဲက်င္းပေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္တရား၀င္အစည္းအေ၀းမွဆံုးၿဖတ္ေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္
မ်ားကိုမိမိပုဂၢိဳလ္ေရးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ကြဲလြဲေနေသာ္လည္းမိမိခံစားခ်က္ဦးစားမေပးဘဲတေသြမတိမ္း
ရပ္တည္သြာပါမည္၊ က်ေနာ္သည္မ်ိဳးဆက္ကိုဘယ္ေတာ့မွသစၥာေဖါက္မည္မဟုတ္ပါ၊အစဥ္အလာၾကီး
မားေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္၏ရပ္တည္ခ်က္ကိုဘယ္ေတာ့မွေသြဖည္ဆန္႔က်င္မည္မဟုတ္ပါ။ေကာင္းၿခင္း
ဆိုးၿခင္းကိုအစဥ္ခံယူသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ဒါသည္က်ေနာ္၏သစၥာတရားပင္ၿဖစ္သည္ ဤသစၥာတရား
သည္အစဥ္ခိုင္ၿမဲေနေစရမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းေရးသားတင္ၿပအပ္ပါသည္။
တိုင္းၿပည္အက်ိဳး ၊ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးကိုအရင္းႏွီးၿပဳ၍ အစဥ္ထမ္းေဆာင္လိုေသာဆႏၵၿဖင့္
သန္း၀င္း ( ရကသ )
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား
၁၂ /၁၃/ ၂၀၁၁
မွတ္ခ်က္ ---  ၿပည္တြင္း ၊ ၿပည္ပ ၈၈မ်ိဳးဆက္တရား၀င္အစည္းအေ၀းၿဖစ္ေၿမာက္ေရးကို
                   စြမ္းနိဳင္သမွ် အေကာင္ထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္သည္။

Saturday, December 10, 2011

ကြမ္းဓေလ့နဲ့ ကြမ္းစားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး

 
ကြမ္းဓေလ့က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရွးယခင္ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္း ကရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာအေလ့အထျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးျမန္မာတို႔ရဲ႕ အိမ္ဦးခန္းမွာ က်က္သေရရွိစြာ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ေနရာယူထားတဲ့ ကြမ္းအစ္ႀကီးနဲ႔ ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္၀တ္ျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ အလွဴမဂၤလာပဲြေတြမွာလည္း ရပ္ရြာရဲ႕ ျပစ္မ်ဳိးမွဲ႔မထင္၊ အယဥ္ဆံုး အလွဆံုးသမီးပ်ဳိကေလးေတြကို ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ ပန္းေတာင္ကိုင္အျဖစ္ ပဲြထုတ္ေလ့ရွိၾကတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ပါ။
                         ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ေရွး႐ိုးအစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးစံေတြအနက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္လာတဲ့ လူေနမႈစနစ္ကို အမီမလိုက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ တစ္စတစ္စ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကြမ္းဓေလ့ကေတာ့ မေပ်ာက္ပ်က္တဲ့အျပင္ ပိုမိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာတာမို႔ ယေန႔ေခတ္တုိင္ ကြမ္းယဥ္ေက်းမႈေခတ္ လို႔ဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးဆံုၾကရင္ ကြမ္းထုပ္ကေလး လက္ကမ္းေပးရင္ ႏႈတ္ဆက္ၾကတာ ထံုးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ေန လို႔ပါပဲ။
                           ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၊ ရပ္ကြက္တိုင္း၊ လမ္းဆံုလမ္းေထာင့္တုိင္းမွာ ကြမ္းယာ ဆုိင္ေတြေနရာယူၿပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေရာင္းေနၾကပါတယ္။ လူငယ္ လူႀကီး အသီးသီးကလည္း ပါးေစာင္မွာ ၿမံဳ႕လို႔ တစ္မ်ဳိး၊ အိတ္ကပ္ထဲမွာ ေဆာင္ထားလို႔ တစ္ဖံု ကြမ္းကို ျမတ္ႏိုးစဲြလမ္းစြာ စားသံုးေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေ၀းေျပး ကားေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ခရီးေ၀းကို ေမာင္းႏွင္ရင္း အိပ္ငိုက္သြားမွာစိုးလို႔ ကြမ္းကို မျဖစ္မေန၀ါးၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
                       ကြမ္းယာဆုိင္အခ်ဳိ႕ကလည္း စားသံုးသူမ်ားစဲြလမ္းၿပီး ပိုမိုအားေပး၀ယ္ယူ ေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ကြမ္းယာကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ျပဳျပင္မြမ္းမံၾကပါသတဲ့။ ႏို႔မႈန္႔ကိုက်ဳိၿပီး ကြမ္းစားထံုးထဲမွာ ေရာေမႊျပဳျပင္လိုက္ေတာ့ ႏုိ႔ရနံ႔ေလးေမႊးၿပီး ပိုေကာင္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ပိုၿပီးေကာင္းသထက္ေကာင္းေစဖို႔ ပ်ားရည္တုိ႔၊ သံပုရာရည္တို႔ပါထပ္ၿပီး ထည့္ထားေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး စဲြလမ္းေစဖို႔အတြက္ ဓာတုေဗဒေဆးေတြပါ ေရာသမ ေမႊထားတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါသတဲ့။
                     တစ္ခါ ကြမ္းစားေဆးေတြကိုလည္း မွတ္ပံုတင္မဲ့ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြ၊ မူးယစ္ထံုထုိင္းေဆး၀ါး ေတြထည့္ၿပီး စားသံုးသူေတြ စဲြလမ္းေစဖို႔ ျပဳျပင္ထားၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံက ဓာတုေဗဒေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကြမ္းစားေဆးေတြကို နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကို တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့တင္သြင္းေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ကြမ္းယာဆုိင္ေတြမွာ 92, 45 ၊ ဘုရင္မ၊ Signal  ဆုိတဲ့ တံဆိပ္မ်ဳိးစံုအဖံုဖံုကို ကြမ္းသမားတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ၀ါးေစဖို႔ ေရာင္းခ်ေနၾကပါရဲ႕။ ကြမ္းစားေဆးရဲ႕ ရနံ႔ေမႊးက ကြမ္းသမားကို ဆဲြေဆာင္ေနေသာ္လည္း ဓာတုေဗဒေဆးေတြရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္ စားသံုးသူရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ အသည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတာမုိ႔ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။
                            အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံက တရားမ၀င္ေရာက္ရွိလာတဲ့  Ready made ကြမ္းထုပ္  ေတြကလည္း ကြမ္းယာဆုိင္ေတြမွာ လြယ္လင့္တကူခ်ိတ္ဆဲြေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထုပ္ပိုးပံုစံကေကာင္းေကာင္း၊ ဆဲြေဆာင္မႈရနံ႔ကလည္း ေကာင္းေကာင္း ဆုိေတာ့ ကြမ္းသမားလူငယ္၊ လူႀကီးတုိ႔ စဲြလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ၀ယ္ယူစားသံုး ေနၾကပါတယ္။
                            အင္း၀ေခတ္မွာ ဖိုးသူေတာ္ဦးမင္း စပ္ဆုိခဲ့တဲ့ "တံတားဦးက ကြမ္းႏု၀ါ၊ ငန္းျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီးေတာင္ငူနဲ႔ ကိုင္းထံုးျဖဴျပည္ရွား၊ သာ၀ါးလို႔ေထြး" ဆုိတဲ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာကြမ္းကဗ်ာမွာ ကြမ္းတစ္ယာရဲ႕ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ကြမ္းရြက္၊ ေဆး၊ ကြမ္းသီး၊ ထံုးနဲ႔ ရွားေစးတုိ႔ကို ထြက္ရွိရာေဒသနဲ႔ တကြ ဖဲြ႕ႏြဲ႕စပ္ဆုိေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ကြမ္းယာမ်ားမွာေတာ့ ေရွးျမန္မာတို႔ရဲ႕ ကြမ္းယာမွာပါတဲ့ ႐ိုးရွင္းလွတဲ့ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္မ်ားသာမက ျပည္ပက ဓာတုကြမ္းယာပစၥည္းေတြကိုပါ ဖြယ္ဖြယ္ ရာရာ ေရာသမေမႊထားၿပီး ကြမ္းသမားေတြကို ဆဲြေဆာင္ ေနၾကပါတယ္။
                          ျမန္မာ့႐ိုးရာကြမ္းတစ္ယာမွာပါ၀င္တဲ့ ေဆးရြက္ႀကီးရဲ႕ အာနိသင္က ပိုးမႊားမ်ား ကို ေသေစတဲ့အစြမ္းရွိပါတယ္။ အခုျပည္ပက တရားမ၀င္အေကာက္ခြန္မဲ့ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ဓာတုေဗဒကြမ္းစားေဆးက ျမန္မာ့ေဆးရြက္ႀကီးထက္ အာနိသင္ပိုမို ျပင္းထန္တဲ့အတြက္ လူသားတို႔က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးေစတဲ့ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္ ေတြရွိေနပါတယ္။
                          ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံက တရားမ၀င္အေကာက္ခြန္မဲ့ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကြမ္းစားေဆးေတြနဲ႔ Readymade ကြမ္းထုပ္ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္က မေသးပါဘူး။ ကြမ္းသမားေတြရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ေတြ၊ အသည္း ေတြထိခိုက္ပ်က္စီးမယ့္ အႏၲရာယ္နဲ႔ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးကို စဲြလမ္းမႈျပႆနာမ်ားမွ လြတ္ကင္းဖို႔အေရး အကာအကြယ္ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

written by ေဒါက္တာခင္ဦးေမ

Thursday, December 8, 2011

စံုး၊တေစၦ၊ဘီလူးတို ့ျဖင္ ့ ဖို၊မ ဆက္ဆံသူမ်ားအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ဘီလူးတေကာင္က ေရာက္လာျပီဖို၊မဆက္ဆံသြားသည္ ့အျဖစ္မ်ိဳးကို ေရွ ့တစ္ေခတ္ကလူသားတို ့လက္ခံခဲ ့ႀကသည္၊စံုး ၊တေစၦ၊မွင္စာ ေတြကလည္းဤသို ့ ျပဳလုပ္တက္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ဤလိုႏွင္ ့ အေနအထိုင္မတက္က
ဘီလူးက စိတ္၀င္စားသြားလိမ္ ့မည္စသည္ ့ အယူ၀ါဒမ်ားေပၚေပါကါခဲ ့သည္။

ဤဓေလ ့၏ မူလအစမွာ.......

နတ္၊သိႀကားတို ့၊ နတ္ဘုရားတို ့တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသားသမီးရတနာေပးနိင္သည္ ့စြမ္းပကားရွိသည္ဆိုေသာ ယံုႀကည္ခ်က္မွျမစ္ဖ်ားခံလာဟန္တူသည္၊(....)ဘာသာေရးက်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏ သာေတာ္မ်ားသည္ လူသားတို ့၏ သမီးမ်ားဆီသို ့သြားႀကသည္ဟု ိုထားသည္။သို ့ေႀကာင္ ့လြန္ခဲ ့ေသာ ေခတ္က သီလရွင္မ်ားထံ နတ္သားမ်ားကအလည္သာႀကသည္၊ဖို၊မ ဆက္ဆံသည္ထိ ေျပာဆိုခဲ ့ႀကသည္၊အခ်ိဳ ့ေသာ သီလရွင္မ်ားဆိုလွ်င္၎၀မ္းဗိုက္ထဲမွ ကိုယ္၀န္ကို ဘုရား၀င္စားသလို၊နတ္သိႀကားကေပးသနားေသာ္ ရင္ေသြးအျဖစ္ေျပာဆိုခဲ ့ေသာ ေခတ္ကိုေရာက္ခဲ ့ဘူးသည္။ေရွ ့ေခတ္လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႀကေသာ ဟာႀကဴလီမွအစ ယခုေခတ္ဘုရားမ်ားကိုပင္ အပ်ိဳစင္မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအျဖစ္ ယေန ့တိုင္ ေျပာေဟာသူေတြရွိေသး၏။

ဘီလူး၊ သရဲ မ်ားကအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပူးကပ္ျပီ ဘီလူး၊ သရဲကေလးမ်ားကို ေမြးဖြားတက္သည္ဆိုေသာ အယူအဆကရွိေသးသည္၊(.......)ဘာသာကဲြကိုတည္ေထာင္သူ မာတင္လူသာ ဆိုသူကိုယ္တိုင္က ဘီလူးႏွင္ လူသာတို ့ဆက္ဆံနိင္သည္၊လူသားတို ့ေမြးဖြားေသာဘီလူးဆန္ေသာကေလးမ်ားမွာအဆိုပါ ဘီလူးမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေဟာေျပာခဲ ့ဘူးသည္။

ဤလိုႏွင္ ့အခ်ို ့ေသာ ေဆးဆရာမ်ားက ဘီးလူဟန္ေဆာင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ ့ႏွင္ ့ေဖာက္ျပားခဲ ့ႀကသလို အခ်ိဳ ့ဆရာေတြကလည္းအဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကိုတကယ္တမ္းယံုႀကည္ေအာင္ ေဟာေျပာခဲ ့ႀကဘူးသည္၊ဤသို ့အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ့ ျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြးအမ်ားႀကီရွိသည္။

ဥပမာ.....
- အဂၤလန္နိင္ငံမွ ဖိုဒ္ ့ရွား ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ ဘီလူးလက္ခ်က္ျဖင္ ့ ကေလးရရာက ကေလးမွာ ဘီလူးရုပ္ေပါက္ေနျပီအသက္(၆)လအရြယ္တြင္ သြားမ်ားအျပည္ ့အစံုထြက္ေနသည္။

- ဆပ္ဖိုဒ္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက တရားရုံးတြင္ လူႏွင္ ့ဘီလူးဆက္ဆံခဲ ့သည္မွာနွစ္ေပါင္းႀကာျပီ ၎၏ရင္ေသြးမ်ာအနက္သံုးဦးမွာဘီလူးေႀကာင္ ့ရရွိျဖင္းျဖစ္သည္စသည္ ့ျဖင္ ့အႀကိမ္ႀကိမ္က်မ္းကိုင္္ေျပာဆိုခဲ ့ပါသည္။

ဘာသာဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၀င္သည္  ့အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦထုပ္ေဆာင္းျပီမွ ၀င္ရေသာဓေလ ့က ရွိေသးသည္၊ဘုရားေက်ာင္း၌ေကာင္းေသာနတ္မ်ား၊ရွိသလို၊နတ္ဆိုးမ်ားလည္ရွိသည္။ဦးထုပ္မေဆာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏နားရြက္မ်ားကေနတဆင္ ့အဆိုပါနတ္ဆိုးမ်ားက ၀င္ေရာက္ကိုယ္၀န္ရေစနိင္သည္၊ဒါကို ကာကြယ္ရန္ ဦးထုပ္ေဆာင္းႀကသည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။

ေရွေခတ္လူသားတို ့အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ႀကသည္ ့အေႀကာင္းအရင္းကို ျပန္ႀကည္ ့လွ်င္ရာသီဥတုခံနိင္ဖို ့လွပေစဖို ့စသည္ ့အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မေကာင္းဆိုးရြာေကာင္မ်ား၀င္မပူးနိင္ေအာင္အကာအကြယ္ဘေဘာမ်ိဳးျဖင္ ့၀တ္ဆင္သူေတြလည္းရွိသည္။
အထူးသျဖင္ ့ မေကာင္းဆိုးရြာေတြ ဘီလူး၊သရဲ ေတြ ကိုယ္၀န္လာေပးမွာကို ေႀကာက္ရြံျပီး အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္သည္ ့ လူမ်ိဳးေတြရွိပါသည္။ဒီလိုႏွင္ ့ရဟႏၱာ စိန္(....) ကိုယ္တိုင္က မေကာင္းဆိုးရြားတို ့က ဒုကၡမေပးနိင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အမွတ္အသားသေဘာျဖင္ ့
ဦထုပ္ေဆာင္းႀကရန္ တိုက္တြန္းခဲ ့ဘူးသည္။

သီဟိုဋ္နိင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အတြင္းခံကိုအျမဲတမ္း၀တ္ဆင္ထားႀကသည္၊သူရဲ ၊သဘတ္ေတြက လာေရာက္ျပီဖို၊မ မဆက္ဆံနိင္ေစရန္ျဖစ္သညိဆိုသည္။ အလားတူပင္အခ်ိဳ ့က ခါး၌ခ်ည္းထားေသာ အေဆာင္အေယာင္းမ်ားသည္ မေကာင္းဆိုးရြားမ်ားကလိင္တန္ဆာကို အေႏွာက္အယွက္မေပးနိင္ရန္အတြက္ အကာအကြယ္သေဘာျဖစ္ပါသည္.....။ ။ ။


(ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏အဆင့္ျမင္ ့အသံုးခ်ဖို၊မဆက္ဆံေရစာအုပ္မွဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ယၡဳတေလာ
ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို ့ ကိစၥမ်ား၊ လက္စသပ္ လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင္ ့ ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္ ့အသစ္မ်ား မတင္နိင္ျခင္းကို အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)

Saturday, December 3, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ က်က္သေရေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒကြဲၾကသူေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ ေျပာရန္ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္ ျငင္းစရာ ရွိလိမ့္မည္ မထင္ပါ။

ဒီ့အတြက္ သက္ေသေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အခုလတ္တေလာ အျမင္သာဆံုးအျဖစ္ ဟီလာရီကလင္တန္လာေသာ အျဖစ္ကို ျမင္ၾကည့္မိသည္။ ဟီလာရီဆိုသည္က ကမၻာလွည့္ ၾသဇာေပးေနေသာ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦး။ ထိုကဲ့သို႔ က်ေနာ္ အျမင္ရွိသည္။ တကယ္လဲ ထက္ျမက္စူးရွေသာ မိန္းမတစ္ဦးပါပဲ။ အေမရိက၏ First Lady အျဖစ္ ၈ႏွစ္ၾကာစိုးစံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ သူမ၏ အိမ္နိမ့္စံဘ၀က သိပ္မၾကာ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရျပန္ေသး၏။ သမၼတျဖစ္ဖို႔ေတာင္ လက္တစ္ကမ္းအလိုေလး ရွိခဲ့တာပဲ။ ေျပာလိုသည္မွာ ဒီလို အမ်ဳိးသမီးႀကီးတြင္ မာန္အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ ရွိလိမ့္မည္။ ဘယ္သူနဲ႔ ေတြ႕ေတြ႕ သူမ၏ အဲဒီမာန္ကို ျမင္ႏိုင္သည္ဟု က်ေနာ္ ထင္ပါသည္။

ဒီလိုႏွင့္ သူမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ လာေတြ႕ခဲ့သည္။ ကမၻာမွာလက္ရွိ အထက္ျမက္ဆံုးထဲမ်ားထဲတြင္ အ၀င္အပါျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုပြဲ။

က်ေနာ့္ရင္ထဲကို ထိသြားသည္ကား သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး၏ ဟန္ပန္မ်ားကို ျဖစ္သည္။ တကယ့္ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္ေတြ ေတြ႕ၾကသလို၊ ကြဲကြာေနေသာ မိတ္သဂၤဟမ်ား ျပန္ေတြ႕ၾကသလို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ရွိလြန္းလွပါသည္။ ဒီမွာတြင္ပင္ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ စကားလံုးတစ္ခု ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္။

ႏိုင္ငံျခားေရာက္သူတို႔က ေျပာၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ မိတ္ဆက္တဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နာမည္ ေျပာျပမိတ္ဆက္ ရတာမ်ဳိး ရွိသည္တဲ့။ အိုဗားမား အာဆီယံစည္းေ၀းပြဲလာေတာ့ ေျပာလိုက္သည္မိန္႔ခြန္းထဲမွ စကားမ်ားက က်ေနာ့္ရင္ကို ပိုထိရွသြားေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဟီလာရီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည့္အေၾကာင္းမ်ား။ အိုဗားမားလို လူမ်ဳိးကပင္ အေရးတယူ မလုပ္၍ မရေသာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ပင္ ရွာမွ ရွားလွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ရွိေန၏။ က်ေနာ္တို႔ လူမ်ဳိးျဖစ္ေန၏။ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးစစ္စစ္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ေန၏။ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးေတြ မွည့္ေလ့ရွိေသာ နာမည္မ်ဳိးစစ္စစ္ မွည့္ထားသူျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္ဟု တင္စားထိုက္ေပသည္။

ကမၻာေပၚမွာ ထင္ရွားေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိမလဲ? ထိုအထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၏။ ကမၻာမွာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ တစ္ေယာက္က အ၀င္အပါျဖစ္ေနသည့္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဂုဏ္ယူ ရပါသည္။

က်ေနာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နားကလူ မဟုတ္ပါ။ သူ အခက္ခဲႀကံဳေနရစဥ္က မ၀န္းရံႏိုင္ခဲ့သလို သူ ျမင့္တက္လာေသာအခါ ေျပးကပ္သူလည္း မဟုတ္ခဲ့။ အေ၀းႀကီးမွာ ေအးေအးႀကီးသာ ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ေခၚေနမိေသာ စကားတစ္ခြန္းရွိ၏။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး၏ အေမ။

အေမဆိုသည္ကား က်ေနာ္တို႔အား လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္သူ၊ လမ္းျပသြန္သင္မႈ ေပးႏိုင္သူ။ ေႏြးေထြးမႈေပးႏုိင္သူ၊ ဂုဏ္က်က္သေရကို တိုးေစသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိေနျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ မိခင္ႏွစ္ေယာက္ရွိေန၏။ တစ္ေယာက္က
ေမြးခဲ့ေသာ အသက္ကို ေပးသည့္အေမ။ ပုဂၢလဘ၀အတြက္ ခိုကိုးရာ။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ သိကၡာကိုျမင့္တင္ေပးခဲ့ သည့္အေမ။ ျမန္မာဟူေသာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ခိုကိုးရာ။

ဦးသန္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာေက်ာ္တဲ့ ျမန္မာမရွိဟု ေျပာခ်င္ေနသူမ်ား၊ ယိုးဒယား၊ တရုပ္၊ ကုလားမ်ားကို အေဖေခၚခ်င္ေနသူမ်ားအား မွားယြင္းေၾကာင္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိေနျခင္းက သက္ရွိထင္ရွား သက္ေသျပေနပါသည္။ က်ေနာ့္တစ္ဦးတည္း သေဘာေျပာရပါလွ်င္ ယိုးဒယားက ကိုယ့္ထက္သာသည္ဟု ေျပာလွ်င္ မခ်ိေအာင္ နာလွပါသည္။ ယိုးဒယားမုန္းလို႔ မဟုတ္ပါ။ အထင္ႀကီးစရာဟု ဘယ္တုန္းကမွ ထင္မထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းပါ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံလို ဖာႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ဆိုေသာစကားကို ငယ္ငယ္ကတည္းက စြဲခဲ့၏။ ယခု အဲဒီထက္ကိုယ္ကနိမ့္က်ေနၿပီလို႔ ေျပာလာလွ်င္ အသက္ကို သတ္သည္ထက္နာ၏။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္ပါသည္။ အာဏာလက္ရွိရွိသူ မဟုတ္ပါပဲလ်က္ (တစ္ခါမွ အာဏာမရခဲ့ဘူးပါပဲလ်က္) ကမၻာက ခုလို အေလးစားခံရသူမ်ဳိး ယိုးဒယားမွာ ရွိသလား။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိသလား။ သူတို႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိသလား ဟုပင္။

က်ေနာ့္စိတ္ထင္ ဟီလာရီ၏ မ်က္၀န္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အထင္ႀကီး အေလးထားစိတ္ကို ျမင္လိုက္ရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုတစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမန္မာျဖစ္ရတာ အေတာ္ဂုဏ္ယူသြားမိ၏။ ငါတို႔မွာ ဒီလိုလူမ်ဳိး ရွိေနတာပဲ။

ထို ဂုဏ္ယူစိတ္သည္ စိတ္ခြန္အားကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ငါတို႔လည္း ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ဒီလို အျဖစ္မ်ဳိး တစ္ေန႔မွာ ေရာက္ႏိုင္တာပဲ။ ငါတို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့ေသြး ျမန္မာ့ဗီဇက ကမၻာမွာ ဒီလိုအေနအထားရွိေအာင္ ထြန္းေပါက္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းရွိတယ္။ တို႔မွာ လုပ္ရင္ျဖစ္တဲ့ ဗီဇမ်ဳိးေစ့ရွိၿပီးသား။ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားဖို႔ပဲလိုတယ္ဟူေသာ စိတ္မ်ား ပြားမ်ားလာေစခဲ့၏။ အသက္ကို ကယ္လိုက္သည့္ပမာ ခံစားရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာစက ေရႊဂံုတိုင္ရံုးေရွ႕တရားပြဲကို က်ေနာ္သြားသည္။ ခပ္ေ၀းေ၀းကမို႔ အရိပ္သ႑န္မွ်သာ ျမင္ရပါသည္။ အသံ၀ိုးတ၀ါးမွ်သာ ၾကားရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္ထဲတြင္ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ညႊတ္ႏူးျခင္းျဖစ္မိသည္။

ေနာက္ပိုင္း ပဲခူးခရီးစဥ္မွာက်ေတာ့ က်ေနာ္ကံေကာင္းသည္ဟု ေျပာရမည္။ ပဲခူးက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အိမ္မွာ အလွဴရွိလို႔ ပဲခူးေရာက္ေနသည္ႏွင့္ ႀကံဳ၏။ သူတို႔အိမ္ကလဲ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားႏွင့္ နီးနီးေလး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာမည္ၾကားေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားမွာ ေစာင့္ၾကသည္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလဲ အေ၀းကပဲ ေနလိုက္ပါသည္။ လူအုပ္ကား ေတာ္ေတာ္ပင္ မ်ား၏။ လက္ေတြ တန္းလ်က္သား ကာထားသူမ်ားၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ အနားက အဘြားႀကီး တစ္ေယာက္ ေအာ္လိုက္သံကို ၾကားရသည္။

`ဟယ္ ဟိုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလးေတာ့´
တဲ့။ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သဘက္ႀကီး ေခါင္းေပါင္းထားေသာ အမယ္အိုႀကီးတစ္ေယာက္ကို ျမင္ရသည္။
`အေရွ႕သြားၾကည့္ေလ အဘြား´
ဆိုေတာ့ ...
`ေနပါေစကြယ္၊ ဒီကလဲ ေတြ႕ရသားပဲ´
ဆို၏။ သူ႔မ်က္ႏွာကား ၿပံဳး၍ေနသည္။ က်ေနာ္ အနည္းငယ္စပ္စုမိ၏။
`အန္တီစုကို ခုလိုျမင္ရေတာ့ ဘယ္လိုေနသလဲ၊ အဘြား´
ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ မထင္မွတ္ေသာ စကားတစ္ခြန္းထြက္လာသည္။ စကားက ႏွစ္လံုးတည္း၊ အေတာ္ထိေရာက္ေသာ စကားပါေပ။
`ခ်စ္တယ္´
တဲ့။ ေနာက္ဘာမွမေျပာေတာ့ပဲ ၾကည္ႏူးေသာ မ်က္၀န္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ၾကည့္ေနေလ၏။

မိမိရင္ေသြးတစ္ေယာက္အား ၾကည့္ေနသလို ေမတၱာလႊမ္းေသာအၾကည့္မ်ားဟု က်ေနာ္ခံစားရပါသည္။ အေမစုသည္ကား က်ေနာ္တို႔လို ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ အေမသဖြယ္ ခံစားရသလို အဘြားအရြယ္ အဖိုးအရြယ္မ်ားအတြက္ေတာ့ သမီးသဖြယ္ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သူ။ ျမန္မာတည္းဟူေသာ မိသားစုအတြင္းမွ အေတာက္ပဆံုး မိသားစု၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါေခ်သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ျခံတံခါး၀တြင္ စကၠဴျပားကေလးကိုင္ကာ ရိုက္ထားခဲ့ေသာပံု။ `က်မကလဲ ျပည္သူေတြကို ခ်စ္ပါတယ္´ ဆိုေသာ စာတမ္းပါဓာတ္ပံုကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမင္ဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူေတြမွာလဲ ေထာင္မျပျဖစ္ေသာ စာတမ္းေတြ ကိုယ္စီရွိပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူေတြကလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ပါတယ္ ဟုေရးထြင္းထားေသာ စာတမ္းမ်ားပင္။

ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူေတြ ခ်စ္ၾကသလဲ? အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါလိမ့္မည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္မို႔ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္၏။ တျခား သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ ေက်းဇူးတင္မိေသာ္လည္း ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္မို႔ ခ်စ္ျခင္းက ပိုပါလိမ့္မည္။

စကားစပ္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသြးျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မခ်စ္ပါ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦး အင္တာဗ်ဴးပါေသာ ဂ်ာနယ္ကိုလည္း မဖတ္ပါ။ စိတ္ထဲ နာေနသည္ဟုပင္ ေျပာရမည္လား။ ရာဇ၀င္ေတြလည္း ရိုင္းခဲ့ၿပီ အဖေရဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား တိုင္တည္ေသာ စာပိုဒ္ကို သူ႔အား ၾကည့္ကာ ရင္ကြဲမတတ္ရည္ညႊန္း သီဆိုေနသူမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ရက္သူဟု ျမင္ပါသည္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ကိုယ္ ေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ ရပါလ်က္ ဒုကၡတြင္းသို႔ ဆင္းလာခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေက်းဇူးကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

တစ္ခါတစ္ေလ သူ႔လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူသည္မ်ား ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ငါ ဥာဏ္မမီလို႔ပဲ ေနမွာေလဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျဖေလွ်ာ့မိ၏။ ကမၻာက လက္ခံေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုကို သူသာ တတ္သိ နားလည္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ကား သူ ေနာက္လိုက္မ်ား၊ သူ႔ကို သစၥာရွိစြာ ၀န္းရံၾကရံုသာ ရွိ၏။

ကိုမင္းကိုႏိုင္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ ေရာက္သြားစဥ္က ေရာက္လာသူ ပရိသတ္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပတင္းေပါက္မွ မ်က္ႏွာ ထြက္ျပခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ တကယ္ကို ေနတစ္စင္း ထြက္ျပဴလိုက္သလိုပါပဲ။ လူေတြကို ၾကည့္၍ သိမ္ေမြ႕စြာ ၿပံဳး၍ သူ လက္ျပခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ ဟန္ပန္ႏွင့္အတူ အဟုန္ျပင္းေသာ အားအင္တစ္ခုကို ခံစားလိုက္ရသည္။

က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္ ပံုျပင္တစ္ပိုင္းတစ္စကို သြားသတိရလိုက္မိ၏။ ေလနဲ႔ ေတာင္ ဘယ္သူ အစြမ္းထက္သလဲဆိုသည္က ထိုပံုျပင္ပါ ေမးခြန္း။ ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ေတာင္ဆိုသည္က ထုထည္ႀကီးသည္။ အင္အားရွိသည္။ အေျခေတာင့္သည္။ ေတာင္က ခိုင္မာတယ္ အင္အားႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရမလိုပါပဲ။ သို႔ေသာ္ ညင္သာစြာ အဆက္မျပတ္တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလက ေနာက္ဆံုး အင္အားႀကီး ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကိုပင္ အစြမ္းမဲ့ေသာ ေက်ာက္မုန္႔အစအနကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေျခမြပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပံုျပင္မွာ အေျဖေပးထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္လည္း ေလကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ညင္သာမႈရွိ၏။ ၿပီးေတာ့ အဆက္မျပတ္ေသာ ၀ိရိယရွိသည္။ အမိုက္ေမွာင္သည္ ေက်ာက္ေတာင္ကဲ့သို႔ ရွိပါေစ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျခလႊင့္ပစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ၏။

ထို႔အျပင္ ...
ျမန္မာျပည္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေစမည့္ကိစၥမ်ားအား တားဆီးႏိုင္မည့္သူအျဖစ္လည္း ခံယူမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ အာရွတြင္ ထြန္းေတာက္ခဲ့ရာမွ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္တန္းေရာက္ခဲ့ရသည္။ သံထည္ေကာင္းပါလ်က္ ထုတ္မသံုးႏိုင္လို႔မို႔ သံေခ်းေတြတက္ကာ တုံးသလို ျဖစ္ေနရေသာ ဓားတစ္စင္းလို ခံစားမိသည္။ ထိုဓား၏ ထက္ျမက္မႈကို အသစ္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ယင္းသို႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဦးေဆာင္သူေနရာက ပါ၀င္ႏိုင္လိမ့္မည္၊ကမၻာတြင္ ၀င္ဆန္႔ေသာ သူ႔အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာတည္းဟူေသာ ဓားတစ္စင္း ပိုမိုေတာက္ပေအာင္ ထည့္၀င္သယ္ပိုးမႈမ်ားစြာ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ထိုသို႔ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ က်က္သေရေဆာင္ဟု က်ေနာ္  တင္စားမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။

သြန္းေနစိုး Thorn Nay Soe

Wednesday, November 30, 2011

ေက်နပ္မႈရရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတို ့ထံမွ အႀကံေပးခ်က္မ်ားယခုလို အိမ္ေထာင္မႈကိစၥကိုပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္း ေျပာဆိုႏွွီေႏွာခြင္ ့ရလာေသာေခတ္တြင္တိုးတက္ေသာနိင္ငံမ်ားမွ အိမ္ေထာင္၏သည္အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ဂ၃၀၀ဦးတို ့မွ ေမးခြန္းအခ်က္ေပါင္း ၁၀၃ခ်က္ပါေသာေမးခြန္းမ်ားကို ၁၉၈၂ခုႏွစ္အတြင္းကအမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္တစ္ခုမွေပးပို ့ခဲ ့သည္။ရရွိေသာအေျဖမ်ားကိုကြန္ျပဴတာအကူအညီျဖင္ ့တြက္ခ်က္ႀကည္ ့ရာ၁၂%ေသာ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးတို ့မွ အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥတြင္ အထူးေက်နပ္မႈရရွိေနႀကသည္။ သူတို ့စိတ္ေက်နပ္မႈ ရႀကသည္ အေႀကာင္းအရင္းမွာ ေအာက္ပါတို ့ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။

၁။အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥဦးစားေပးသည္

စိတ္ေက်နပ္မႈအထူးရေနေသာအမ်ိဳးသမီးတိုင္ကဤကိစၥကိုတာ၀န္တရပ္ဟုမျမင္ႀကပဲ ေပ်ာ္စရာျမဴစရာကိစၥတစ္ရပ္ဟု ျမင္ႀကသည္။
မည္သို ့ပင္ မအားလပ္ပဲ ရွိႀကေစကာမူ ဤကိစၥတြက္ သူတို ့မွအခ်ိန္ရွိႀကသည္။၅၀%ေသာ အမ်ိဳးသမီးတို ့သည္ ၄င္းတို ့ေယာက်္ားတို ့ႏွင္ ့ အတူအိပ္ရာထဲ၀င္ႀကသည္။အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ေရာက္ျပီဆိုတာႏွင္ ့ဇနီးမယာလုပ္သူက ႀကည္ ့ေနေသာရုပ္ျမင္သံႀကား(သို ့)လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္ကိုအသာခ်ထားျပီးခင္ပြန္းသည္ႏွင္ ့အတူလက္တဲြ၍ အိပ္ရာထဲ၀င္ႀကေလ ့ရွိႀကသည္။အမ်ိဳးသမီးတေဟာက္၏အဆိုအရ"ကြ်န္မတို့မွအိမ္ေထာင္သက္ရင့္လာသည္ႏွင္ ့အမွ် သူဘာလိုခ်င္သည္ကိုမ်က္လံုးႏွင္ ့ႀကည္ ့လိုက္ရုံျဖင္ ့အေျဖရေနျပီျဖစ္သည္။"သမီးရည္စားဘ၀က ေတြ ့ရာေနရာမွာ ခ်စ္တင္ႏွီေႏွာေနသလိုပါပဲတခါတေလ ေန ့လည္ ့စာစားခ်ိန္၌အိမ္မွာခ်ိန္ျပီး ေတြ ့ႀကပါေသးသည္။တခါတေလကေလးမ်ားေက်ာင္သြားေနႀကသည့္ အခ်ိန္မွာတမင္ရံုအလုပ္မ်ားကိုခြင္ ့ယူတန္ယူ၊ေဘးဖယ္ထားသင္ ့တာကိုေဘးဖယ္ျပီးအလုပ္ျဖစ္ႀကသည္။ဤသို ့ရံုးခ်ိန္၌ ေန ့လည္စာ ထမင္းစားခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းရတာ နားႀကားလို ့ေတာ ့ မေကာင္းပါ။ကြ်န္မအဖို့ေတ ာ ့ခ်စ္ဦးသူႏွင္ ့ခ်ိန္းေတြ ့သလို ခံစားရပါတယ္.......။။ဤကဲ့သို ့ဘ၀အရသာကို ျပည္ ့ျပည္ ့၀၀ခံစားရေအာင္လည္း အိမ္ခန္းကို ျပဳျပင္ထားျခင္း၊သာယာေသာ သီးခ်င္းသံကို ဖြင္ ့ေပးထားျခင္း၊တဖက္သားကို ဆဲြေဆာင္ေသာ အ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ေရေမြး၊ေပါင္ဒါ၊ႏႈတ္ခမ္းနီတို ့ျဖင္ ့ ျပဳျပင္ထားျခင္းတို ့ကိုလည္ သံုးပါသည္။
ကြ်န္မကိုယ္ကြ်န္မ လွေအာင္ျပဳျပင္ျပီး အသင္ ့ရွိပါေစ....။

၂။တဖက္သားကို သိေစသည္

အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥႏွင္ ့ပတ္သတ္လွ်င္ပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုေလ ့ရွိႀကသည္။ခင္ပြန္သည္ အေပၚသူမကမည္မွ်ခ်စ္ျမတ္နိးေႀကာင္းသိေစသည္။"ခ်စ္ပါတယ္"ဆိုေသာစကားကိုစိတ္ထဲ ႏွလံုးထဲကျဖစ္ေပၚသည္ ့အတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာသည္။လကၡဏာမ်ိဳးစံုျပသည္၊တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳး ႀကီးမာေႀကာင္းကို သားသမီးမ်ားေရွ ့မွာပင္ ျဖစ္ေစျပသသည္။၂၅ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ"ကြ်န္မတို ့ ဆက္ဆံေရးမွာ ဤကိစၥက အေရးႀကီပါသည္၊၄င္းထက္ပို၍အေရးႀကီးလည္းခ်စ္တင္းႏွီေႏွာေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္မမွာ ေႀကာက္စရာ၊လန္ ့စရာ၊ရင္ဖိုစရာကိစၥ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ႀကံေတြ ့ရေသာအခါတစ္ဦကိုတစ္ဦးေပြ ့ဖက္ျပီ အနည္းဆံုးလက္ကေလးကို ကို္င္ျပီ ေျပာရတာကိုပဲ အရသာရွိလွပါသည္။ကြ်န္မတို ့အဖို ့ အိမ္ေထာင္ရွိျပီး
ခ်စ္တင္ေႏွာရတာ အခ်ိဳေပၚသကာေလာင္းသလို အရသာထူးလွပါသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

၃။စိတ္ပါ၀င္စားမႈ

အိမ္ေထာင္အတြင္းေရးကိစၥအတြက္ဆိုလွ်င္အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးတို ့သည္အျခာလူမႈေရး၊စီပြားေရးစသည္ ့ ကိစၥအ၀၀တို ့ကိုေခတၱေမ ့ပစ္လိုက္သည္။ကိုယ္ေရာစိတ္ပါမိမိ၏ခ်စ္သူခင္ပြန္းသည္အေပၚပံုအပ္ေပးလိုက္သည္၊သား၊သမီးေရႏွင္ ့အျခာစဥ္းစာ
စရာ ကိိစၥမ်ားအားလံုးကို လံုး၀မစဥ္စားေပ၊ဤသို ့ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ တဖက္သားအေပၚ ပံုအပ္ေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလွ်င္စိတ္ေက်နပ္မႈ အမ်ားဆံုးရေလ ့ရွိသည္။

၄။မိမိကိုယ္မိမိအေရးပါမႈ

မိမိသည္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္၍ ေယာက်္ားျပဳသမွ် ႏုရမည္ဟူေသာ စိတ္မ်ိဳးမထားပဲ ဤကိစၥမွာ မိမိ၌တာ၀န္ရွိေႀကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။မိမိခင္းပြန္းသည္က မိမိေပၚစိတ္၀င္းစာေအာင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ေျပာဆိုမႈ၊အစားအေသာက္ စသည္တို ့ေပၚအေျခခံျပီ ျပဳျပင္ေပးရသည္ဆိုေသာ တာ၀န္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရပါမည္။အထက္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲသို ့ ဆႏၵျပည္ ့ျပည္ ့၀၀ခံစားနိင္ရေအာင္ မည္သို ့လုပ္ႀကမည္နည္း။အေျဖရွိပါသည္..ဆႏၵနည္းပါသည္ဟု ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ မွတ္ခ်ေပးျခင္း ခံထားရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနႏွင္ ့ေအာက္ပါအခ်က္တို ့ကို ဂရုစိုက္ရန္လိုပါသည္။....

    ........... အခ်ိန္ပို၍ ေပးပါ...............

သင္၏ အျခားပိုလွ်ံေသာ အခ်ိန္မ်ားကို မိမိ၀ါသနာပါရာကို လုပ္ကိုင္ေနမည့္အစား ခင္ပြန္းသည္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပို၍ေပးပါ။ခင္ပြန္းသည္ထံမွလည္း တံု ့ျပန္မႈရပါလိမ္ ့မည္။ခ်စ္ပါသည္၊ႀကင္နာပါသည္၊ျမတ္နိဳးပါသည္ ဆိုေသာ စကားမ်ိဳးကို ထပ္ခါ ထပ္ခါသံုးပါ၊ခင္ပြန္းသည္အေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေႀကာင္းအျပဳအမႈျဖင္ ့ ျပသပါ။

..........သင္၏ေသာကမ်ားကို ေမ ့ထားလိုက္ပါ...........

အိပ္ခန္းတံခါးကိုခင္ပြန္းသည္ပိတ္လိုက္ျပီဆိုသည္ႏွင္ ့သင္ ့မွာစဥ္းစာစရာလုပ္စရာကိုင္စရာမ်ားကို ေမ ့ထားလိုက္ပါ။ခႏၵကိုယ္ေရာစိတ္ႏွလံုးကိုပါ ခင္ပြန္းအေပၚ အပ္ႏွံႀကည္ ့ပါ ၊တံု့ျပန္မႈရပါလိမ္ ့မည္။

..........မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ပါ.............

မိမိ၏ခႏၵကိုယ္ကိုလွသည္ထက္လွေအာင္ ျပဳျပဳျပင္ျပင္ေနထိုင္လိုက္ပါ။ေငြးေႀကးအကုန္အက်ခံဖို ့မဆိုလိုပါ၊မိမိကိုယ္မိမိတေန ့တမ်ိဳးလွေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ဆႏၵျပည္ ့၀ေအာင္ ခံစားေနရေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာဘ၀ကံအက်ိဳးေပး၍ရလာသည္မဟုတ္၊မိမိကိုယ္မိမိႀကိဳးစားျပဳျပင္ယူ၍ရျခင္းသာျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုေလးေလးစာစားယံုႀကည္ပါ.....။။


 (ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အဆင္ ့ျမင့္ ဖို၊မ ပညာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္)

Wednesday, November 23, 2011

***သတ္မယ္ဆိုျပီ........***

ေမာင္ထြန္းသည္ တလံေက်ာ္ခန္ ့ရွိေသာ လံွကိုထမ္းကာ ေမွာင္ရိပ္တြင္ရပ္လွ်က္ မိမိေရွ ့၌ရွိေသာ အိမ္ကေလးကို
ႀကည္၍ေနေလ၏၊ထိုအိမ္ေလမွာ သံုးပင္တိုင္တဖက္ရပ္တဲသာသာ အိမ္ကေလးျဖစ္ေလ၏၊အတြင္း၌ မးီမွိန္မိွန္ကို
သက္ကယ္မ်ားႏွင္ ့က်ဴထရံမ်ားႀကားမွာျမင္ရေလ၏။ထိုအခ်ိန္မွာ ႀကက္ဦတြန္ခ်ိန္ခန္ ့ရွိေလ၏ ။

"ေခြးသား ေရာက္ေနျပီထင္တယ္..ေခြလိုေသေအာင္တခါတည္ ထိုးသတ္လိုက္မယ္"ဟုေျပာကာလက္ႏွစ္သစ္ခန္ ့က်ယ္ေသာ ထက္လွေသာလံွသြာကို ကိုင္စမ္းလွ်က္ေနေလ၏ ။

ေမာင္းထြန္းႏွင္ ့ဘိုမင္းသည္ ရန္ျဖစ္ထားႀကသည္မွာ ၄၊၅ရက္ခန္ ့ရွိေလျပီ၊ထိုေန ့က ထန္းေတာ ၌ ႏွစ္ေယာက္သာရန္ျဖစ္ႀကရာ အျခာသူမ်ားဆဲြမထားလ်င္ ထန္းေတာထဲတြင္ လူသတ္မႈျဖစ္မွာေသခ်ာပါသည္။ႏွစ္ေယာက္လံုး ႀကံဳရာလုပ္ႀကေသာသူမ်ားျဖစ္၏၊လယ္ယာလုပ္ခ်ိန္တြင္၊ စားရင္ငွားလုပ္ႀကျပီ၊ေနြေရာက္ေသာအခါ လွည္းတိုက္၊ထင္းခုတ္၊သက္ကယ္ရိတ္၊စသည္ ့အလုပ္မ်ားကို လုပ္ႀကသည္။

တခါတရံ စပါးစည္မ်ားကို ေဖာက္၍ေအာက္မွေနကာ ဆာလာအိပ္မ်ားျဖင္ ့ထည္ျပီ ခိုးယူတက္ႀကသည္၊ဘိုမင္းမွာ
ရသမ် ထန္ရည္ဆိုင္းတြင္ ေသာက္စာမူးရစ္ျပီ ျဖဳန္းတီျပစ္တက္သည္။

ကေလးသံုးေယာက္ႏွင္ ့ မယားမွာ အခါမ်ားစြာ ညစာမစားႀကပဲအိပ္ယာ၀င္ႀကာရာ၌ ကေလးမ်ားမွာမစားရ၍
အိပ္မေပ်ာ္၊မယားမွာ ဘိုမင္းမေရာက္လာ၍ စိတ္ပူျခင္းေႀကာင္ ့ အိပ္မေပ်ာ္ပဲေနရေလ၏။

ေမာင္ထြန္းမွာ အိမ္ေထာင္မႀကေသးေသာေႀကာင္ ့ ဘိုမင္းထက္မ်ာစြာသာသည္၊ပိုက္ဆံလည္ပို၍ စုေဆာင္နိင္သည္။ဘိုမင္း၏စိတ္ထဲတြင္မိမိရမည္ ့အလုပ္မ်ား ေမာင္ထြန္းေႀကာင္ ့သာမရပဲေနသည္ဟု ေတြးကာ ေမာင္းထြန္းကို
မေက်မနပ္ျဖစ္ေန၏၊တေန ့၌ထန္းေတာထဲတြင္ ေတြကာ ထန္း၇ည္မူးကြ်ဲခိုးေပၚဆိုသည္ ့အတိုင္းစိတ္ထဲရွိသမွ်ကို
ေဒါသႏွင္ ့ေျပာမိရာ ရန္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ေမာင္ထြန္းမွာ စိတ္ထဲတြင္အေတးမွတ္ထားျပီ..ငါ ့အေႀကာင္း ျပလိုက္မယ္၊ ငါ ကိုမခံခ်င္ေအာင္ လုပ္လွ်င္အခုလို ျဖစ္တက္ပါလားဟု သိေအာင္ျပလိုက္မည္ဟု စိတ္ထဲတြင္ေတးမွတ္ျပီ..မည္သူမွ် သက္ေသမရွိ၊ျပီခဲ ့ေသာရက္က ရန္ျဖစ္ရံုနဲ ့ ငါသတ္တယ္လို ဘယ္သူထင္၀ံ ့မလဲ၊အေမွာင္ထဲမွာ ဘယ္သူမွွ်မျမင္နိင္၊တခါတည္း အေသသတ္မည္ ဟုေတြးကာ အိမ္ေလးနားသို ့ တိုးကပ္သြားေလသည္။

အိမ္ေလးနာေရာက္ေသာ အခါငိုရိႈက္သံလိုလိုႀကာလိုက္ရသည္၊မိန္မသံျဖစ္ေလရာ ထရံႀကားမွေန၍ ေမာင္ထြန္း
ေခ်ာင္းႀကည္ ့ေလရာဘိုမင္း၏မိန္းမမွာ ေဆာင္ ့ေႀကာင္ ့ထိုင္လွ်က္ဒူးေပၚတြင္လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင္ ့မ်က္ႏွာကိုတင္ကာ
ငိုရိႈက္ေနသည္ကို၄င္း၊ကေလးႏွစ္ေယာက္မွာ အ၀တ္အစားမရွိပဲ တေစာင္ေလးလဲွ၍ ပိန္ခ်ံဳးခ်ိနဲ ့စြာနဲ ့ေသာ၄င္း၊ကေလးတေယာက္မွာ ထမင္းမစားရ၍ စိတ္ဆိုးေနပံုရွိေလသည္။

ဘိုမင္းမွာဒူးႏွစ္ဖက္ကိုတန္းေပၚတင္၍အက်ၤ ီမရွိ၊မီးေရာင္၌ ေျပာင္လတ္ေသာ ေက်ာမဲမဲသာရွိေလ၏။ေမာင္ထြန္း၏မ်က္လံုးမ်ား က်ယ္၍လာေလသည္၊ ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းမွာ ေလာကငရဲ၏ ျမင္ကြင္းအျဖစ္ေတြမိေလ၏၊ဘိုမင္းသည္တခါတခါ ေခါင္းေမာ ့ျပီ ကေလးမ်ားႏွင္ ့မယားကို ႀကည္ေန၏၊မႀကာမီ သက္ျပင္းခ်ျပီ တဲေထာင္ ့မီးဖိုအနီ အိုးခြက္မ်ားကို လွန္ေလွာႀကည္ ့ေလ၏၊အိုးမ်ားထဲတြင္ဘာမွမရွိသည္ကို ေမာင္ထြန္းသတိထားမိေလသည္။

ဘိုမင္းလည္း မယားႏွင္ ့သားမ်ားကို ႀကည္ ့ကာ သက္ျပင္းရွည္ႀကီးခ်ျပီ ထရံ၌ထိုးထာေသာ ဓားကိုႏႈတ္ကာ မယားျဖစ္သူ၏ပခံုးကို ကိုင္ျပီ"မယ္ေသာ ့ ခဏေနႀကဦး ..အျပင္သြာလိုက္ဦးမယ္.."ဟုေျပာရာ မိန္းမက လက္ကိုပုတ္ခ်လိုက္ေလသည္၊ဘိုမင္းလည္ တဲထဲကထြက္ခြာသြားေလသည္..ဘိုမင္းလက္ထဲက ဓာေျမွာင္ကို မယ္ေသာ ့ ျမင္ေသာအခါ ထိန္လန္ ့သြားျပီကို ဘိုမင္း..ကိုဘိုမင္း ဘယ္သြားမလို ့လဲ ဟုေမးေလသည္။..သို ့ေသာ္ မမွီေတာ ့ေခ်...

ေမာင္ထြန္းလည္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ကာ ဒီေကာင္ဘာခိုးမလို ့လဲ၊လုမလို ့လား၊တခုခုပဲဟု ေတြးကာ လံွကိုကိုင္ျပီ မ်က္ေျခမပ်က္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေလသည္၊လမ္းႀကားတခုသို ့ေရာက္ေသာအခါ ဘိုမင္းမွာသစ္ပင္တပင္နားသို ့ေျပးကပ္ေနလိုက္သည္ကို ေမာင္ထြန္းေတြ ့လိုက္ရသည္။ေမာင္ထြန္းလည္  ဘိုမင္းအနားသို ့ နီးသထက္နီးေအာင္ ကပ္၍သြားေလ၏။

ထို ့အခိုက္ ေကာ ့ေကာ ့ဖလပ္၊ဖလပ္ဟုေသာ္ႀကက္သံႏွင္ ့အတူကုလားတေယာက္လမ္းေလ်ာက္လာသည္ကို ေမာင္ထြန္း
ျမင္ရေလသည္၊ဘိုမင္းကပ္၍ေနေသာသစ္ပင္သို ့လြန္သြာေသာအခါဘိုမင္းသည္ဓာေျမွာင္ကိုေျမွာက္၍​ထိုးေတာ ့ဟန္ျဖင္ ့ေနာက္ကအသာအယာလိုက္ေသာအခါ ေမာင္ထြန္းလည္လွ်င္ျမန္စြာျဖင္ ့ေနာက္ကေန လံွနဲ ့ေထာက္ျပီ.ေဟ ့ေကာင္ဘာလုပ္တာလဲဟုေမးလိုက္သည္။ဘိုမင္းမွာ မိမိ၏ ရန္သူေတာ္ ေမာင္းထြန္းမွန္သိလိုက္ရာ ေႀကာက္လွန္ ့ျပီဓားကိုလြတ္ခ်ျပီးလက္ေျမွာက္ထားလိုက္သည္။ဒီေကာင္ငါကိုအဆံုးစီရင္ေတာ ့မွာပဲဟု ေတြးကာ ေႀကာက္လန္ ့ ၍ေနေလသည္။

ေမာင္ထြန္းလည္ဘိုမင္းဓာကို ေျပးေကာက္ျပီ..."မင္းဟာအင္မတန္မိုက္မဲတဲ ့ေကာင္ပါလား..ဒီကုလားကိုသတ္လို ့ႀကက္ကလဲြျပီ ဘာရမွာလဲ...မင္းႀကိဳးက်မွာ၊တကြ်န္းက်မွာမေႀကာက္ဘူးလား"ဟုေျပာေလသည္။

ဘိုမင္းလည္စိတ္ပ်က္ျခင္း၊၀မ္းနည္းျခင္း၊ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ား ေပါင္းစပ္၍ လမ္းမေပၚထိုင္ကာလက္ႏွင္ ့မ်က္ႏွာကိုပိတ္ကာရိႈက္ငင္ငိုရွာေလသည္။

ေမာင္ထြန္းလည္ဘိုမင္းနားကိုကပ္ျပီ"မငိုပါနဲ ့ေတာ့ကြာ...ဟိုအရင္ေန ့ကျပႆနာေႀကာင္ ့  မင္းကိုလံွနဲ ့ထိုးဖို ့လာေခ်ာင္းတာပဲ..မင္းတို ့မိသာစုကိုႀကည္ ့ျပီ မင္းတခုခုကိုလုပ္လိုက္ရင္ ပိုျပီျပႆနာေတြႀကီးလာမွာဆိုလို ့  ငါလိုက္လာတာပါ"အိမ္ကိုျပန္ပါ...ကေလးေတြ ထမင္းမစားရေသဘူး မွတ္လား...ငါ ့ အိမ္ကိုလိုက္ယူဟု "ေျပာေလသည္။

ဘိုမင္း။။ေက်းဇူတင္ပါတယ္ကြာ...မင္းသေဘာထားႀကီးပါေပတယ္...ငါေတာ ့ကေလးေတြနဲ့မိန္းမႀကည္ ့ျပီလုပ္မိလုပ္ရာ
လုပ္ေတာ ့မလို ့....ထြက္လာခဲ ့တာပါ..

ေမာင္ထြန္း။  ။လုပ္လိုက္ရင္ မင္းဒုကၡေရာက္သြားမွာေပါ ့၊ လူသတ္မႈဆိုတာ တေန ့ေပၚတာပဲ၊ဒီကုလားမွာေရာ လက္နက္မပါပဲဒီအခ်ိန္ ျဖတ္သြားမလား၊မင္းရလည္ႀကက္အျပင္၊၄၊၅က်ပ္ေပါ ့...ေနာက္ကိုအကုန္ေသာက္မျပစ္ပါနဲ ့ကြာ...
ငါ့လို တေယာက္ထဲဆို ကိစၥမရွိဘူး...မင္းမွာက ကေလးေတြနဲ ့ မယားနဲ ့ ကြ...

ဘိုမင္း၏ မိန္းမ မယ္ေသာ ့လည္ ကေလးမ်ားကို ေပြ ့ဖက္လွ်က္ ကေလးမ်ားနဲ ့အတူ ငိုရိႈက္ေနေလ၏၊ထိုအခ်ိန္တြင္..မယ္ေသာ ့ေရ
လာ၀ိုင္းခ်ေပးပါဦဟ..ဟူေသာေမာပန္းေနေသာအသံျဖင္ ့ ေတာင္းႀကီးတလံုးထမ္းကာ ၀င္လာေသာလင္ေယာက္်ားကို ျမင္ေသာ
အခါ အံႀသလွ်က္ ထ၍ကူညီခ်ေလရာ တင္းေတာင္ႀကီးထဲတြင္ ဆန္အျပည္၊ႀကက္တေကာင္၊ဆီ၊ဆား၊ႀကက္သြန္မ်ားကို ေတြရေလသည္။

မယားျဖစ္သူမွာမယံုသင္ကာျဖင္ ့ဘယ္ကခိုးလာသလဲဟုေမးရာ..ဘိုမင္းကအက်ိဳးအေႀကာင္းကိုေျပာျပျပီ..ေဟာမွာလည္..ေငြငါမတ္ကြ..သူမွာလည္ဒါပဲရွိတာ ..ငါကမေတာင္းပါဘူး..သူကေပးလိုက္တာပါ...ေနာက္ကိုလည္း ေသာက္စားျပီမျဖဳန္းျပစ္ပါနဲ ့ဟု..
တရားခ်လိုက္တယ္ရွာတယ္..ေတာ္ျပီကြာ..ေမာင္ထြန္းေႀကာင္ ့ေပါ ့..ငါမေတာ္တာလုပ္မိေတာ ့မလို ့ သီသီေလးလိုေတာ ့တယ္.ဒီပံုစံနဲသာဆက္ျပီေသာက္စားေနလို ့ကေတာ ့ တေန ့ဒုကၡေရာက္ေတာ ့မွာပဲ...

မယ္ေသာ ့က ေမာင္ ့ရန္သူေတာ္ႀကီမဟုတ္လား..သာဓုေတာ္..သာဓု ဘုန္းႀကီပါေစ..အသက္ရွည္ပါေစ...ေက်းဇူးရွင္ႀကီး..သူေတာ္ေကာင္းႀကီး..........။

ေႀသာ္...ဒါထက္မယ္ေသာ ့ေရ...သူလည္းထမင္းမစားရေသးဘူးတဲ ့..ေဟ ့ ေတာ္ေတာ္ႀကာရင္ သူလာမယ္ေျပာတယ္..သူအရီးအိမ္ကဒါေတြယူေပးလိုက္တယ္...သူျပန္ဆပ္ရမွာပါကြာ...

မႀကာမီ ေမွးမိွန္ေသာအိမ္ကုတ္ေလးမွာမီးဖို၌လင္းထိန္လွ်က္ ေမြးႀကိဳင္ေသာ ဟင္းနံအခိုးမ်ား ျပည္လိႈင္လ်က္ကေလးအငယ္မ်ားမွာကခုန္၍ ေနေလသည္။


(ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ ့ ဆရာႀကီး ပီမိုးႏွင္း၏ ၀တၳဳတိုေလးပါ)

Saturday, November 19, 2011

လိင္စိတ္ လြန္ကဲသူမ်ား(+၁၈ႏွစ္ေအာက္မဖက္ရ)

ေယာက္်ားမ်ားတြင္ေရာ မိန္းမမ်ားတြင္ပါ လိင္စိတ္က်ဳးလြန္းေသာ စိတ္ရွိတက္ႀကသည္၊ အခ်ိဳ့ဆိုလွ်င္ သူတို၏ဖို၊မဆႏၵမွေသာင္းက်န္းလြန္းသျဖင္ ့ အျခားအလုပ္လုပ္စရာမရွိပဲ ဒီကိစၥနွင္ ့သာ ကုန္ဆံုးျပီးေနတက္သည္။

အခ်ိဳ ့ေသာေယာက္်ားဆိုလွ်င္စူပါမင္းဟု ေခၚရေလာက္ေအာင္လိင္စိတ္ေတြနွင္ ့သာလုပ္ရင္း၊ကိုင္းရင္ျဖင္ ့သာေန
တက္သည္။သမိုင္းပံုျပင္ကို ျပန္ႀကည္ ့လွ်င္ ဟာႀကဴလီသည္ တညတည္းႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး(၅၀)ႏွင္ ့အိပ္ခဲ ့သည္ဟု
အဆိုရွိသည္၊ နီးရိုကာ လီဂိုးလား စသည္ ဘုရင္မ်ားသည္လည္ရက္အနည္းငယ္တြင္းအမ်ိဳးသမီးတရာႏွင္ ့အိပ္နိင္ စြမ္းရွိသည္ဟု အဆိုရွိသည္။

ဤလိုေသာေယာက္်ားတို ့သည္ သာမန္လူသားအႀကားတြင္ေနလို ့မရေအာင္ျဖစ္ေနတက္သည္၊အလားတူပင္
အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပေအာင္ျဖစ္ေနတက္သည္။

အခ်ိဳ ့ေသာေယာက္်ားတို ့၏ လိင္တန္ဆာသည္အစဥ္လိုလို တင္မာေနတက္သည္၊ ဖို၊မ ဆက္ဆံျပးီတာေတာင္
ေသးငယ္သြားျခင္းမရွိေခ်၊ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းမွာ အာရံုေႀကာ(သို ့မဟုတ္)ဆီးလမ္းေႀကာင္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာေႀကာင္ ့
ျဖစ္သည္၊ ဒီလိုလူမ်ိဳးမ်ားကို တဏွာအားႀကီးသူေတြဟု မဆိုထိုင္ေခ်။အခ်ိဳ ့ႀကျပန္ေတာ ့ နည္းနည္းေလးေတြ ့ရတာနွင္ ့ စိတ္ထဲတြင္မ်ားမ်ားဆႏၵျဖစ္သြားတက္သည္၊ဒါမ်ိဳးေတြက လည္း ဘ၀တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတက္သည္။

အလားတူစိတ္ေ၀ဒနာျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္ရွိသည္။ အခ်ိဳ  ့ဆိုလွ်င္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွ အသက္(၇၀)ျပည္ ့သည္ထိ မည္သည္ေယာက်္ားကိုမွ အရႈံးမေပး။ ဘယ္ေတာ ့မွ အလံမလွဲသူဟု ေခၚတြင္ေလာက္သည္၊ဤ
သူမ်ိဳးမွာလည္း စိတ္ေ၀ဒနာေႀကာင္ ့ျဖစ္ရသည္။

အခ်ိဳ ့အမ်ိဳးသမီးေတြက်ျပန္ေတာ ့ ေယာက်္ားမ်ားကိုေရလဲႏွင္ ့ေပါင္းသင္း၏၊တစ္ေယာက္သြားလိုက္၊ေနာက္တစ္ေယာက္
ကိုယူလိုက္လုပ္ေနတက္သည္၊သိုေသာ္ အခ်ိန္က်ေတာ ့ ရုတ္တရက္ စိတ္ျငိမ္သြားျပီ တကယ္အိမ္ရွင္မေကာင္း
ဘ၀ကိုေျပာင္းသြာတက္သူ မ်ိဳးေတြလည္ရွိသည္၊ ဤလို ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူဘ၀ကိုေက်နပ္မႈရေအာင္ ေပးနိင္စြမ္း
ရွိသူကို မေတြ ့ရေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္၏။တကယ္ေက်နပ္စရာလူကိုေတြ ့ေသာအခါ ျငိမ္သြား၏။

အခ်ိဳ ့ႀကေတာ ့ ရည္စားေတြမိႈလိုေပါက္ေအာင္ထား၏ ၊ဒါက ရာဂစိတ္ဟုမေခၚနိင္ လူေရြးခ်ယ္ျခင္းသာျဖစ္၏။
ဒီလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တကယ္တမ္း သူမႏွစ္သက္သူႏွင္ ့ေတြ ့ေသာအခါ သစၥာရွိေသာအိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားျဖစ္သြား၏။

ဤဓေလ ့မ်ိဳးသည္ ယခုေခတ္ႀကီးမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္၊ ေရွးေရာမေခတ္ကတည္းကအထင္အရွားရွိခဲ ့၏။
 ေရာမသူေ႒းဟူႀကြယ္သမီးအခ်ိဳ ့သည္ ျပည္တန္ဆာဘ၀ကို ေခတၱသက္ဆင္းႀကသူေတြမနည္းလွေခ်၊အခ်ိဳ ့ဆိုလွ်င္သူတို ့ႀကိဳက္ေသာ ေယာက်္ားမ်ားကို အိမ္တြင္း သိသန္ ့ထား၏၊ျပီေတာ သူတို ့သေဘာရွိ။ ေရွးေခတ္ ခရူးဆိတ္စစ္ပဲြသြား တပ္မေတာ္သားမ်ားက သူတို ့ဇနီးမယားတို ့ကို သံေလွာင္အိမ္ျဖင္ ့ေသာခတ္ျပီး ထားႀကသလို ေယာက်္ားမ်ားကို လည္း သူတို ့လိုသလိုေလွာင္ထားတက္ႀကသည္ဟုဆို ပါသည္။

အခ်ိဳ ့ဆိုလွ်င္ ေျခေထာက္ေတြဘာေတြေညာင္းကုန္သည္.စိတ္ကေတာ ့မေက်နပ္ေသးေခ်ဟုဆိုတက္ႀကသည္။ဒီလိုေ၀ဒနာမ်ိဳး ခံစားေနရသူေတြ ယခုေခတ္တြင္အေတာ္ေပါေပါမ်ားမ်ားရွိ၏၊ လူသားတို ့ကို အႏၵရာယ္ျပဳေလာက္ေအာင္
ေသာင္းက်န္းသျဖင္ ့ သူတို ့လူစားမ်ိဳးကို ဇနီး(သို ့)ေယာက်္ားအျဖင္ ့ေရြးထားဖို ့ေႀကာက္စရာေကာင္းလွပါသည္။
 
 (ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အဆင္ ့ျမင့္ ဖို၊မ ပညာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္)
 
(လက္တေလာ ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို ့အတြက္အလုပ္ရႈပ္ေနပါသည္၊ ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္ ့မ်ား မတင္နိင္ေသးပါ )
 

Wednesday, November 16, 2011

မလိုလားအပ္ေသာ အပ်ိဳစင္ဘ၀မ်ား

ယခုေခတ္အေရွ ့တိုင္းနိင္ငံမ်ားမွအယူအဆမ်ားသည္ အိမ္ထာင္္ျပဳမည္ ့ ဇနီးေလာင္းသည္ အပ်ိဳစင္ျဖစ္ရမယ္ဟု
ဆိုေလ ့ရွိသည္။

သိုေသာ္ဤဓေလ ့ကို လူမ်ိဳးအားလံုးက လက္မခံႀက၊ ဥပမာ မာကိုပိုလို၏မွတ္တမ္းတြင္ တစ္ေခတ္ကတိဘက္နိင္ငံတြင္ မည္သည္ေယာက်္ားကမွ အပ်ိဳစင္ကိုဇနီးမယားအျဖစ္လက္မခံႀကေခ်။

အာဖရိကအေရွ ့ဖက္ကမ္းေျခမွ အာကမ္သာဆိုေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္ အပ်ိဳစစ္ထက္ ကိုယ္၀န္ရျပီ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားမွာ မ်က္စိမ်က္ႏွာပြင္ ့လန္းသည္၊သားသမီးရဖို ့  စြမ္းအင္အျပည္ရွိေသာ မိန္ကေလးအျဖစ္ ေယာက္်ားတိုင္က
ဇနီးမယာအျဖစ္ရလိုႀကသည္။(......)နိင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ားႀကေတာ ့ ကေလးမီးဖြာျပီး မိန္းမမ်ားကိုမွ ဇနီးမယား
အျဖစ္သိမ္းပိုက္လိုႀကသည္။

လူရိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေယာက်္ားေပါင္းစံုျဖင္ ့ ဧည့္ခံေစျပီ အမ်ားႏွစ္ျခိဳက္ကာ ရြာ၏ကြမ္း
ေတာင္ကိုင္၊ပန္းေတာင္ကိုင္ သေဘာမ်ိဳးထာျပီး အျမတ္တႏိုးေလးစားျခင္း ခံရတက္သည္ဆိုသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးကို အပိုင္ရရွိေသာေယာက္်ားကို တရြာလံုးက ဖိုးစံြအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္ထိ ျဖစ္တက္ေသးသည္။

ဂ်ပန္နိင္ငံမွလည္း ဤအယူအဆရွိခဲ ့သည္၊ အခ်ိဳ ့ေသာဧည္ ့ခံမယ္မ်ားသည္သူေ႒းမ်ား၏ အေပ်ာ္မယားအျဖစ္
ေငြႏွင္ ့၀ယ္ယူသိမ္းပိုက္ခံရသည္။ထိုမိန္းမမ်ားသည္ လူအမ်ားကိုလက္ခံ ၊ဆက္ဆံျပီးသူမ်ားျဖစ္ရသည္ဆိုသည္၊
ဒါကအေတြ ့အႀကံဳမ်ားေသာ မိန္းမသည္ ေယာက်္ားကိုျပဳစုရာတြင္ ပိုျပီကြ်မ္းက်င္လိမၼာေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္။

(ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ လက္ေတြ ့အသံုးခ် အဆင္ ့ျမင့္ ဖို၊မ ပညာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္)

Wednesday, November 9, 2011

ေဒၚစုု ဖက္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ခ်င္သူမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ၿပီး တိုုက္ခိုက္ ေ၀ဖန္ဖိုု. စတင္ ေျခလွမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။။ ယခုုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မည့္သူေတြဟာ လူတခ်ိဳ. ေထာက္ျပေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အဖြဲ.ထဲက သေဘာထား တင္းမွာတဲ့ Hard Liners အုုပ္စုုေတြေတြ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မဟုုတ္ပဲ ေဒၚစုုကိုု တခ်ိန္က ပြဲထုုတ္ၿပီး ေရွ.တန္းတင္ကာ လုုပ္စားခဲ့သည့္ အတိုုက္အခံ အုုပ္စုုေတြဖက္က ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုုကေတာ့ ျပည္ပ အေျခအစိုုက္ အဖြဲ.အစည္းေတြနဲ. သတင္း မီဒီယာေတြက မ်ားပါမည္။

ရန္ကုုန္မွာ လုုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္တာဟာ “ ဟန္ျပသက္သက္ လုုပ္တာ မဟုုတ္လားလိုု.” BBC ျမန္မာပိုုင္း သတင္းေထာင္ ကိုုခ်ိဳက ေမးခြန္း ထုုတ္လာပါသည္။
ဒီေမးခြန္းကိုု ခင္ေမာင္ညိဳ( ေဘာဂေဗဒ)ကိုု မေမးသင့္ပဲ သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ သတၱရွိရင္ ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ.က ထိပ္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု ေမးၾကည့္ပါလား။ ဟန္ျပသက္သက္လုုပ္တာလား။ ဘာလားဆိုုတာ သူမ်ားကိုု တဆင့္ခံၿပီး စကားလံုုးနဲ. ေထာက္မည့္အစား။

ျပည္ပ အေျခစိုုက္ Mizzima သတင္းဌာနကလဲ  “The Fall of a Symbol, The Rise of the Politician” ဆုုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုုနဲ. နိုုင္ငံျခားသူ ဒိန္းမတ္ ေက်ာင္းသူတဦး- Lea Friedberg ေရးတဲ့ ေဒၚစုု၏ အနာဂတ္ကိုု ခပ္ ဖြဖြေလးနဲ. စကားလံုုးေတြနဲ. ေျခထိုုးလိုုက္ျပန္ပါသည္။ တကယ္လိုု. လက္၇ွိ အစိုုးရနဲ. ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ၀င္မယ္။ အစိုုးရ ၀န္ၾကီးတာ၀န္ေတြ ယူလာမယ္ဆိုုရင္ နိုုင္ငံေရးသမားတဦးအေနျဖင့္ေတာ့ ျမင့္တက္လာနိုုင္ေပမယ့္ တခ်ိန္းတည္းမွာ ေဒၚစုုဟာ တိုုင္းျပည္အတြက္ သေကၤတ တခုုအျဖစ္ကေန က်ဆံုုးသြားမယ္လိုု. သံုုးသပ္လာတာပါ။ ဒါဟာလဲ ေဒၚစုုကိုု Democracy Icon & Freedom Icom အျဖစ္ တင္စားၿပီး နိုုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ျပစား လုုပ္စားခဲ့သူေတြအတြက္ တကယ္လိုု.သာ ေဒၚစုုက ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရနဲ. လက္တြဲၿပီး ပူးေပါင္းသြားမယ္ဆိုုရင္ အခုုလိုုမ်ိဳးနဲ. ဆြဲခ်ဖိုု. Icon တခုုအျဖစ္ ဆက္မထားခ်င္တဲ့ မျမင္လိုုတဲ့သူေတြရဲ့ ခပ္ပါးပါး လမ္းေၾကာင္းေပး ေျပာဆိုုေရးသားခ်က္ေတြပါ။ ဒီအထဲမွာ နိုုင္ငံျခားသားေတြ ျမန္မာ့အေရး လုုပ္ေနပါတယ္ဆိုုတဲ့အဖြဲ.ေတြ NGOs ေတြဟာလဲ ေဒၚစုုကိုု လက္ရွိ အစိုုးရနဲ. တစားထဲ ထားၿပီး တန္းညိကာ အိုုက္ကြမ္-ICOM စံျပ သေကၤတာ-Symbolic Leader ေနရာကေန ဖယ္ရွားလိုုတဲ့ သေဘာထားေတြကိုု ထင္ဟတ္ေနပါသည္။

“ျမန္မာနိုုင္ငံအေနျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုု အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရးကေန ေပၚလစီ မူ၀ါဒကိုု အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရးကိုု ေျပာင္းလဲဖိုု. လိုုတယ္” လိုု. NCGUB ျပည္ပေရာက္ အစိုုးရအဖြဲ.၏ ကုုလသမဂၢဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုတဲ့ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းကလဲ ျပည္ပ သံလြင့္ဌာနတခုုကေန စတင္ၿပီး ေဒၚစုုကိုု ဗဟိုုျပဳတဲ့ နိုုင္ငံေရးကိုု ေ၀ဖန္လာပါၿပီ။ သူကိုုယ္တိုုင္ကေတာ့ ျပည္ပ အစိုုးရအဖြဲ.၏ ကုုလသမဂၢဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုတဲ့ ရာထူးကိုု ရာသက္ပံ ရယူထားတဲ့အျပင္ တကယ္ဆိုုရင္ UN အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြသာ ေျပာင္းသြားတယ္ သူကေတာ့ ဒီရာထူး UN Shadod Ambassador ေနရာကိုု NCGUB အစိုုးရအဖြဲ. စၿပီး ဖြဲ.ကတည္းက ယူထားသူပါ။

ဒီထက္ စိတ္၀င္စားဖိုု.ကေတာ့ လက္ရွိ NGGUB အစိုုးရအဖြဲ.၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုု ေဒါက္တာ စိန္၀င္းဟာ စၿပီးဖြဲ.စည္းခဲ့တဲ့ ၁၉ ၉ ၀ ကေန ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အထိ ေပးထားခဲ့ ယူထားခဲ့ ခန္.ထားခဲ့တာကေရာ ေဒါက္တာ စိန္၀င္းက ထြက္သြားတဲ့ အမတ္ေတြထဲမွာ အေတာ္ဆံုုး အရည္အခ်င္း အရွိဆံုုးမိုု. NCGUB ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုု ရာသက္ပံ ေပးထားတာလား ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းတိုု. ေျပာသလိုု လူပုုဂၢိဳလ္အရ ေပးထားတာလား ရွင္းျပဖိုု. လိုုပါမည္။ ေဒါက္တာ စိန္၀င္းဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ တူ၊ အာဇနည္ ဦးဘ၀င္း၏ သား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲေတာ္သူ ျဖစ္တယ္ဆိုုတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေရး အစဥ္အလာ ၾကီးမားမႈေၾကာင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုု အေျခခံၿပီး ေနရာ ေပးထားျခင္း မဟုုတ္ပါလား။ တကယ္လိုု. ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့နိုုင္ငံေရးမွာ ပုုဂၢိဳလ္ေရး အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရးကေန ေပၚလစီ မူ၀ါဒကိုု အေျခခံတဲ့ နိုုင္ငံေရး လုုပ္သင့္တယ္လိုု. တကယ္ ယံုုၾကည္လိုုက္ခံေနရင္ တျခားသူေတြကိုု ေထာက္ျပတာထက္ ကိုုယ့္အဖြဲ.အစည္း ကိုုယ္ ကိုုယ္တိုုင္ ကိုုယ္စားျပဳေနတဲ့ အဖြဲ.အစည္းကိုု ဒီအတိုုင္းျဖစ္ေအာင္ အရင္ လုုပ္ျပလိုုက္ပါ။

ျမန္မာနိုုင္ငံေရွ.ေနမ်ားေကာင္စီ-BLC အဖြဲ.က ေခါင္းေဆာင္ဆိုုတဲ့ ဦးေအာင္ထူးက လက္ရွိ အစိုုးရ အဖြဲ.ကေန နိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုုတင္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ. ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပရာမွာလဲ  “ဥပေဒမွာ မပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေျပာဆိုုရာ ေရာက္တယ္”လိုု. NLD အဖြဲ.၏ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ေရွ.ေန ဦးဥာဏ္၀င္းက ျပည္ပ သတင္းဌာနတခုု၏ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ BLC  ဦးေအာင္ထူးရဲ့ အဆိုုရ ေျပာရင္ေတာ့ အခုု ေျပာင္းလဲ ေပးလိုုက္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ဘာမွ မထူးျခားတဲ့အျပင္ ၂၀၀၈ ကိုု ေလးစားလိုုက္နာမယ္လိုု. ခံ၀န္ လက္မွတ္ထိုုးလိုုက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုုကေရစီ လူ.အခြင့္အေရးနဲ. တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးေရးေတြကိုု ဥကၡာျပဳလိုုက္ရာေရာက္တယ္ ဆိုုၿပီး နိုုင္ငံေရးအရ ၾကည့္ကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မသံုုးသပ္ဖဲ ကိုုယ္လိုုရာကိုု ဆြဲေျပာသြားျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ NLD အဖြဲ.ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု. ပါတီ တရား၀င္ မွတ္ပံုုတင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္လိုု. ဆံုုးျဖတ္လိုုက္ရင္ျဖင့္ ေဒၚစုုကိုု မွ်ားဦးလွည့္ ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္ကာ နိုုင္ငံေရး နယ္ပယ္ကေန စြန္.ခြာေအာင္ လုုပ္မည့္သူေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ဆန္.က်င္ခဲ့ၿပီး အစိုုးရ လုုပ္သမွ် NO NO NO လုုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ပ အေျခစိုုက္ အတိုုက္အခံ အဖြဲ.ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုုမ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြ ေျပာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အဖြဲ.ထဲက သေဘာထား တင္းမာသူေတြရဲ့ ထိုုးနက္ခ်က္ ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မႈေတြထက္ ေဒၚစုုကိုု အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုုပ္စားခဲ့သူ လုုပ္စားေနသူ လုုပ္စားဖိုု. ဆက္ က်ိဳးစားေနသူ ေနရာ ရရွိေနတဲ့ Status Quote ျဖစ္ေနသူေတြသာ ျဖစ္ပါမည္။ မၾကာခင္ ေစာင့္သာ ၾကည့္ပါ ဒီ ခန္.မွန္း ေျပာဆိုုခ်က္ေတြ မွန္ မမွန္ကိုုေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုုကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မည့္ နိုုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဖက္ေတြဟာ အစိုုးရအဖြဲ.အတြင္းက သေဘာထား တင္းမာသူ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ မဟုုတ္ေတာ့ပဲ ေဒၚစုုကိုု တခ်ိန္က ေခါင္းေပၚတင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ ပတ္ လုုပ္စားသူေတြ ေဒၚစုု မ်က္ႏွာ စြပ္ၿပီး နိုုင္ငံတကာမွာ အကူအညီေတြ အေထာက္အပံ့ေတြ ယူခဲ့သူေတြဟာ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု ပစ္မတ္ေတြထားၿပီး ဖယ္ရွားဖိုု. စတင္ ေျခလွမ္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဲဒီ အုုပ္စုုေတြထဲမွာ ေသျခာေပါက္ ပါလာမည့္သူေတြကေတာ့ အစိုုးရ လုုပ္သမွ်ကိုု NO  လုုပ္တာပဲ သိတဲ့ NO အုုပ္စုုက သေဘာထား တင္းမားသူေတြ၊ လက္ရွိ ျပည္ပ နိုုင္ငံေရးကိုု အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဦးေဆာင္မႈ ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းေနရာကိုု ရရွိထားတဲ့ နယ္စပ္နဲ. ျပည္ပ အေျခအစိုုက္ ျမန္မာအတိုုက္အခံ အဖြဲ. တခ်ိဳ.နဲ. အဲဒီ အဖြဲ.ေတြက ေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူေတြ။ NDDP ေဒၚခင္ဥမၼာတိုုလိုု၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ.ခ်ဳပ္က ေဒၚသင္းသင္းေအာင္တိုု.လိုု၊ ေနာက္တခုုကေတာ့ တိုုင္းရင္းသား လက္မွတ္ ကိုုင္ၿပီး ကမၻာပတ္ေနသူတခ်ိဳ. ဇိုုရာဖန္တိုု. နမ္း ခ်န္ေထာင္းတိုု. အုုပ္စုုေတြ၊ ျမန္မာ့အေရး လုုပ္ေနတယ္ဆိုုတဲ့ နိုုင္ငံျခားသား အဖြဲေတြ=AlterAsean က မေလးရွားသူ ေဒဗီစေတာဟတ္တိုု.အုုပ္စုု၊ Burma Campaign For UK က Mark Fermanar Anna Robertတိုု.၊ US Campaign For Burma က နိုုင္ငံျခားသား ၀န္းထမ္းတခ်ိဳ.၊ ျမန္မာ့ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္လိုု. ဆိုုတဲ့ ေဒါက္တာ ဇာဏီတိုု. လိုု မၾကက္ တၾကက္ ေပါင္မံႈ. အုုပ္စုုေတြ၊ ျပည္ပ သတင္းဌာနနဲ. အသံလြင့္ဌာနက လခစား ဖားတပိုုင္း ငါးတပိုုင္း သတင္းေထာက္ လိုုလိုုနဲ. နိုုင္ငံေရး လုုပ္ေနတဲ့ အုုပ္စုုေတြ ျဖစ္ပါမည္။

ဒီလူေတြက တခ်ိန္က ေျပာခဲ့သလိုုပဲ ေဒၚစုုဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးလဲ ျဖစ္ ကိုုယ္တိုုင္လဲ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ နိုုင္ငံတကာနဲ. ျပည္သူေတြ၏ ေထာက္ခံမႈကိုု ရရွိထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လိုု. ဦးေန၀င္းတိုု. ဦးသန္းေရႊတိုု.ဟာ ေဒၚစုုကိုု ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိုု မနာလိုုျဖစ္ၿပီး အခုုလိုု ေနရာ မေပးပဲ ဖယ္ရွားထားတာ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တဦးတည္းသား ျမန္မာျပည္က ျပသာနာေတြ အမ်ိဳးသား စည္းလံုုးညြတ္ညြတ္ေရးေတြကိုု ေျဖရွင္းေပးနိုုင္မည့္ တိုုင္းရင္းသားေတြျပည္သူေတြ၏ ယံုုၾကည္မႈကိုု ရရွိထားတဲ့ Burma Trusted Icon Leader ဆိုုၿပီး ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ ဂုုဏ္ျပဳခဲ့သူေတြပါ။  အခုုေတာ့ အဲဒီ လူေတြပဲ ေဒၚစုုကိုု ဆြဲခ်ဖိုု. အေရာင္ ဆိုုးဖိုု. ေဘးေျခာင္ထိုုးဖိုု. က်ိဳးစားမည့္သူ ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္ ထိုုးနက္မည့္သူေတြ ျဖစ္ပါသည္။ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းက အဖြဲ.ခ်ဳပ္က NO လုုပ္ခဲ့လိုု. သေဘာက်ၿပီး အားေပး လက္ခုုတ္ တီးခဲ့ေသာ္လဲ အခုု တခ်ိန္ ပါတီ ျပန္ၿပီး မွတ္ပံုုတင္မယ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆိုုရင္ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု အရင္ဆံုုး အပစ္တင္ၿပီး ဆဲခ်င္သူေတြကေတာ့ သေဘာထား တင္းမာတဲ့ ထိပ္ပိုုင္း အတိုုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိပ္ပိုုင္းေလာက္သာ နိုုင္ငံေရးအရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ယံုုနဲ. မရဖူး။ ေဒၚစုုတိုု. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ NLD  တိုု.ေလာက္နဲ. အစိုုးရတိုု.အၾကား ရင္ၾကားေစ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ယံုုျဖင့္ မၿပီးဘူး ဆိုုတဲ့ အရာေတြနဲ. ေထာက္ျပကာ ေဒၚစုုကိုု ၾကပ္ဖိုု. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု မီးကင္မည့္သူေတြသာ ျဖစ္လာမည္။  ေနာက္တခုုကေတာ့ လူအခြင့္အေရးဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ. ဘဂၤါလီကိစၥတိုု. အမ်ိဳးသမီးအေရးတိုု. ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး စတ့ဲ ေျပာဆိုုခ်က္ေတြနဲ.ပဲ ေဒၚစုုတိုု. အစိုုးရနဲ. အတူတူ လက္တြဲ လုုပ္သြားေပမည့္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ NLD တိုု. ပါလီမန္ထဲသာ ေရာက္သြားေပမည့္ ျမန္မာျပည္ ျပသာနာေတြ လူ.အခြင့္အေရးေတြ ဒီမိုုကေရစီနဲ. ၿငိမ္းခ်မ္းေတြက ဘာမွ မတိုုးတက္လာဖူး မေျပာင္းလဲ လာဖူး။ သာမန္ ျပည္သူေတြ၏ လူေနမႈဘ၀ ဆင္းရဲ မြဲေတြမႈေတြ ၀န္ထမ္းေတြ၏ အဂတိလိုုက္စားမႈေတြက အရင္အတိုုင္းပဲ ရွိေနေသးတယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုု ကိုုင္ၿပီး ေဒၚစုုကိုု ခ်ိဳင္ဖိုု. ေျခလွမ္း စတင္ေနပါၿပီ။ ပါတီအတြင္းမွာ ဒီမိုုကေရစီ မရွိဘူး။ ေဒၚစုု ေဘးမွာ အနီးကပ္ ၀ိုုင္းရံေနသူေတြဟာ ေအာက္ေျခ လူထုု၏ အသံေတြကိုု နားမေထာင္ဘူး စတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ မၾကာခင္ ဒီထက္ ပိုုၿပီး ညံလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု သူတိုု.အတြက္ ေစ်ကြက္၀င္ၿပိဳင္မည့္ ေစ်းကြက္ ၀င္လုုမည့္ သူေတြလိုု. ယူဆလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုုးရအေနျဖင့္ နိုုင္ငံတကာ Market ကိုု လက္ရွိ ျပည္ပ အဖြဲ.အစည္းေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားတာေတြကိုု ၀င္ၿပိဳင္ဖိုု. ၀င္ၿပိဳင္နိုုင္စြမ္း မရွိပါ။ သိုု.ေသာ္ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္သာလ်င္ နိုုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကိုု လက္ေတြ. ထိုုးေဖါက္လာမယ္ ေနရာယူလာမယ္ ျပည္တြင္းကေန တိုုက္ရိုုက္ လူငယ္ေတြ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ ေစလြတ္ၿပီး နိုုင္ငံတကာ စင္ကိုု ၀င္လာနိုုင္တာမိုု.လဲ ဒီလိုု ျဖစ္လာမွာကိုု သိေနတဲ့ ေၾကာင္ပါးေတြက စားက်က္ ေပ်ာက္မယ္ထင္ၿပီး ကန္.ကြက္တာလဲ ျဖစ္နိုုင္ပါသည္။ ေဒၚစုုအရွိန္ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ အရွိန္နဲ. ျပည္တြင္းမွာ တရား၀င္ ေနထိုုင္ၿပီး တရား၀င္ ရပ္တည္နိုုင္တဲ့ ပါတီလဲ ျဖစ္မယ္ အစိုုးရကလဲ ေနွာက္ယွက္တာ ဟန္.တားတာေတြ မလုုပ္ဖူးဆိုုရင္ အခုုအခါ ျပည္ပမွာ မင္းမူေနတဲ့ ၾကက္ဆူပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျပည္တြင္းက လာမည့္ ေဒၚစုုနဲ. အဖြဲ.ခ်ဳပ္ကိုု ဘယ္လိုု လုုပ္ၿပီး နိုုင္ေအာင္ လုုပ္နိုုင္မွာလဲ။ ဒီေတာ့ ထိပ္တိုုက္ ေတြ.ၿပီေပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ လက္ဦးမႈ ရေအာင္ စကားေတြ လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး ခပ္ ပါးပါးေလးနဲ. ထိုုးစစ္ ဆင္လာတဲ့သေဘာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုုကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး နိုုင္ငံေရးအရ စင္ေပၚကေန ဆြဲခ်ဖိုု. လုုပ္ေနတဲ့ ျပည္ပ အေျခစိုုက္ အင္အားစုု တခ်ိဳ.နဲ. ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ.၏ သံစဥ္တီး၀ိုုင္းရဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ မၾကာခင္ ဆူဆူညံညံ အသံဗလံေတြ ေပးၿပီး တီးခတ္လာေတာမည္မွာ မုုတ္ခ်အမွန္ ဧကန္ ျမင္ရေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါေၾကာင္း နိုုင္ငံေရး ေဗဒင္ ေဟာလိုုပါသည္။

Udp Myanmar http://www.facebook.com/profile.php?id=1277373258

Monday, November 7, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ ့ နိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားမလို၊အားမရျဖစ္ေနသူေတြ ၀မ္းသာ
အားရ ၀င္ဖက္ေနရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ေနယံုပဲျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ ဆက္မဖက္ပါနဲ ့ေတာ ့လို ့ ႀကိဳတင္ေတာင္ပန္း
ပါရေစ.။။

ျမန္မာျပည္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ လြပ္လပ္စြာ ေရးသာခြင့္ရွိေနျပီ ဆိုေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့အေတြးအျမင္ေလမ်ား
ကို ဘေလာ့(ဂ္)ေပၚတင္ႀကည္ ့တာပါ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ  ကြ်န္ေတာ္လိုသာမန္လူတေယာက္
္ မေမးရဲပါဘူး။

သို ့ေပမယ္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ျပီေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို
ပခံုးခ်င္ယွဥ္ျပီ တိုငး္ထြာေမးျမန္းရဲ တဲ ့ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ နိင္ငံေရးဂုရုႀကီေတြ အားက်ျပီး  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
 ဘာလဲ၊ဘယ္လဲလို ့ ေမးျမန္ဖို ့ဆိုတာ အဆတရာမက သာလြန္လွတဲ ့နိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ ့ ၀ါဒေတြေအာက္မွာ
 ႀကက္ေပ်ာက္၊ငွက္ေပ်ာက္ လံုးလံုးေပ်ာက္သြားရပါတယ္..........။။

အြန္လိုင္းေပၚကေန အာရပ္လိႈင္းစီမဲ ့ ဆရာႀကီေတြကို အားက်တယ္၊လူထုတိုက္ပဲြဆင္ႏဲြႀကမယ္ ့ဆရာႀကီေတြကို
ေလးစားပါတယ္၊အထူသျဖင္ ့ ကိုယ္ထမင္းထုပ္ ကိုယ္စဲြျပီး လမ္းမေပၚထြက္ရဲ တဲ ့ လူထုမ်ား ဥးီညႊတ္ျမဲပါ။

ဒါဆို မင္းကဘာေႀကာင္ ့မို ့ေရးရတာလဲ ဟု တစံုတေယာက္ေသာ နိင္ငံေရးသမားတေယာက္က ေမးလာခဲ ့မူ
ကြ်န္ေတာ္မစဥ္စားပဲ ေျဖမိမွာကေတာ ့ ျမန္မာနိင္ငံသားျဖစ္တဲ ့အတြက္ ျမန္မာနိင္ငံေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္နဲ ့လည္း
သတ္ဆိုင္ပါတယ္ဟု ေျဖမိမွာပါ၊ အဘယ္ေႀကာင္ ့ ဆိုေသာ္  နိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ နိင္ငံသားတိုင္း၏ အေရးျဖစ္ေသာ
ေႀကာင္ ့ပင္တည္။တနည္းအားျဖင္ ့ ခရစ္တိုတယ္၏စကားႏွင္ ့ေျပာရလွ်င္ လူဆိုသည္မွာ နိင္ငံေရးသတၱ၀ါျဖစ္ေသာ
ေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္လို လူျပိန္းတေယာက္ရဲ ့ အျမင္အရ နိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဆိုတာ တဦးႏွင္ ့တဦး၊ တဖဲြ ့ႏွင္ ့တဖဲြ ့
အယူအဆမတူညီႀကပဲ လြပ္လပ္စြာ သေဘာထားကဲြလဲြခြင္ ့ရွိပါတယ္၊ ရပ္ကြက္ထဲက ေဘာလံုးပဲြလို၊ပရီးမီးယာ
ေဘာလံုးပဲြေတြလို အားမလို၊အားမရ ျဖစ္ေနသူေတြလဲ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏဲြလို ့ရပါတယ္၊ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပျခင္း၊
တကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊မိမိႏွင္ ့ သေဘာထားျခင္း တိုက္ဆိုင္ေသာလူအမ်ားနဲ ့ စုေပါင္း၍ေသာ၄င္း.စသည္ျဖင္ ့..

ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ  ငါတိုကိုအသိမေပးဘူး၊ ငါတို ့ေျပာသလိုလဲ မလုပ္ဘူး၊ ငါတို ့ က ေဘးကေနပိုျပီ အကြက္ျမင္တယ္
ဆိုတဲ ့ ဆရာ၊ဆရာႀကီမ်ားကို အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ အေရွ ့ေတာင္အာရွဆိုတာ သူရဲေကာင္းကိုယ္ကြယ္တဲ ့
၀ါဒေတြ ရွိေနေသးပါတယ္၊ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာယာရဲ ့စကားနဲ ့ေျပာရလွ်င္ မင္းလည္ ဒီမိုကေရးစီရဲ ့ သူရဲေကာင္း
ျဖစ္ခြင္ ့ရွိပါတယ္ေပါ ့......။

လူထုတိုက္ပဲြဆင္ႏဲြမယ္ဆိုတဲ ့ ဆရာႀကီမ်ားလည္ လူထုထဲကို ဆငး္ရဲမွရမယ္ ထင္ပါတယ၊္ ဒါမွအေထြေထြသပိတ္ေတြ
ေရာင္စံုသပိတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ေသာ၄င္း၊မိမိ၏ အဖဲြ ့အစည္းမွေသာ၄င္း တဆင္ ့ညႊန္ႀကားျပီ လုပ္ေဆာင္လွ်င္
အတိုင္းအထက္အလြန္ ေကာငး္မြန္မည္ျဖစ္သည္၊ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲ အြန္လိုင္းေပၚကေန ဆင္ႏဲြေနလ်င္ လူရယ္စရာျဖစ္ေနမွာ
အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္၊

အာရပ္လိႈင္း စီးမယ္ဆိုေသာ ဆရာႀကီမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ ့လူဦေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အေျခခံလူတန္စား၊
လယ္သမားမ်ားကို ေဖ ့ဘြတ္ေတြ ၊တြစ္တာမ်ား၊ဖိုရမ္မ်ားကေနတဆင္ ့ လံႈေဆာ္စည္းရုံးရေအာင္ ကြန္ျပဴတာအမ်ားအျပား
ျဖန္ ့ေ၀၊အင္တာနက္သံုးတက္ေအာင္ သင္ေပးဖို ့ေတာ ့လိုပါတယ္...။

ျမန္မာနိင္ငံကို ခ်စ္လြန္းလို ့သာ ေျပာေန၊ေရးေနရပါတယ္ ျပည္ပမွာေအးေအးေဆးေဆး ေနလို ့ရတယ္ဆိုျပီ
ဟိုလို လုပ္ပါလား၊ဒီလိုုလုပ္ပါလားဆိုတဲ ့ နိင္ငံေရးဂုရုလူႀကီးမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိင္ငံရဲ ့ လူငယ္ထုကိုယ္စားေျပာခ်င္
တာကေတာ ့ ေနသာသလိုသာ ေနပါ ဆရာတို ့ရယ္လို ့...........။။

ဒီလို ေျပာလိုက္၊ေရးလိုက္တဲ ့ အတြက္ မင္းကဘာေကာင္လဲ၊ငါက ဘာေကာင္လဲ ဆိုျပီ အျပန္အလွန္ ဆဲႀကမယ္
ဆိုရင္ျဖင္ ့ ခဏေလာက္ေတာ ့ ေစာင္ ့ေပးပါ၊ အစြန္းေရာက္ ဒီမိုကေရစီသမားမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ ညီအစ္အကို
တခ်ိဳ ့ဆီက ဆဲနည္းေတြ သင္ယူရပါအံုးမယ္..။။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ ့ နိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ လို ့မေမးခင္ ကိုယ့္ကို
ကိုယ္ ျပန္လည္သံုးသတ္ဖို ့ လိုအပ္ပါလိမ္ ့မယ္၊ကိုယ္တိုင္ အစြမ္းအစ ရွိရင္လုပ္ေတြ ့ လုပ္ျပပါ၊ ကိုယ္ထမင္းထုပ္
ကိုယ္ဆဲြျပီ လူဘယ္နွစ္ေယာက္ပါလာမလဲလို ့..လက္ေတြ ့မပါပဲ ေဘးထိုင္ ဘုေျပာေနလွ်င္ေတာ ့ အခ်င္းခ်င္း
စိတ္၀မ္းကဲြေနယံုပဲ ရွိေတာ ့မွာေပါ ့.....။။

ဘာရယ္ညာရယ္ေတာ ့ ဟုတ္ပါဘူး ဆရာ၊ဆရာႀကီးမ်ားလိုပဲ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေရးႀကည္ ့ေျပာႀကည္ ့တာပါ။

                           ေလးစားလ်က္
                                                    သွ်င္ေနမင္းFriday, November 4, 2011

ျမန္မာ ့ေသြးမို ့ရဲရဲနီ


စကၤာပူစံေတာ္ခ်ိန္
ည ၉း၂၅ မိနစ္

woodland MRT ရဲ  ့သိပ္မေ၀းတဲ ့လမ္းမႀကားထဲမွာ မႈန္ပ်ပ်နီယြန္မီး အလွကိုသတိမထားပဲ ခပ္သြက္သြက္ ေလ်ာက္
လာတဲ ့ လူတေယာက္ ၊တကယ္တမ္း သူသြားေနတဲ ့ လမ္းႀကားေလးက သိပ္ျပီ safe မျဖစ္ပါဘူး၊ မးူရစ္ေသာက္စား
ေနႀကတဲ ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးတခ်ိဳ ့၊စီကရက္ ေမွာင္ခိုေရာင္းေနေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးတခ်ိဳ ့၊မေလးရွာ ဂိုဏ္စတား မ်ား
ဒီလမ္းႀကာထဲမွာ ဗိုလ္က် လုယက္မႈေတြ မႀကာခဏျဖစ္တက္လို ့ပါ ။

ခပ္သြက္သြက္လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ ့ သူက ကြ်န္ေတာ္ပါ ၊အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ေနာက္က်တဲ ့ အတြက္ဒီလမ္းက ျဖတ္ျပီျပန္
လာခဲ ့တာပါ၊ လမ္းတ၀က္ေလာက္ေရာက္ခါနီးကာမွ သိသိႀကီးနဲ ့ မွားမွန္သိသြားရပါတယ္၊ ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုလွ်င္
ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့အေရွ ့မွာ လက္နက္အျပည္ ့အစံုနဲ ့ မေလးဂိုဏ္စတား ၄ေယာက္.....

ကြ်န္ေတာ္ေသြးေႀကာင္ျပီ ေနာက္လွည္ ့ဖို ့ မဆံုးျဖတ္ခဲ ့ပါဘူး၊ သူတို ့အဖဲြ ့ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ေခါင္းငံု ့ကာ
ဆက္ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။

ျမင္ကြင္းေရွ ့မွာ ေတြ ့ရတာကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္တဲ ့အတိုင္း တုတ္ခိုင္လွတဲ ့ ေျခသလံုးေတြမွာ ေဆးမင္ေႀကာင္
အရုပ္ျပည္ ့နဲ ့ မေလးဂိုင္စတားေခါင္ေဆာင္ သူရဲ ့ေနာက္မွာ ေပေဆာင္ေဆာင္ရပ္ေနတဲ ့ ခ်ာတိတ္ ၃ေယာက္..

ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္လာမယ္ ့ ျပႆနာအတြက္ ေသြးေအးေအးဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ခ်လိုက္တယ္၊ ျမန္မာသတၱိေတာ ့ျပရေတာ ့မယ္လို ့..

အကယ္၍သာ သူတို ့နဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ရင္းႏွီးလွ်င္ ေျပာျပလိုက္ခ်င္ပါေသးတယ္ ၊ျမန္မာျပည္ရဲ ့ ဆိုးသြမ္းလူငယ္ဘ၀
ကို ဘာေႀကာင္ ့ေက်ာခိုင္းခဲ ့ရတယ္ဆိုတဲ ့အေႀကာင္း၊ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ထဲမွာ ခ်ိန္ပဲြေတြ၊အုပ္စုလိုက္ရန္ပဲြ
ေတြ အခါ ၂၀ ထက္မက ဆင္ႏြဲခဲ ့ဘူတယ္ဆို ့အေႀကာင္းေတြပါ.။

ကြ်န္ေတာ္ ေရွ ့တဲ ့တဲ ့မွာလာရပ္ေနတဲ ့ ဂိုဏ္စတားေခါင္ေဆာင္က လုပ္သက္ေတာ္ေတာ္ရင္ ့ေနပံုရပါတယ္။
ေသြးေအးေအးနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုႏႈတ္ဆက္လိုက္တယ္..

"ေဟ ့ သူငယ္ခ်င္း အဆင္ေျပရဲ ့လား"

"ေျပပါတယ္..ငါ ဘာကူညီေပးရမလဲ"

"အို ဘုရားသခင္  ...မင္း ႀကင္နာတက္သာပဲ" "ဘာ လူမ်ိဳးလဲ"

"ငါ ျမန္မာလူမ်ိဳးပါ"

"ေကာငး္ျပီ..ဒါဆို မင္းမွာပါတဲ ့ ပိုက္ဆံေတြရယ္၊ လက္ပတ္နာရီရယ္ မင္းနားက အေရာင္ေတြလက္ေနပါလား"
"စိန္နားကပ္လား"

"စိန္ အတုပါ"

"ဟုတ္လား ဒါဆို အဲဒါပါ ခြ်တ္လိုက္"

"ငါ မေပးနိင္ဘူ ဆိုရင္ မင္းတို ့ ဘာလုပ္မလဲ"

"မင္း  အသားေတြနာက်င္ကုန္မွာေပါ ့ ...နာေစခ်င္လို ့လား"

"ေကာငး္ျပီ...ငါမင္းကို ေပးပါ ့မယ္ ့"

"မင္း လိမၼာသားပဲ"

သူေက်နပ္စြာနဲ ့ခါးေထာက္ျပီ ကြ်န္ေတာ္ကိုႀကည္ ့ေနတယ္....

ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာပိုအိပ္ထဲကေန ပိုက္ဆံအိတ္ရွာေနသလိုနဲ ့ သူရဲ ့ ေပ်ာ ့ကြက္ေတြကိုရွာႀကည္ ့ေနမိတယ္...
"အေကာင္နဲနဲႀကီးရင္ အားနဲနဲပဲ ဆိုက္ရတယ္ဆိုတာ လူမိုက္ေလာက ကထြက္လာတာပါ" အေႀကာင္းမဲ ့ဟုတ္ပါဘူး

ေတြ ့လိုက္ပါျပီ ...သာမန္ထက္အနည္းငယ္ႀကီးေနေသာ သူရဲ ့လည္ဇလုတ္ကို.........

တကိုယ္လံုးမွာ ရွိတဲ ့အင္အားမ်ားကို လက္သီးထဲကို ပို ့ျပီ အားကုန္လဲြထိုးခ်လိုက္တယ္....

"၀ီွး"

"အြတ္"

သူလည္ပင္း သူကိုင္ျပီး မ်က္လံုးျပဴ၊မ်က္ဆံျပဴနဲ ့ ေနာက္ကို ၄ ၅လွမ္းခန္ ့ဆုတ္ျပီး ပစ္လဲက်သြာတယ္...
မေလး ခ်ာတိတ္ ႏွစ္ေကာင္ သူအနားကို ေျပးသြားျပီ ေပြ ့ခ်ီေနတုန္း ...ေနာက္တေယာက္က ကြ်န္ေတာ္ကို
စကိတ္ဘုတ္နဲ ့ေျပးရိုက္တယ္....

ေက်ာင္းသာဘ၀က ရန္ပဲြေတြနဲ ့ရင္းႏွီးေနတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီအကြက္က ရိုးစင္းလြန္းေနပါတယ္......

အနားေရာက္လာတဲ ့ သူရဲ ့ရိုက္ခ်က္ေတြကို အသာငံု ့ေရွာင္လိုက္ျပီ ကြ်ံ၀င္လာတဲ ့ ခ်ာတိတ္ မ်က္ႏွာကို လက္ဖေနာင္ ့
နဲ ့ ခပ္စပ္စပ္ရိုက္ထည္  ့ လိုက္တယ္...
လက္ဖေနာင္ ့မွာ ကပ္ပါလာတာကေတာ ့ ေစးကပ္ကပ္နဲ ့ေသြးစမ်ား.....

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရိပ္ခနဲ ၀င္လာတဲ ့အရာ....

" ၀ီွး "

" ခြမ္း"

ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းငံု ့ ေရွာင္လိုက္ေပမယ္ ့  ေနာက္က်သြားခဲ ့ရတယ္....

ဆံခ်ည္မွ်င္ေတြရယ္ တစက္စက္က်လာတဲ ့ ေသြးစက္ေတြရယ္  ...ဘီယာပုလင္းအကဲြအပိုင္းအစမ်ား...

ေနာက္ ခ်ာတိတ္တေယာက္က ကြ်န္ေတာ္ကို ခရစ္ကတ္ကစားတဲ ့ တုတ္ေခ်ာင္းနဲ ့ေျပး၀င္ရိုက္ျပန္တယ္..

ဒီလိုအနီးကပ္ တိုက္ခိုက္နည္းေတြမွာ ဗန္တိုတိုက္ကြက္ ၃ကြက္ေလာက္နဲ ့ အျပီးသတ္တိုက္ခိုက္လို ့ရပါတယ္..
ေက်ာင္းသာ ဘ၀က ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ သင္ယူခဲ ့ဘူတဲ ့ သိုင္းကြက္ေတြက ဒီေနရာေတြမွာ အသံုး၀င္သြားပါတယ္..

ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းငံု ့ေရွာင္လိုက္ျပီး ေရွ ့တကြက ္တက္ကာ  ခ်ာတိတ္ရဲ ့ ရိႈက္တည္ ့တည္ ့ကို အားကုန္ထိုးသြင္းျပစ္လိုက္တယ္.

"အြတ္"

ဆိုတဲ ့အသံနဲ ့အတူ ကတၱရာလမ္းမေပၚမွာ ေခြကနဲက်သြားတယ္....

ေနာက္ ေမာင္းခ်ဓားကိုင္ထားတဲ ့ ခ်ာတိတ္တေယာက္ ကြ်န္ေတာ္ကို အထူးအဆန္းသတၱ၀ါ တေကာင္လို ေႀကာင္ျပီးႀကည္ ့ေနတယ္...

ပဲြသိမ္းသြားျပီဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိလိုက္ျပီ...ရန္ပဲြက သိပ္ေတာ ့မႀကာလိုက္ပါဘူး..

ဒီခ်ာတိတ္ ကြ်န္ေတာ္အနားကို မလာနိင္ပါဘူး  အဖဲြ ့ေကာင္းလို ့သာ ဂိုဏ္စတားလုပ္ေနတာ  သတိၱမရွိပါဘူး....

ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာပိုအိတ္ကို ေကာက္ယူလိုက္ျပီ ခ်ာတိတ္ကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္တယ္...

"မင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ ကံေကာငး္ပါေစ"

ခပ္သြက္သြက္ထြက္လာခဲ ့တယ္..ဒီလမ္းက ေနာက္တႀကိမ္ႀကရင္ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ ေသမင္းတမန္လမ္းႀကားျဖစ္သြာနိင္ပါတယ္..

ရီေ၀ေ၀မူးေနာက္ေနာက္နဲ ့ ေခါင္းကိုအနိင္နိင္ထိန္းရင္း သိပ္ မေ၀းတဲ ့ အေဆာင္ဖက္ကို လမ္းေလ်ာက္ျပီ ျပန္လာခဲ ့တယ္.

အေဆာင္ထဲေရာက္ေတာ ့ အားလံုးအိပ္ ေနႀကျပီ...ကြ်န္ေတာ္လည္ ေရးခ်ိဳးခန္းထဲ တန္း၀င္ျပီ ေခါင္းက ဒဏ္ရာကို ႀကည္ ့လိုက္တယ္..

စိုရဲႊျပီ ေစးကပ္ေနတဲ ့ေသြးေတြ ဦးေခါင္းမွာေရာ အကၤ်ီမွာပါ ရဲရဲေတာက္ေနလို ့ေပါ ့..

မွန္ထဲမွာ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ႀကည္ ့ျပီ တိုးတိုးေလေျပာလိုက္မိတယ္..

"ျမန္မာ့ေသြးမို ့ ရဲရဲနီေနသလား မသိဘူးလို ့............."

                                           ေလးစာလွ်က္.................။ ။ ။
                                                            သွ်င္ေနမင္း...............။ ။ ။

Sunday, October 30, 2011

ကုလား ၊ တရုတ္ ဟု ဘာေၾကာင့္ေခၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ကုလားေတြထက္အရင္ တရုတ္ေတြသာ ၀င္ခဲ့ၾကရင္ တရုတ္နာမည္က ကုလားျဖစ္သြားမယ္။ ကုလားနာမည္က တရုတ္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တေတြ ငယ္စဥ္ကတည္းက အိႏၵိယတိုင္းရင္းသား ကို ကုလား၊ ခ်ိဳင္းနားတိုင္းရင္းသားဆို တရုတ္လို႔ ေခၚလာခဲ့ၾကတာ ႏႈတ္ကို က်ိဳးလို႔။ ထိုင္းကိုေတာ့ အယုဒၶယကို အစြဲျပဳၿပီး ယိုးဒယားလို႔ ေခၚခဲ့ၾကတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားဖူးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘာကေန ဘယ္လို ျဖစ္လို႔ အိႏၵိယကို ကုလား၊ ခ်ိဳင္းနားကို တရုတ္လို႔ ေခၚရတာလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခၚသာေခၚေနၾကတာ မသိၾကဘူးလို႔ ဆိုရမယ္ဗ်။ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ့ သမိုင္းထဲမွာေတာ့ ဟိုေရွးေရွးက တရုတ္မန္ခ်ဴးစစ္သည္ ေတြဟာ ျမန္မာေတြကို ၀င္၀င္ေဆာ္လြန္းလို႔ တရုတ္တရက္ ေတြလို႔ ေခၚခဲ့ၾကတာလို႔ေတာ့ မွတ္သားဖူးပါရဲ့။ တရုတ္တရက္ဆိုတာ သူပုန္ လို႔ ေျပာတာတဲ့။ ထားပါေတာ့ ခုက်ေနာ္ေျပာျပမယ့္ ကုလား၊ တရုတ္ ဘယ္ကစ ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းကေတာ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းလည္း မဟုတ္လို႔ ယံုသာ၊မယံုသာ အသာထား ဗဟုသုတစကား အျဖစ္သာ မွတ္ယူၾကပါခင္ဗ်ား။

ဒီလိုဗ်... ဟိုေရွးေရွးအခါတုန္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခ်မ္းသာၾကတာကလား။ ျမန္မာဘုရင္ေတြဆီမွာဆို ေပၚတူဂီစစ္သားေတြေတာင္ အမႈလာထမ္းၾကတာေလ သိၾကတယ္မို႔လားဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ျပင္သစ္နဲ႔ အဂၤလိပ္ႀကီးေတြက ျမန္မာဘုရင္ေတြကို ခ်က္ေက်ာက္ေတြ၊ ပိုးထည္ေတြ လက္ေဆာင္ေပးရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားကို ဘယ္ကစသိမ္းရမလဲ ေလ့လာေနခဲ့ၾကတာေလ။ အဂၤလိပ္ဆိုတာက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လူမ်ိဳးႀကီးေတြလို႔ ခံယူထားတဲ့ လူမ်ိဳးေတြဆိုေတာ့ ခရီးသြားရင္ ပစၥည္းေတြ၊ ရိကၡာေတြဆို အထမ္းသမားေတြနဲ႔ပဲ သယ္ယူသြားလာၾကတာ သိၾကေပမေပါ့ေနာ္။ ေအးဗ်... အဲဒီမွာ

ပစၥည္းေတြထမ္းဖို႔ သူတို႔နဲ႔အတူ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြ အထမ္းသမားအျဖစ္နဲ႔ ပါလာၾကေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီ ပစၥည္းထမ္းတဲ့ သူေတြကို အဂၤလိပ္ေတြက ကူလီလို႔ ေခၚၾကတာကို ျမန္မာေတြ ၾကားၾကတယ္ေလ။ ျပင္သစ္ေတြကေတာ့ ကူလာ လို႔ေခၚျပန္သတဲ့ဗ်။ ဒီေတာ့ အဲဒီကတည္းကစလို႔ ျမန္မာေတြကလည္း ဘုမသိ၊ဘမသိနဲ႔ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြ႔ရင္ ကူလီ၊ ကူလာ လို႔ပဲ လိုက္ေခၚၾကရာကေန ေခတ္ကာလေတြ ေရြ႕လ်ားလာရာက ခုေခၚေဝၚေနၾကတဲ့ ကုလား ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ေျပာင္းလဲ ေခၚေ၀ၚလာၾကၿပီး ခုထက္တိုင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြကို ကုလားလို႔ ေခၚၾကတာ ျဖစ္ပါသတဲ့ဗ်ား။ သူတို႔နဲ႔ ရုပ္ဆင္တူၿပီး အသားျဖဴျဖဴႀကီးေတြကိုက် ကုလားျဖဴလို႔ ေခၚလိုက္ၾကသတဲ့။ (အဲဒီမွာ မူကြဲေနတဲ့ အခ်က္တခုေတာ့ရွိသဗ်။ တခ်ိဳ႕က အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြဟာ တဖက္ကမ္းကေန ကူးလာၾကတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ကူးလာ လို႔ေခၚရာကေန ကုလားလို႔ ေျပာင္းလဲလာတာ ရယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါေသးတယ္။)

ခ်ိဳင္းနားလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ဟိုး ပ်ဴသေရေခတၱရာ ေခတ္ကစလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧကရာဇ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း သံသမန္ဆက္ဆံေရးေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ခ်ိဳင္းနားေတြကို Chi = စိ ၊ Na = န ၊ China = စိနတိုင္း၊ စိန္႔တိုင္းရယ္လို႔ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ပုရပိုက္မွတ္တမ္းေတြမွာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အဲဒီလို ဘုရင္ေတြအခ်င္းခ်င္း ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြ ရွိၾကေပမယ့္ နာမည္ေပးေတာ္တဲ့ ျမန္္မာျပည္သားေတြ ၾကားကိုေရာက္လာၾကတာက ကုလား ေခၚ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြထက္ ေနာက္က်သတဲ့ဗ်။ ဒီလိုနဲ႔ ခ်ိဳင္းနားလူမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာေတြက ေတြ႔လည္းေတြ႔ေရာ ဟာ... ဒီလူမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ ကုလားေတြနဲ႔ မတူျပန္ဘူးဟ။ အသားက မမဲပဲ ျဖဴေနၾကသဟ။ ႏွာေခါင္းကလည္း မခၽြန္ပဲ ျပားေနၾကေသးသဟ။ မ်က္လံုးမ်က္ခံုးကလည္း မတူပဲ ေမွးေနၾကေသးသဟ။ သူတို႔ရုပ္ေတြက်ေတာ့ ကုလားေတြနဲ႔ မတူ တရုပ္စီ၊ တျခားစီမို႔ တရုပ္လို႔ပဲ ေခၚလိုက္ၾကသတဲ့ဗ်ား။

ဒါေၾကာင့္မို႔ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ကုလားက အရင္မေရာက္ပဲ တရုတ္က အရင္ေရာက္ခဲ့ရင္ ခ်ိဳင္းနားက ကုလား ျဖစ္သြားမယ္။ အိႏၵိယက တရုတ္ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ကုလား၊တရုပ္လို႔ ေခၚရျခင္းသမိုင္းလို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထား ေပမယ့္လည္း သမိုင္းမွတ္တမ္းလည္း မဟုတ္သလို ရာဇ၀င္က်မ္းဂန္ထဲမွာလည္း ရွိမရွိမသိလို႔ ယံုးသာ၊မယံုးသာ အသာထား ဗဟုသုတစကား အျဖစ္သာ မွတ္သားေတာ္ မူၾကပါခင္ဗ်ား။ၾကယ္ျဖဴ

Saturday, October 22, 2011

ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း (Critical Thinking)

စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈတြင္ ရွင္းလင္း သိျမင္ေအာင္ ေတြးေခၚျခင္း (Clear thinking)၊ ျပဳျပင္ ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ေတြးေခၚျခင္း (Creative thinking) ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္၀ေအာင္ ေတြးေခၚျခင္း (Purposeful thinking) တုိ႔သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လႊမ္းမိုးလွ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔တြင္ မွားယြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ တီဗြီ၊ အီးေမလ္၊ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ ၿဂိဳဟ္တုသတင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း စသည္တုိ႔မွ ကြဲျပားျခားနားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေန႔စဥ္ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ “စားၾကည့္ … အရသာ သိပ္ရွိတယ္”၊ “သံုးၾကည့္လိုက္ပါ … တစ္ပတ္အတြင္း (၁၀) ေပါင္ က်သြားမယ္”၊ “ရင္းႏွီးၾကည့္လိုက္ပါ … ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ တြတ္၊ ကၽြတ္ အထိ ခ်မ္းသာသြားမယ္” အစရွိတဲ့ ေနစဥ္ ၾကားေနရတာေတြ အားလံုးကို ယံုရေတာ့မွာလား။ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အားလံုးကိို မယံုၾကည္ရဘူးလို႔ အားလံုး နားလည္ထားၾကေသာ္လည္း မ်ားျပားလြန္ေသာ အခ်က္အလက္တို႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိေတာ့လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆိုးျမင္၀ါဒီ ျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ကား ကံဆိုးျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ မည္သုိ႔မည္ပုံ စဥ္းစားရမည္ႏွင္႔ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ခြဲျခားႏုိင္စြမ္း ရွိေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။

အမွန္တရားႏွင္႔ အသိပညာသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (Approach to Truth and Knowledge)လူတစ္ဦး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill)၊ အယူအဆ (Attitude) ႏွင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ (Approach) တုိ႔သည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ေစၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာ တစ္ရပ္ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ စဥ္းစား ေတြးေခၚရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပုံသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။

ျပႆနာ တစ္ရပ္ကုိ ေျဖရွင္းရန္ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္းတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး (Different approaches to thinking to solve a problem)ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း (Analytical thinking) သည္ ျပႆနာ တစ္ရပ္၏ ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ တစ္စစီ ခြဲျခား စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အပုိင္းက ျပႆနာ ျဖစ္ေစသည္ကုိ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ ေတြးေခၚျခင္း (Creative thinking) တြင္ အသစ္ တီထြင္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကုိ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းျပ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း (Logical thinking) တြင္ အစီအစဥ္တက် ေယဘုယ်မွ အတိအက် အေျဖရေအာင္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိရွိရန္ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆန္းသစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း (Critical Thinking) တြင္ မိမိ မည္သည့္ အရာကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနသည္။ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ သိရွိလာမည္ကုိ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း (Reflective Thinking) တြင္ ျပႆနာ၏ အလုံးစုံ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲဆုိတာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ စဥ္းစား ေျဖရွင္းရာတြင္မူ ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကုိ အေျခခံပါသည္။ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း (Critical Thinking) ကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၏ ဗဟုိခ်က္မ အျဖစ္ ထားရွိပါသည္။ ဤစဥ္းစားေတြးေခၚမႈသည္ စနစ္တက်၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ တာ၀န္သိသိျဖင့္ သီ၀ရီမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားကုိ စိစစ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား စိန္ေခၚလွ်က္ရွိသည္။ ဤစဥ္းစားေတြးေခၚသည္ အျခားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပုံစံမ်ားကုိ မွ်ေ၀ ရယူသည္။ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အယူအဆမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ ျဖည္႔ဆည္း ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ စနစ္တက် စီမံခ်က္ ေရးဆြဲရန္လည္း စိန္ေခၚလွ်က္ ရွိသည္။ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ အျငင္းပြားေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အေျဖထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး ေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ိဳးအမ်ိဳးကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အကူအညီ မ်ားစြာ ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆန္းသစ္ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (National Council for Critical Thinking) မွ ရစ္ခ်က္ေပါ (Richard Paul) က ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္းကုိ အဆင့္ (၁၀) ဆင့္ ခြဲျခား ျပထားသည္။၁။ သင္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။

(What is the purpose of your thinking?)

၂။ သင္ ေျဖႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေမးခြန္း အတိအက်က ဘာလဲ။

(What precise question are you trying to answer?)

၃။ သင္ စဥ္းစားေတြးေခၚေနတာက ဘယ္႐ႈေထာင့္ အတြင္းကလဲ။

(Within what point of view are you thinking?)

၄။ သင္ အသုံးျပဳေနတဲ႔ အခ်က္အလက္က ဘာလဲ။

(What information are you using?)

၅။ အဲဒီ အခ်က္အလက္ကုိ သင ္ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ပါသလဲ။

(How are you interpreting that information?)

၆။ သင့္ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈက ဘယ္ အယူအဆ (သုိ႔မဟုတ္) အေတြးအေခၚကုိ ဗဟုိျပဳထားတာလဲ။

(What concepts or idea are central to your thinking?)

၇။ ဘယ္လုိ အေျဖဆီသုိ႔ သင္ ဦးတည္ထားပါသလဲ။

(What conclusions are you aiming toward?)

၈။ သင္ က ဘာကုိ အာမခံခ်က္ ေပးမွာလဲ။ ဘယ္လုိ မွန္းဆခ်က္ ေပးမွာလဲ။

(What are you taking for granted? What assumption are you making?)

၉။ သင္ ဒီအေျဖကုိ လက္ခံခဲ့လွ်င္ ဘယ္လုိ ရုိက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာလဲ။

(If you accept the conclusion, what are the implication?)

၁၀။ အကယ္၍ သင့္ အေတြးအေခၚကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရင္ ဘယ္လုိ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာလဲ။

(What would the consequences be, if you put your thoughts into action?)သတိျပဳရမည္မွာ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ၿဖစ္သည္။ သင္ကုိယ္တုိင္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားခဲ့ၿပီး သင္ကုိယ္တုိင္ အမွန္ကန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းျဖင္႔ ျပႆနာတစ္ခုကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ျခင္း၊ မိမိ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာပင္ တုိးတက္မႈကုိ ေထာက္လွမ္း သိရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မိမိ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ႏုိင္ျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားပါေမာကၡ ကာရင္ ေဂ် ၀ါရင္ (Professor Karen J. Warren) က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အသြးမ်ား လုိအပ္သည္ဟု အႀကံေပးပါသည္။

၁။ သံသယျဖင့္ ႐ႈျမင္ျခင္းႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈ ကင္းျခင္း (Skepticism and Independence)

ၾကားရတုိင္း ဖတ္ရတုိင္း မယုံပါႏွင့္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပင္ တစ္ခါတစ္ရံ မွားယြင္း တတ္သည္။

၂။ သေဘာထားႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္တတ္ျခင္း (Open-mindedness and flexibility)

ကြဲျပား ျခားနားေသာ အျမင္မ်ားကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရွင္းျပျခင္းမ်ားကုိ လက္သင့္ခံျခင္း စေသာ အရည္အေသြးမ်ား ရွိရမည္။ သင့္ အျမင္ႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားေသာ အျမင္မ်ားကို ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ သင့္ အျမင္တြင္ ရွိေနေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၃။ တိက်ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ျခင္း (Accuracy and orderliness)

အေၾကာင္းအရာကုိ တိက် ႏုိင္သမွ် တိက်ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ျပႆနာ တစ္ခုလုံးကုိ တစ္စိတ္ခ်င္း၊ တစ္ပိုင္းခ်င္း စနစ္တက် ေျဖရွင္းပါ။ သင္ အသုံးျပဳေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ စည္းကမ္း ခ်မွတ္ပါ။

၄။ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္မႈ (Persistence and relevance)

အဓိက အခ်က္ကုိ ထိမိပါေစ။ လမ္းေၾကာင္း မလြဲပါေစႏွင့္။ လမ္းေၾကာင္း လြဲႏုိင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ခြင့္ မေပးပါႏွင့္။ အခ်က္အလက္မ်ားက စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းမည္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မည္ သုိ႔ေသာ္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္မႈ ရွိပါေစ။

၅။ ဆက္စပ္ သိျမင္ျခင္းႏွင့္ စာနာၾကည့္ျခင္း (Contextual sensitivity and Empathy)

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ရာတြင္ အေျခအေန အားလုံး၊ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေသာ ဆက္စပ္ သိျမင္ျခင္း၊ ခံစားသိျခင္း၊ ပညာ အရည္အေသြးႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါ။ အျခား တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ေနရာတြင္ မိမိကုိယ္ကုိ ထား၍ မည္သုိ႕ ခံစားရလိမ့္မည္ကုိ ခံစားၾကည္႔ပါ။

၆။ ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သတၱိ (Decisiveness and courage)

အေျဖ ထုတ္ပါ။ သက္ေသ ခုိင္လံုလွ်င္ တိတိက်က် ရပ္တည္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္သည္ ပုိမုိ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပုိမို၍ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူလုိေသာ္လည္း အေျခအေနေပးေသာ ေနရာသည္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ အေျခခံ ျဖစ္ေနေလ့ရိွသည္။ သတၱိရွိပါ။

၇။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း (Humility)

သင္ မွားႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အနာဂါတ္မွာ ျပန္လည္ စဥ္းစားဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာ ႏုိင္သည္။ အဆုံးစြန္ မွတ္ခ်က္ခ်ဖုိ႔ သတိထားပါ။ တစ္ေန႔ေန႔မွာ သင္ ကုိယ္တုိင္ စိတ္ေၿပာင္းလဲရန္ လုိလာမည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ပါ။ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္းတြင္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ၊ အစီအစဥ္ က်နမႈႏွင့္ စနစ္တက် ရွိမႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ အျပင္ စာနာျခင္း၊ ခံစားသိျခင္း၊ သတၱိရွိျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ားလည္း ေဆာင္ေနပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာတြင္ သာမန္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ (Simple logic) ထက္ ပုိေသာ အခ်င္းအရာမ်ား ရွိပါသည္။ လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ႔က်င့္ရပါမည္။ ပညာရွိ ဂုဏ္သိကၡာ(Intellectual integrity)၊ ဣေျႏၵ သမၸတိ္ၱ (Modesty)၊ မွ်တမႈ (Fairness)၊ အၾကင္နာ ေမတၱာ (Compassion) ႏွင့္ ခံႏုိင္ရည္ ဇြဲသတၱိ (Fortitude) အစရွိေသာ ဂုဏ္ရည္တုိ႔သည္ ခ်က္ခ်င္း မရရွိႏုိင္ပါ။ သင္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကုိ အရည္အခ်င္းမ်ား ပုံမွန္ တည္ရွိေနေစရန္ အစဥ္တစိုက္ ေမြးျမဴရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္း လုပ္ေဆာင္ပုံ (Applying Critical Thinking)တီဗြီေၾကျငာမွာ “ဒီမုန္႔ကုိ စားၾကည့္ပါ သိပ္အရသာရွိ သိပ္ေကာင္း၏” လုိ႔ ျမင္လိုက္ ေတြ႔လုိက္ၿပီ ဆုိပါစုိ႔။ သင္ ယုံမွား သံသယ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ၾကည့္ပါ။ ေကာင္းတယ္ ဆုိတာဘာလဲ၊ ဘယ္သူ႔ အတြက္ ေကာင္းတာလဲ၊ ဘာ ေကာင္းတာလဲ၊ အရသာရွိတယ္ ဆိုတာက ခ်ိဳ တာလား၊ ငန္ တာလား၊ ဒီေၾကညာက သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အျပင္ သင့္ စိတ္ကုိ ႏႈိးဆြေပးတဲ႔ အျခားအေၾကာင္း ရွိသလား၊ ဤကဲ႔သုိ႔ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လုိက္ရင္ သင္ သတိ မထားမိေသာ္လည္း ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္လုပ္ရန္ လုိပါသည္။၁။ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ ရမည္။ တန္ဖုိးျဖတ္ ရမည္။

၂။ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား (Uncertainties)၊ မသဲမကြဲမ်ား (Vagueness)၊ မျပတ္မသား မေရမရာ ျဖစ္ျခင္းမ်ား (Equivocation) ႏွင့္ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ျခင္းမ်ား (Contradiction) ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရမည္။ ရွင္းလင္းရမည္။

၃။ အမွန္တရား (facts) ႏွင့္ တန္ဖုိး (value) ကုိ ခြဲျခားပါ။

၄။ မွန္းဆခ်က္မ်ား (assumption) ခ်မွတ္ပါ။ အမွတ္ရပါ။

၅။ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရာ ေနရာ၏ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိ ခြဲျခားပါ။

၆။ အယူအဆ အေပၚ အေျခတည္ေသာ ေဘာင္ခတ္မႈ (Conceptual framework) ကုိ နားလည္ပါ။ အသိအမွတ္ ျပဳပါ။ (လူတစ္ဦး၊ အုပ္စု တစ္စု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ အေျခခံ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မႈ၊ အယူအဆႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈတုိ႔သည္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔၏ အျမင္ကုိ စုိးမုိး ျခယ္လွယ္သည္ကုိ သိျမင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိအျမင္မ်ားေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ အယူအဆ ကြဲျပား ျခားနားေနလွ်င္ မည္သုိ႔မည္ပ ေျဖရွင္းရမည္ကုိ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ပတ္၀န္းက်င္ သိပၸံပညာရပ္ (Environmental science) ကို ေလ့လာရာတြင္ ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၏ အေရးပါပံုကို ပိုမိုနားလည္ ႏိုင္ပါသည္။ ဤ ပညာရပ္သည္ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အသား မက်ေသးေသာ ပညာရပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အယူအဆ၊ သီ၀ရီႏွင့္ အခ်က္အလက္ အားလံုးသည္ မွန္ကန္ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အယူအဆမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုး၏ ျပည့္စံုေသာ ရုပ္ပံုလႊာတစ္ခု အျဖစ္ ကိုယ္စား မျပဳႏိုင္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ား မည္မွ်ပင္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေစကာမူ အားလံုးကို သိရွိရန္ ျခံဳငံုႏိုင္စြမ္း ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ (Premises) မ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ခိုင္လံုေစကာမူ ၎တို႔မွ ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အေျဖ (Conclusion) မွန္ကန္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ညိဳေမာင္

Ref: Environmental Science by Cunningham (A Global Concern)

Friday, October 21, 2011

" မိေကာက္..ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ"မိေကာက္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သမီးေလရဲ ့ ကစားေဖာ္ ကစားဖက္ေတြပါ၊ မိေကာက္ဆိုတဲ ့ နာမည္ေလးက စာဖက္
သူေတြအတြက္ အနည္ငယ္ထူဆန္းေနသလို၊ သူမႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ဆံုေတြ ့ရတာလည္ ထူဆန္းေနပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္လို ဟိုမေရာက္၊ဒီမေရာက္ စာေရးဆရာေယာင္ေယာင္၊ပန္ခ်ီဆရာေယာင္ေယာင္ လူတေယာက္အတြက္
ေဈးနီနီ၊တိုက္ႀကီးႀကီး မေနနိင္ေတာ ့ ဆင္ေျခဖံုရပ္ကြပ္တခု အိမ္ေလးငွားျပီ မိသာစုသံုးေယာက္ရဲ ့ဘ၀ရဲ ့ဘ၀အတြက္
ရုန္းကန္ေနရပါတယ္........။

ဒီလိုနဲ ့မိုးေတြအရမ္းရြာတဲ ့တေန ့မွာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့မလံုတလံုထီးေလနဲ ့ မဂၢဇင္းတိုက္ကစာမူထုတ္ျပီအျပန္မွာ
ကာမွတ္တိုင္အနီမွာ တအင္းအင္း၊တဟီးဟီ နဲ ့ျငီျငဴေနျပီး ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ေနေသာ သူမကိုေတြ ့လိုက္ရတယ္၊
ေမြးဖြာျခင္းနဲ ့အတူပါလာတဲ ့သနားစိတ္က အျငိမ္မေနနိင္ပဲ သူမကိုအိမ္ကိုေခၚလာခဲ ့မိတယ္.....။

မိုးေရေတြ စိုစြတ္ေနတဲ ့သူမရဲ ့ခႏၵာကိုယ္ေပၚကို ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့ ေစာင္ပိုင္းစုတ္ေလး ဖုံးအုပ္ေပးျပီ မိသားစုအတြက္
၀ယ္လာတဲ ့ ေခါက္ဆဲြေႀကာ္ထဲက တ၀က္ကို သူမကိုေႀကြးလိုက္တယ္၊ မြတ္သိပ္စြာစားေသာက္ျပီ ကြ်န္ေတာ္ကို
ႀကည္တဲ ့ မ်က္၀န္းေတြထဲမွာ ေက်းဇူတင္ပါတယ္ဆိုတဲ ့ စကားေတြေျပာေနတာ ကြ်န္ေတ္စိတ္ထဲမွာ အလိုလို
သိေနမိပါတယ္......။

စကားမေျပာတက္တဲ ့ သူမကို ကြ်န္ေတာ္သမီးေလက နာမည္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ လမ္းေဘးက ေခၚလာခဲ ့တဲ ့အတြက္
မိေကာက္တဲ ့ ..ဒီနာမည္ေလးကို သူမ အရမ္းသေဘာႀကတယ္လို ့ ထင္ပါတယ္၊ ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုေတာ ့
မိေကာက္လို ့ ႏွစ္ခြန္းပဲေခၚမိလိုက္တယ္ သူမ ေမာ ့ႀကည္ ့လိုက္ျပီ သူမကိုေခၚတယ္ဆိုတာ သူမသိေနတယ္ေလ။

အစားအေသာက္မွန္ေနတဲ ့ မိေကာက္ဟာ တေန ့တျခားအရမ္းလွေနတယ္၊အ၀ါေရာင္သန္းေနေသာ သူမရဲ ့
ခႏၵာကိုယ္ရယ္၊ ၀ိုင္းစက္ေနေသာ သူမရဲ ့မ်က္၀န္းေတြကို ျမင္ရသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳႀကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္မဂၢဇင္းတိုက္ကျဖစ္ေစ၊ပန္ခ်ီျပခန္းကျဖစ္ေစ ျပန္လာခဲ ့ရင္ မိေကာက္က အိမ္ေရွ ့က ထြက္ႀကိဳတက္ပါတယ္၊
အိမ္မွာ ကြ်န္ေတာ္မရွိတဲ ့အခ်ိန္မွာ မိေကာက္နဲ ့သမီးေလးက ကစားေဖာ္၊ကစားဖက္ေတြေပါ ့၊ သမီးေလနဲ ့မိေကာက္
တေန ့တျခား သံေယာဇဥ္တြယ္ေနသလို၊ကြ်န္ေတာ္ဇနီးနဲ ့ကြ်န္ေတာ္ကလည္ လိမၼာလွတဲ ့ မိေကာက္ကို သံေယာဇဥ္
တြယ္ေနရတယ္........။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ မိသားစုလိုပဲ မိေကာက္ကိုႀကိတ္ျပီသေဘာႀကေနတဲ ့ လူတေယာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္မသိခဲ ့ဘူး၊
ေနာက္ဆံုးကြ်န္ေတာ္ သိလိုက္ရတာကေတာ ့ထိုသူနာမည္က ဦမင္းေမာင္ ရပ္ကြပ္ထဲမွာ ေရစည္လွည္တြန္းေရာငး္သလို
လစ္ရင္လစ္သလို ခိုးတက္၊၀ွက္တက္ျပီ မူးလာရင္ ရမ္းကားတက္တဲ ့သူပါ၊ ဦမင္းေမာင္လို လူတေယာက္၇ဲ ့ စိတ္ဓာတ္
ကို သေဘာမႀကလို ့ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ပါဘူး၊

တေန ့ေတာ ့ ပန္ခ်ီျပခန္းတခုက ညဥ္နက္မွအိမ္ျပန္လာတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ကို ဦမင္းေမာင္တို ့အရက္သမားတစုက
ရပ္ကြပ္ရဲ ့ ကင္းတဲထဲကေနလွမ္းေခၚျပီး ထမင္းေခၚေႀကြးႀကတယ္၊သူတို ့အမဲသား၀ယ္ျပီ စုခ်က္စားႀကတဲ ့အတြက္ပါတဲ ့၊
ကြ်န္ေတာ္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့စြာျငင္းဆိုျပီ အိမ္ဖက္ကိုဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ ့တယ္၊ဒါေပမယ္ ့ စိတ္ထဲမွာ ထူဆန္းေနသလို
ဘာမွန္မသိေလလံေနပါတယ္.။

ကြ်န္ေတာ္အိမ္ထဲေရာက္ေတာ ့ မ်က္ႏွာမေကာင္းတဲ ့ဇနီးရယ္၊မ်က္လံုးေတြ မို ့အစ္စြာ ငိုေႀကြးထားတဲ ့ သမီးေလရဲ ့
မ်က္နွာကိုျမင္ ့ေတြ ့လိုက္ရပါတယ္။

အက်ိဳးအေႀကာင္းေမးျမန္းႀကည္ ့ေတာ ့ ညေနခင္းဲက မိေကာက္ေပ်ာက္ဆံုးေနေႀကာင္း၊ယခုအခ်ိန္ထိျပန္မလာ
ေသးေႀကာင္း သမီးေလးက ငိုေႀကြးျပီ ကြ်န္ေတာ္ကိုေျပာတယ္။

အားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္သိလိုက္ပါျပီ၊မိေကာက္ဆိုတဲ ့ေခြးမေလးကို အႀကင္နာမဲ ့စြာ သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေသာ
လူ ့ဘီလူးတသိုက္ကို ကြ်န္ေတာ္မတုန္ ့ျပန္ေတာ ့ပါဘူး၊ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုလွ်င္ သူတို ့ရဲ ့ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ
တိရစာၦန္ေတြထက္ ႀကမ္းတမ္းမိုက္မဲေနမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိေနလို ့ပါ....။

သမီးေလးကို ရင္ခြင္ထဲေပြ ့ပိုက္ျပီ ျပန္မလာနိင္ေတာ ့တဲ ့ မိေကာက္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္...


"မိေကာက္..ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ."
ို

Tuesday, October 18, 2011

ႀကင္နာမႈကင္းမဲ ့တဲ့ တရုတ္လူမ်ိဳးတခ်ိဳ ့

အခုတေလာ လူေျပာမ်ားေနတဲ ့ ဗီဒီယိုဖိုင္အတိုေလးပါ၊စကၤာပူသတင္းမွာ အခုတ္တရနဲ ့ေဖာ္ျပသြားပါတယ္၊
လက္ရွိဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ ့တရုတ္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ ့ရဲ ့ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ တရုတ္လူမ်ိဳးအားလံုးကို ကိုယ္စား
မျပဳပါဘူး၊ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုလွ်င္ ျပီခဲ ့ေသာလအနညး္ငယ္က ကိုပီတာ ဘေလာ(ဂ္)တြင္ ဒုကၡတအဖိုးႀကီးအား
ထီးမိုးေပးခဲ ့ေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးမိန္ခေလး၏ သတင္းကိုဖက္ျပီ ႀကည္ႏူးပီတိျဖစ္ရသလို၊ ယခုဗီဒီယိုထဲတြင္ အႀကင္
နာကင္းမဲ ့ေသာ၊ လူမႈေရးအသိစိတ္ဓာတ္ကင္းမဲ ့ေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးတစုကို ႀကည္ ့ျပီ အံႀသေဒါသထြက္ရပါတယ္၊

ထိုေႀကာင္ ့ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဘာလဲ၊ဘယ္လဲဟုေမးရပါလိမ္ ့မယ္၊ အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုး ဒြန္တဲြေနေသာ လူ
ေလာကႀကီးထဲမွာ ျမန္မာျပည္ ဘာလဲ၊ဘယ္လဲဟု မေမးေတာ ့ပါဘူး၊ ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုလွ်င္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့
ပါတယ္ဆိုေသာ ဗုဒၵဘာသာျမန္မာနိင္ငံတြင္း စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက လက္ညိဳးထိုးစရာျဖစ္ေနေသာေႀကာင္ ့ပင္တည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာနိင္ငံတြင္းဆိုလွ်င္ တိုက္မိသြားေသာ ခေလးအတြက္ တာ၀န္ယူမေျဖရွင္းပဲ ထြက္ေျပးသြား
လွ်င္ ေနာက္ကေန အုတ္ခဲမ်ားပစ္သြင္းခံရမွာ ျမင္ေယာင္မိပါေသးသည္၊လက္ရွိခေလးရဲ ့သတင္းနဲ ့ ပတ္သတ္ျပီ
စကၤာပူသတင္းမွာေတာ ့ ေဆးကုသမႈခံယူေနတယ္ဆိုသည္ ့အေႀကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုး ခေလးငယ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးသင္ ့ပါတယ္၊အျမန္ဆံုး သက္သာေပ်ာက္ကင္းျပီ
တရုတ္ျပည္အတြက္ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးနိင္ေသာ သမီးေကာင္ရတနာျဖစ္ပါေစဟုဆုေတာင္းရင္..

တဆက္ထဲမွာပဲကြ်န္ေတာ္လို ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့(ဂ္)ကို ႏႈတ္မဆက္ပဲစာ၀င္ဖက္ေနတဲ ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို
ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ဘ၀ေတြကခါး ရသေတြရွားေနလို ့ပိုစ္ ့အသစ္ေတြမတင္နိင္ေသးပါဘူး။

Monday, October 10, 2011

ကာမတဏွာ ေႀကာက္စရာ


စိတ္၀င္စားေအာင္ခါင္စဥ္ေပးျပီ ကြ်န္ေတာ္ေရးမဲ ့ အေႀကာငး္အရာက စာအုပ္ေတြထဲမွာဖက္ခဲဖူတာေတြ၊ လူႀကီး
ေတြေျပာျပတာေတြ ျပန္ေရးထားတာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ကိေလသာကုန္ခန္းေနတဲ ့ သူေတာ္စင္မဟုတ္ပါဘူး၊
ေကာက္ေႀကာင္းေတြမ်ားတဲ ့ မိန္ကေလးေတြကို မသိမသာ ငန္းတက္ပါတယ္..ဘာေႀကာင္ ့လည္ဆိုေတာ ့
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေယာကၤ်ားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေနလို ့ပါ....:P

မွတ္မွတ္ရရ ဖက္ခဲ ့ဖူေသာ စာအုပ္ေလးက ကာလီဒါသ ပညာရွိအမတ္တေယာက္အေႀကာင္းပါ၊ မူမတ္ေတြ အစံု
အလင္နဲ ့ညီလာခံထဲမွာ ဘုရင္က ကာလီဒါသ အမတ္ကိုေမးခြန္ထုတ္ပါတယ္၊ "အေမွာင္တကာ အေမွာင္ထဲမွာ
အဘယ္အေမွာင္က အေမွာင္ဆံုးလဲ"ဟု ေမးခြန္ထုတ္ပါတယ္....

ကာလီဒါသအမတ္အတြက္ အေျဖရႀကပ္ေစတဲ ့ ေမးခြန္းျဖစ္သလို တပတ္အတြင္း အေျဖမေပးနိင္ရင္ အသတ္ေသ
ေစနိင္တဲ ့ ေမးခြန္းလည္ျဖစ္ပါတယ္၊ ကာလီဒါသ အမတ္လည္ မစားနိင္၊မေသာက္နိင္ တမိႈင္မိႈင္ တေတြေတြနဲ ့
စဥ္းစာေနရတာေပါ ့၊ဒါကို သမီျဖစ္သူက ေမးပါတယ္.အဘယ္ေႀကာင္းေႀကာင္ ့ ယခုကဲသို ့ ျဖစ္ေနရသနည္းေပါ ့။

ကာလီဒါသအမတ္လည္း ျဖစ္ေႀကာင္းကုန္စင္ေျပာျပလိုက္ေတာ ့ သမီျဖစ္သူက သူကူညီမည္ဆိုတဲ ့အေႀကာင္း
ယေန ့ညအခ်ိန္ သူမအခန္းထဲသို ့ လာခဲ ့ရန္ မွာႀကားခဲ ့ပါတယ္.။

ညဥ္အခ်ိန္ေရာက္ေတာ ့ ကာလီဒါသအမတ္လည္ သမီေတာ္မွာႀကာခဲ ့တဲ ့အတိုင္း သမီေတာ္အခန္းထဲသို ့၀င္
သြာပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လေရာင္ေအာက္သလြန္ထက္မွာ အိပ္စက္ေနတဲ ့သမီေတာ္ဟာ ၀တ္လစ္စလစ္
ျဖစ္နိင္သလို၊မေပၚတေပၚလည္ ျဖစ္နိင္ပါတယ္...

ကာလီဒါသအမတ္လည္ ေရွ ့တိုးရအခက္၊ေနာက္ဆုတ္ရအခက္နဲ ့ မင္သတ္ျပီ သမးီေတာ္ရဲ ့ ခႏၵာကိုယ္အလွအပ
ေပၚမွာ ေတြေ၀ယစ္မူသြားပါတယ္..တခ်ိန္ထဲမွာပဲ သမီေတာ္ကရုတ္တရက္ထျပီ " ဖခင္ အေမွာင္တကာအေမွာင္
ထဲမွာ ယခုလို ကာမေမွာင္ အေမွာင္ဆံုးပါ"ဟု ေျပာလိုက္ပါတယ္........

ကာလီဒါသအမတ္လည္ သေဘာေပါက္ နားလည္သြာျပီ ညီလာခံထဲမွာ သမီေတာ္ေတာ္ေျပာတဲ ့အတိုင္း"အေမွာင္
တကာ အေမွာင္ထဲမွာ ကာမေမွာင္ အေမွာင္ဆံုး"ပါဟုေလ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္......

ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း သေဘာေတာ္ႀက၍ ဆုလဒ္မ်ား ခ်ီးျမွင္ ့လိုက္ပါတယ္.........

ကာမတဏွာမ်ားေႀကာင္ ့ သားႏွင္ ့အေမ၊ အေဖႏွင္ ့သမီး တို ့ကိုေမွာက္မွားေစနိင္ပါတယ္.ကြ်န္ေတာ္ ဘာေႀကာင္ ့
ေျပာနိင္တာလဲဆိုေတာ ့ ျပီခဲ ့ေသာလအနည္းငယ္ကပဲ စကၤာပူမွာ အေဖႏွင္ ့သမီး ဇတ္လမ္းတဗိုဒ္ျဖစ္သြာပါတယ္။
ျပီေနာက္ မေလးရွား၊ျပင္သစ္၊ဘရာဇီ စသည္ ့နိင္ငံတြင္းသတင္းေတြမွာ အေဖႏွင္ ့သမီး၊သားႏွင္ ့အေမ၊ေျမးႏွင္ ့
အဖြား ဇတ္လမ္းမ်ားကို မဖက္ခ်င္ပဲ တအံတႀသနဲ ့ဖက္ခဲ ့ရလို ့ပါ.........

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာနိင္ငံဗုဒၵဘာသာေတြထဲမွာ ထိုကဲသို ့အေႀကာင္းမ်ား မႀကားရ၊မျမင္ရ မေတြရေခ် ၊ဒါကလည္း
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာ ဘာသာတရားေႀကာင္ ့ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္...

သို ့ေသာ္..............
ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္တခုတြင္ ေရးသာထာေသာဇတ္နိပတ္ေတာ္တခုမွ တဏွာကာမေႀကာင္ ့ မိမိ၏သားျဖစ္
သူ ဒိသာပါေမာကၡ ကိုသတ္ေသာ မ်က္မျမင္အဖြားအိုႀကီးအေႀကာင္ကိ
ု ယေန ့လူငယ္မ်ားဗဟုသုတအေနျဖင္ ့
ျပန္လည္ေရးျပရလွ်င္...............၊

အခါတပါးျမိဳ ့တျမိဳ ၏အႀကီးအကဲ သေ႒သားတဦးကို ေယာကၤ်ားတို ့ တပ္အပ္ေသာအ႒ာသရပ္(၁၈)ရပ္အေႀကာင္း
ကို သင္ေစဖို ့ငွာ အျခာျမိဳ ့ရွိ ဒိသာပါေမာကၡဆရာတေယာက္ဆီသို ့ ေစလြတ္လိုက္ပါတယ္၊ ဒိသာပါေမာကၡဆရာ
ဟာ မ်က္မျမင္အေမကို လုပ္ေႀကြးျပဳစုရင္း တဖက္ကလည္ မင္းညီမင္းသာ၊သူေ႒သူႀကြယ္သားမ်ားကို အ႒ာသရပ္
(၁၈)ရပ္ကိုသင္ႀကားပို ့ခ်ပါတယ္.

ဒီလိုနဲ ့သင္ႀကာပိုခ်မႈမ်ားကုန္ဆံုးသြာေသာ ဌာေနရပ္အသီသီကိုျပန္ခဲ ့ႀကပါတယ္၊ဒါေပမယ္ ့ ျမိဳ ့ရဲ ့အႀကီးအကဲ
သူေ႒သာျပန္ေရာက္လာေတာ ့ သူ၏မိခင္က ေမးပါတယ္၊ သားေတာ္ပညာရပ္မ်ားကုန္ဆံုးပါရဲ ့လာဟု..
သာေတာ္ကလည္ ဓာခုတ္၊လံွထိုး၊ေဗဒင္ အတပ္မ်ား အားလံုးကိုသင္ႀကားေပးပါတယ္ဟု ေျပာပါတယ္။

ေနာက္သူေ႒းကေတာ္က ပါပရအတက္ပညာကို သင္၏ဆရာက သင္ႀကားေပးရဲ့လာဟု ေမးျမန္ပါတယ္၊ သူေ႒း
သား လည္ ပါပရအတပ္ပညာ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု ျပန္လည္ေမးျမန္ေသာအခါ ..
မိခင္က ဘာမွမေျပာပဲ သင္၏ဆရာထံသို ့ တေခါက္ျပန္၍ သင္ႀကာပါေလဟု ေျပာပါတယ္....

ဒိသာပါေမာကၡဆီသို ့ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဆရာက အဘယ္ေႀကာင္ ့ျပန္ေရာက္လာရသနည္းဟုေမးျမန္ေသာ
အခါ တပည္ ့ျဖစ္သူ သူေ႒းသာကလည္ သူ၏ မိခင္ေျပာေသာ ပါပရအတပ္ပညာကို သင္ႀကာဖို ့ရန္ ျပန္ေရာက္
လာေႀကာင္ း ေျပာပါတယ္ ။

ဆရာက ေခတၱစဥ္းစားျပီေနာက္ ေကာငး္ျပီ ယေနမွစ၍ အမယ္အိုႀကီးကို သူ၏ကိုယ္စာ ျပဳစုရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း
သေ႒သားကလည္ ေကာင္ပါျပီဟု ေျပာျပီအဖြာအိုႀကီးကို ေန ့စဥ္ေနတိုင္း ျပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ပါတယ္၊
ျပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ခ်ိန္တြင္ ဆရာသင္ႀကားေပးသိအတိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံရပါတယ္။

မ်က္မျမင္အဖြားအိုႀကီး ေရခ်ိဳလွ်င္ ေရပတ္ျဖင္ ့ပြတ္သပ္တိုက္ေပးျပီး ႏႈတ္မွလည္ အဖြားငယ္ငယ္က အလြန္လွပ
မည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ အသားအရည္မွာ ၀င္း၀ါျပီးလွပေနေႀကာင္း၊အဖြား၏ အသံမွာအလြန္နားေထာင္
ရသည္မွာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေႀကာင္း၊ဆံပင္မ်ားမွာ ယခုထိ နက္ေမွာင္ေနေႀကာင္း စသည္ျဖင္ ့ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား သေဘာႀကေသာ စကားကိုသာ ေနစဥ္ရက္စက္ တြင္တြင္ေျပာေလသည္။း

ထိုအခါအဖြားအိုမွာ လူငယ္၏ အယုအယ၊အေျမွာက္အပင္ ့မ်ားကို ေနစဥ္ႀကား၍ စိတ္ထဲတြင္ သေဘာႀကႏွစ္ျခိဳက္
လာျပီ ထိုလူငယ္ကိုလည္ မိမိအားႀကိဳက္ႏွစ္သက္လာသည္ဟုထင္လာသည္။
တေန ့တြင္ မ်က္မျမင္အဖြားအိုက လူငယ္အား မိမိအားႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ အတူေနခ်င္လွ်င္ မင္းရဲ ့ဆရာမရွိမွ
ျဖစ္နိင္မည္ ထိုေႀကာင္ ့ မင္းရဲ ့ဆရာအားလုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ပါဟု အႀကံေပးပါတယ္...၊

လူငယ္သူေ႒သားက လည္ သူမလုပ္ႀကံ၀ံ ့ေႀကာင္းျပန္ေျပာေသာအခါ အဖြာအိုက ဒါဆိုလွ်င္ မင္းရဲ ့ဆရာအိပ္
ေသာေနရာသို ့ ႀကိဳးသြယ္တန္းေပးပါဟု ေစခိုင္လိုက္ပါတယ္။

ညဥ္ ့အခ်ိန္သို ့ေရာက္ေသာအခါ မ်က္မျမင္အဖြာအိုဟာ ရဲတငး္တေခ်ာင္း ကိုင္၍ သူ၏သားရွိေသာ အခန္းတြင္း
သို ့ တေရႊ ့ေရႊ ့တိုးကပ္သြားျပီ ေနာက္ ဦေခါင္းရွိရာကို အနည္ငယ္စမ္းအာ အားကုန္လဲြခုတ္လိုက္ပါတယ္။

သိုေသာ ဒိသာပါေမာကၡဆရာမွာ သူ၏ မိခင္မွာ ဒီေန ့၊ဒီရက္ ၊ဒီအခ်ိန္တြင္ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိေသာေႀကာင္ ့
၄င္း၊သူ၏ တပည္ ့ျဖစ္ေသာ လူငယ္၏ေျပာဆိုမႈေႀကာင္ ့ ၄င္း ႀကိဳတင္သိရွိကာ တေနရာမွေန၍ အေမဟု ေခၚလိုက္
ရာ မ်က္မျမင္အဖြားအိုမွာ အံႀသထိတ္လန္ ့ ရွက္ရႊံစြာျဖင္ ့ ေႀကာက္လန္ ့တၾကား အျပင္သို ့ ထြက္ေျပးသြာေသာ
အခါ ေရတြင္ထဲသို ့ က်၍ ေသဆံုးသြာေလသည္။

ဤတြင္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာက တပည္ျဖစ္သူကို ေခၚ၍ ပါပရအတပ္ပညာဆိုသည္မွာ တဏွာကာမႏွင္ ့ပတ္သတ္၍
မိန္မတို ့၏ ေဖာက္ျပန္ေကာက္က်စ္တက္ေသာ အတြင္းသေဘာဟု ေျပာဆိုျပီ ျပန္လည္ေစလြတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒိသာပါေမာကၡဆရာလည္ ရေသ ့အသြင္းေျပာင္း၍ တရားဘာ၀နာပြားမ်ားပါေတာ ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ့ေျပာရလွ်င္ လူေယာက္်ား၊လူမိန္းမတို ့သည္ ကာမတဏွာေႀကာင္ ့ မိမိတို ့၏အဆင္ ့အတန္း
ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို ေမ ့ေလ်ာ ့ႀကျပီ မိုက္တြင္းနက္ႀကကုန္သည္ဆိုသည္ ့အေႀကာင္းျဖစ္သည္။
ထိုေႀကာင္ ့ကာမတဏွာဆိုသည္မွာ ေႀကာက္စရာျဖစ္သည္ ၊ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ေထာက္လွန္းေရး
ေပါေသာ ခရီသည္ယာဥ္အခ်ိဳ ့တြင္ ေရးသာထာေသာစာတန္းေလးတေႀကာင္းကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။
"မိတ္ေဆြ ဆႏၵကို သိကၡာျဖင္ ့ ထိန္းပါ" ဆိုေသာစာတမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္........

Saturday, October 8, 2011

ခ်စ္သူျဖန္ ့ေ၀တဲ ့ ေဖာ္၀ပ္ေမးထဲက ကြ်န္ေတာ္အေႀကာင္း

ေအာက္တိုဘာ .၂၀၁၁ .၁၃ရက္
ကြ်န္ေတာ္အတြက္ ကံအဆိုးဆံုးရက္တရက္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ထင္မထားခဲ ့ပါဘူး၊ စက္တင္ဘာ၊ေအာက္တိုဘာ
ႏို၀င္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာ ဆိုတဲ့ ဘာေလးဘာ ဟာအစဥ္သျဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ ကံဆိုတဲ ့လေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ကိစၥမဆို ခံစားမႈလြန္ကဲစြာျဖင္ ့ေနတက္တဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီေန ့က တေန့လံုး အလုပ္ထဲတြင္ ဘာေႀကာင့္
့မွန္းမသိ ေလလံထိုင္းမိႈင္းေနျပီး အလုပ္ထဲမွာစိတ္၀င္စားမႈမရွိပါဘူး၊ အလုပ္ေစာစာသိမ္းျပီ အေဆာင္ျပန္ ေရမိုး
ခ်ိဳး ထမင္းစာျပီ တခါထဲ အိပ္ယာထဲ၀င္ပါေတာ ့တယ္။

ခဏအတြင္း ျပန္ႏိုးလာျပီ ကြန္ျပဴတာကိုဖြင္ ့ျပီ ေမး စစ္ႀကည္ ့ပါတယ္၊စိတ္၀င္းစာ စရာေခါင္စဥ္နဲ ့ ေမးတေစာင္က
"လူယုတ္မာ တေယာက္၏ အေႀကာင္း" တဲ ့....
ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈေတြကို မုန္းတီတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ လွ်င္ျမန္စြာပဲ ဖက္လိုက္ပါတယ္..ေရးထားတဲ ့စာပုဒ္ကTo: aungmyintjames , aunglwinoo74@gmail.com,
billyzawmon@gmail.com, chomonm , carolynedavid
, "februarysnow.26" ,
hanthasoe07 , joshuakmw ,
Lwin Ko Win , Tin Ko Win ,
kyaw1979moe@gmail.com, myo.clifford@gmail.com, mgnyanlwin@gmail.com,
nimarwin@gmail.com, oceanwolf77@gmail.com, rsseinlin ,
sopheayimon@gmail.com, thaeeeiphyu , thaeeieiphyu
, thureinsgu , victor yee
, wai.lwinoo09@gmail.com, winkokooo18
, "yarlay.2010" ,
maythinzaroo , mickylay26 ,
myintzawhtilar , minsanmin@yahoo.com, mshero56@gmail.com

ကြ်န္မနာမည္က ပန္း၀တ္မႈံပါ..
မဂၤလာေတာင္ညြန္ျမိဳ ့နယ္ , ေက်ာင္းလမ္း ,တိုက္အမွတ္(xx)တြင္ေနပါတယ္၊ လူယုတ္မာ သွ်င္ေနမင္းကေတာ ့
သာေကတ,စက္မႈဇံုရပ္ကြပ္,ျမနႏၵာလမ္း,အိမ္အမွတ္(xx)တြင္ေနပါတယ္...
လြန္ခဲ ့ေသာ လအနည္းငယ္က သူႏွင္ ့က်မ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ ့ဆံု ခ်စ္ႀကိဳက္ႀကပါတယ္၊တေန ့သူက
အျပင္မွာေတြခ်င္ေႀကာင္း ေျပာလာပါတယ္ ။

ဒီလိုနဲ ့ သူနွင္ ့က်မ တိုင္ရင္းသာေက်းရြာ ခ်ိန္းေတြ ့ႀကပါတယ္၊ အေအးဆိုင္ တဆိုင္မွာ စကားေျပာေနႀကတုန္း
ေခါင္းေတြအရမ္းကိုက္လာျပီ အိပ္ခ်င္လာပါတယ္၊အတန္တန္ ကိုယ္ကိုထိန္းေနတဲ ့ ႀကားက ေခတၱသတိေမ ့သြား
ပါတယ္၊ သတိျပန္ရလာ ခ်ိန္မွာေတာ ့ သန္လွ်င္ျမိဳ ့ရဲ ့ တည္ခိုခန္းတခုထဲေရာက္ေနပါတယ္...
ေဘးနာမွာကေတာ ့ ကြ်န္မရဲ ့ အေသြးအသားကို ၀ါးမ်ိဳးထားတဲ ့ သွ်င္ေနမင္းေပါ ့..

ကြ်န္မ ရွက္လည္ရွက္၊ ေဒါသ လည္း ထြက္ ၊အိမ္ကိုလည္ ျပန္မတိုင္းရဲပဲ အဲဒီတည္ခိုခန္းက ထြက္ေျပးလာခဲ ့ပါတယ္၊
ျပီေတာ ့ အဲဒီ လူယုတ္မာ ကို အဆက္အသြယ္မလုပ္ပဲ (block)လုပ္လိုက္ပါတယ္၊ေနာက္တေန ့ မွာအေကာင္ ့တခု
နဲ ့ လာအပ္ပါတယ္ ျပီေတာ ့ ကြ်န္မရဲ ့ ၀တ္လစ္စလစ္ ပံုေတြပို ့လာပါတယ္ ၊ေနာက္တႀကိမ္ သူနဲ ့လာမေတြ ့ရင္
အင္တာနက္ေပၚ တင္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္လာပါတယ္...

ကြ်န္မအႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္တာမရပဲ သူနဲ ့ေနာက္တခါ ေတြ ့ႀကျပီ အဲဒီတည္ခိုခန္းတခုမွာပဲ လင္မယာအရာ
ေျမာက္ရပါတယ္၊ တခါမဟုတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ခ်ိန္ေျခာက္ေတြ ့ဆံုျပီ လိင္ဆက္ဆံပါတယ္၊ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
မွာေတာ ့ သူမေလးရွာထြက္ျပီ အလုပ္လုပ္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ျပန္လာလွ်င္ လက္ထပ္မည္ဟု ေျပာျပီ ေနာက္ရက္
အနည္းငယ္မွာပဲ သူမေလးရွားကို ထြက္သြားပါတယ္.....။

မေလးရွာေရာက္ျပီ မႀကာခင္မွာပဲ သူအဆက္သြယ္မလုပ္ေတာ ့ပါဘူး၊ဖုန္းလည္မဆက္သြယ္ အခု ကြ်န္မမွာ ကိုယ္၀န္
(၃) ေလာက္ရွိေနပါျပီ အေဖ၊အေမ နဲ ့ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀ိုင္းေတြကို မေျပာရဲ၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရင္မဆိုင္ရဲ တာနဲ ့
ကိုယ္ကိုကိုယ္ အဆံုးစီရင္ေတာ ့မွာပါ..

ယခုစာကိုဖက္မိေသာ ညီမေလးမ်ား၊အမမ်ားအားလံုး ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆင္ျခင္ေနထိုင္ႀကပါလို ့ ဆုေတာင္းရင္း
ႏႈတ္ဆက္ခဲ ့ပါတယ္.............
ပန္း၀တ္မႈံ
--

A

....
<>
()
{()}
{{{()}}}
{{{{{{{()}}}}}}}
{{{{{{{{{(((())))}}}}}}}}
{{{{{{{{{((((((())))))}}}}}}}}
{{{{{{{{{{{{သွ်င္ေနမင္း}}}}}}}}}}}}
{{{{{{{{{{{{http://shinnaymin.blogspot.com/}}}}}}}}}}}}}}ကြ်န္မနာမည္က ပန္း၀တ္မႈံပါ..
မဂၤလာေတာင္ညြန္ျမိဳ ့နယ္ , ေက်ာင္းလမ္း ,တိုက္အမွတ္(xx)တြင္ေနပါတယ္၊ လူယုတ္မာ သွ်င္ေနမင္းကေတာ ့
သာေကတ,စက္မႈဇံုရပ္ကြပ္,ျမနႏၵာလမ္း,အိမ္အမွတ္(xx)တြင္ေနပါတယ္...
လြန္ခဲ ့ေသာ လအနည္းငယ္က သူႏွင္ ့က်မ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ ့ဆံု ခ်စ္ႀကိဳက္ႀကပါတယ္၊တေန ့သူက
အျပင္မွာေတြခ်င္ေႀကာင္း ေျပာလာပါတယ္ ။

ဒီလိုနဲ ့ သူနွင္ ့က်မ တိုင္ရင္းသာေက်းရြာ ခ်ိန္းေတြ ့ႀကပါတယ္၊ အေအးဆိုင္ တဆိုင္မွာ စကားေျပာေနႀကတုန္း
ေခါင္းေတြအရမ္းကိုက္လာျပီ အိပ္ခ်င္လာပါတယ္၊အတန္တန္ ကိုယ္ကိုထိန္းေနတဲ ့ ႀကားက ေခတၱသတိေမ ့သြား
ပါတယ္၊ သတိျပန္ရလာ ခ်ိန္မွာေတာ ့  သန္လွ်င္ျမိဳ ့ရဲ ့ တည္ခိုခန္းတခုထဲေရာက္ေနပါတယ္...
ေဘးနာမွာကေတာ ့  ကြ်န္မရဲ ့ အေသြးအသားကို ၀ါးမ်ိဳးထားတဲ ့ သွ်င္ေနမင္းေပါ ့..

ကြ်န္မ ရွက္လည္ရွက္၊ ေဒါသ လည္း ထြက္ ၊အိမ္ကိုလည္ ျပန္မတိုင္းရဲပဲ အဲဒီတည္ခိုခန္းက ထြက္ေျပးလာခဲ ့ပါတယ္၊
ျပီေတာ ့ အဲဒီ လူယုတ္မာ ကို အဆက္အသြယ္မလုပ္ပဲ (block)လုပ္လိုက္ပါတယ္၊ေနာက္တေန ့ မွာအေကာင္ ့တခု
နဲ ့ လာအပ္ပါတယ္ ျပီေတာ ့ ကြ်န္မရဲ ့ ၀တ္လစ္စလစ္ ပံုေတြပို ့လာပါတယ္ ၊ေနာက္တႀကိမ္ သူနဲ ့လာမေတြ ့ရင္
အင္တာနက္ေပၚ တင္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္လာပါတယ္...

ကြ်န္မအႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္တာမရပဲ သူနဲ ့ေနာက္တခါ ေတြ ့ႀကျပီ အဲဒီတည္ခိုခန္းတခုမွာပဲ လင္မယာအရာ
ေျမာက္ရပါတယ္၊ တခါမဟုတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ခ်ိန္ေျခာက္ေတြ ့ဆံုျပီ လိင္ဆက္ဆံပါတယ္၊ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
မွာေတာ ့ သူမေလးရွာထြက္ျပီ အလုပ္လုပ္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ျပန္လာလွ်င္ လက္ထပ္မည္ဟု ေျပာျပီ ေနာက္ရက္
အနည္းငယ္မွာပဲ သူမေလးရွားကို ထြက္သြားပါတယ္.....။

မေလးရွာေရာက္ျပီ မႀကာခင္မွာပဲ သူအဆက္သြယ္မလုပ္ေတာ ့ပါဘူး၊ဖုန္းလည္မဆက္သြယ္ အခု ကြ်န္မမွာ ကိုယ္၀န္
(၃) ေလာက္ရွိေနပါျပီ အေဖ၊အေမ နဲ ့ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀ိုင္းေတြကို မေျပာရဲ၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရင္မဆိုင္ရဲ တာနဲ ့
ကိုယ္ကိုကိုယ္ အဆံုးစီရင္ေတာ ့မွာပါ..

ယခုစာကိုဖက္မိေသာ ညီမေလးမ်ား၊အမမ်ားအားလံုး  ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆင္ျခင္ေနထိုင္ႀကပါလို ့ ဆုေတာင္းရင္း
ႏႈတ္ဆက္ခဲ ့ပါတယ္.............
                                   ပန္း၀တ္မႈံ
ကြ်န္ေတာ္စာကို အံႀသထိတ္လန္ ့စြာဖက္ေနမိတယ္..
ပန္း၀တ္မႈန္ ဘာေႀကာင္ ့ယခုလို သူရဲ ့ ဂုဏ္သိကၡာကိုမေထာက္ ျဖန္ ့ေ၀ရတာလဲ....
ျပီေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ သန္ ့သန့္ရွင္းရွင္း ေနခဲ ့ ႀကတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္လံုးအသိပါပဲ......
သူ ့အတြက္ အသံုးစရိတ္တႀကိမ္မပို ့ယံု , ဖုန္းတခါ မဆက္ယံုနဲ ့ ဘာလို ့ဒီလိုလုပ္ရတာလဲ....
အေယာက္(၃၀၀)ေလာက္ဆီျပန္ ့သြားတဲ ့ ကြ်န္ေတ္ရဲ ့အေႀကာင္း ၊ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့ ဓာတ္ပံုေတြ ကို ဒီကိစၥနဲ ့
ပတ္သတ္ျပီ ဘယ္လိုရွင္းျပရမလဲ....

ျပီေတာ ့ အစဥ္အလာႀကီမားတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ဂုဏ္ျဒပ္နဲ ့ေနတဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ မိဘေတြ၊ဂုဏ္သိကၡာ
အစြန္းအထင္း မရွိခဲ ့ဘူး တဲ ့ ကြ်န္ေတာ္  တခုခုကိုေတာ ့ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မယ္.........။

ကြ်န္ေတာ္ အခန္းအျပင္ဖက္ထြက္လာျပီ ဦတည္ရာမဲ ့ အရူးတေယာက္လို ေလ်ာက္သြားေနမိတယ္..
7-ELEVEN ဆိုင္ထဲ၀င္ျပီ ဘီယာ (၁၀)လံုးေလာက္၀ယ္ျပီ အရာအားလံုးကို ေမ ့သြားဖို ့အတြက္ ေသာက္ရေတာ ့
မယ္၊ အငန္းမရနဲ ့ ဆက္တိုက္ေသာက္ျပီ  ရထားလမ္းရွိရာ အရပ္ဖက္သို ့ ထြက္လာခဲ ့တယ္..
တရွိန္းထိုးသြားေနတဲ ့ ရထားေအာက္မွာ အရာအားလံုး ေမ ့ေပ်ာက္သြာမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ေလ။

အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ ့လာေနတဲ ့ ရထားေအာက္ကို ကြ်န္ေတာ္ ခုန္၀င္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ ့.........
                   "အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး"

"ဟူးးးးးးးးးးး
                ေတာ္ပါေသးရဲ ့  အိမ္မက္ မက္ေနတာကို ဒီေန ့အလုပ္ပင္ပန္းတာကို"

"မိန္းမ ကိစၥနဲ ့ ပတ္သတ္ရင္ အျပင္မွာေတာင္ ဟုတ္ဘူး  အိမ္မက္ထဲမွာေတာင္ ကံမေကာင္းတဲ ့ ငါ ့  ဘ၀"
           "လူပ်ိဳႀကီပဲ လုပ္တာ ေကာင္ပါတယ္"

ေဘးမွာ ရွိတဲ ့ဖက္ေခါင္းအံုးေလးပဲ တယုတယ ေထြးပိုက္ျပီ  ကြ်န္ေတာ္ျပန္အိပ္ဖို ့ ႀကိဳစားလိုက္ပါတယ္......။ ။ ။