twitter
  Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Thursday, December 8, 2011

စံုး၊တေစၦ၊ဘီလူးတို ့ျဖင္ ့ ဖို၊မ ဆက္ဆံသူမ်ားအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ဘီလူးတေကာင္က ေရာက္လာျပီဖို၊မဆက္ဆံသြားသည္ ့အျဖစ္မ်ိဳးကို ေရွ ့တစ္ေခတ္ကလူသားတို ့လက္ခံခဲ ့ႀကသည္၊စံုး ၊တေစၦ၊မွင္စာ ေတြကလည္းဤသို ့ ျပဳလုပ္တက္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ဤလိုႏွင္ ့ အေနအထိုင္မတက္က
ဘီလူးက စိတ္၀င္စားသြားလိမ္ ့မည္စသည္ ့ အယူ၀ါဒမ်ားေပၚေပါကါခဲ ့သည္။

ဤဓေလ ့၏ မူလအစမွာ.......

နတ္၊သိႀကားတို ့၊ နတ္ဘုရားတို ့တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသားသမီးရတနာေပးနိင္သည္ ့စြမ္းပကားရွိသည္ဆိုေသာ ယံုႀကည္ခ်က္မွျမစ္ဖ်ားခံလာဟန္တူသည္၊(....)ဘာသာေရးက်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏ သာေတာ္မ်ားသည္ လူသားတို ့၏ သမီးမ်ားဆီသို ့သြားႀကသည္ဟု ိုထားသည္။သို ့ေႀကာင္ ့လြန္ခဲ ့ေသာ ေခတ္က သီလရွင္မ်ားထံ နတ္သားမ်ားကအလည္သာႀကသည္၊ဖို၊မ ဆက္ဆံသည္ထိ ေျပာဆိုခဲ ့ႀကသည္၊အခ်ိဳ ့ေသာ သီလရွင္မ်ားဆိုလွ်င္၎၀မ္းဗိုက္ထဲမွ ကိုယ္၀န္ကို ဘုရား၀င္စားသလို၊နတ္သိႀကားကေပးသနားေသာ္ ရင္ေသြးအျဖစ္ေျပာဆိုခဲ ့ေသာ ေခတ္ကိုေရာက္ခဲ ့ဘူးသည္။ေရွ ့ေခတ္လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႀကေသာ ဟာႀကဴလီမွအစ ယခုေခတ္ဘုရားမ်ားကိုပင္ အပ်ိဳစင္မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအျဖစ္ ယေန ့တိုင္ ေျပာေဟာသူေတြရွိေသး၏။

ဘီလူး၊ သရဲ မ်ားကအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပူးကပ္ျပီ ဘီလူး၊ သရဲကေလးမ်ားကို ေမြးဖြားတက္သည္ဆိုေသာ အယူအဆကရွိေသးသည္၊(.......)ဘာသာကဲြကိုတည္ေထာင္သူ မာတင္လူသာ ဆိုသူကိုယ္တိုင္က ဘီလူးႏွင္ လူသာတို ့ဆက္ဆံနိင္သည္၊လူသားတို ့ေမြးဖြားေသာဘီလူးဆန္ေသာကေလးမ်ားမွာအဆိုပါ ဘီလူးမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေဟာေျပာခဲ ့ဘူးသည္။

ဤလိုႏွင္ ့အခ်ို ့ေသာ ေဆးဆရာမ်ားက ဘီးလူဟန္ေဆာင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ ့ႏွင္ ့ေဖာက္ျပားခဲ ့ႀကသလို အခ်ိဳ ့ဆရာေတြကလည္းအဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကိုတကယ္တမ္းယံုႀကည္ေအာင္ ေဟာေျပာခဲ ့ႀကဘူးသည္၊ဤသို ့အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ့ ျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြးအမ်ားႀကီရွိသည္။

ဥပမာ.....
- အဂၤလန္နိင္ငံမွ ဖိုဒ္ ့ရွား ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ ဘီလူးလက္ခ်က္ျဖင္ ့ ကေလးရရာက ကေလးမွာ ဘီလူးရုပ္ေပါက္ေနျပီအသက္(၆)လအရြယ္တြင္ သြားမ်ားအျပည္ ့အစံုထြက္ေနသည္။

- ဆပ္ဖိုဒ္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက တရားရုံးတြင္ လူႏွင္ ့ဘီလူးဆက္ဆံခဲ ့သည္မွာနွစ္ေပါင္းႀကာျပီ ၎၏ရင္ေသြးမ်ာအနက္သံုးဦးမွာဘီလူးေႀကာင္ ့ရရွိျဖင္းျဖစ္သည္စသည္ ့ျဖင္ ့အႀကိမ္ႀကိမ္က်မ္းကိုင္္ေျပာဆိုခဲ ့ပါသည္။

ဘာသာဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၀င္သည္  ့အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦထုပ္ေဆာင္းျပီမွ ၀င္ရေသာဓေလ ့က ရွိေသးသည္၊ဘုရားေက်ာင္း၌ေကာင္းေသာနတ္မ်ား၊ရွိသလို၊နတ္ဆိုးမ်ားလည္ရွိသည္။ဦးထုပ္မေဆာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏နားရြက္မ်ားကေနတဆင္ ့အဆိုပါနတ္ဆိုးမ်ားက ၀င္ေရာက္ကိုယ္၀န္ရေစနိင္သည္၊ဒါကို ကာကြယ္ရန္ ဦးထုပ္ေဆာင္းႀကသည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။

ေရွေခတ္လူသားတို ့အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ႀကသည္ ့အေႀကာင္းအရင္းကို ျပန္ႀကည္ ့လွ်င္ရာသီဥတုခံနိင္ဖို ့လွပေစဖို ့စသည္ ့အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မေကာင္းဆိုးရြာေကာင္မ်ား၀င္မပူးနိင္ေအာင္အကာအကြယ္ဘေဘာမ်ိဳးျဖင္ ့၀တ္ဆင္သူေတြလည္းရွိသည္။
အထူးသျဖင္ ့ မေကာင္းဆိုးရြာေတြ ဘီလူး၊သရဲ ေတြ ကိုယ္၀န္လာေပးမွာကို ေႀကာက္ရြံျပီး အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္သည္ ့ လူမ်ိဳးေတြရွိပါသည္။ဒီလိုႏွင္ ့ရဟႏၱာ စိန္(....) ကိုယ္တိုင္က မေကာင္းဆိုးရြားတို ့က ဒုကၡမေပးနိင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အမွတ္အသားသေဘာျဖင္ ့
ဦထုပ္ေဆာင္းႀကရန္ တိုက္တြန္းခဲ ့ဘူးသည္။

သီဟိုဋ္နိင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အတြင္းခံကိုအျမဲတမ္း၀တ္ဆင္ထားႀကသည္၊သူရဲ ၊သဘတ္ေတြက လာေရာက္ျပီဖို၊မ မဆက္ဆံနိင္ေစရန္ျဖစ္သညိဆိုသည္။ အလားတူပင္အခ်ိဳ ့က ခါး၌ခ်ည္းထားေသာ အေဆာင္အေယာင္းမ်ားသည္ မေကာင္းဆိုးရြားမ်ားကလိင္တန္ဆာကို အေႏွာက္အယွက္မေပးနိင္ရန္အတြက္ အကာအကြယ္သေဘာျဖစ္ပါသည္.....။ ။ ။


(ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏အဆင့္ျမင္ ့အသံုးခ်ဖို၊မဆက္ဆံေရစာအုပ္မွဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ယၡဳတေလာ
ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို ့ ကိစၥမ်ား၊ လက္စသပ္ လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင္ ့ ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္ ့အသစ္မ်ား မတင္နိင္ျခင္းကို အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)

3 comments:

 1. ဖတ္သြားပါတယ္ရွင္

  ReplyDelete
 2. အားေပးသြားတယ္ေနွာ္

  ReplyDelete
 3. စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းပါတယ္

  ReplyDelete

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....