twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Tuesday, April 26, 2011

ျမန္မာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္

ေခါင္းစဥ္ပါ မိမိ၏ အျမင္ကုိ တင္ျပရာတြင္ စာဖတ္သူ အမ်ားစု၏ သေဘာထား အျမင္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲ ပါလိမ္႔မည္။ မိမိ၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ ဤအေၾကာင္း အရာပါ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖူးရာတြင္ မိမိ၏ အျမင္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ သေဘာက် ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း မိမိအေနျဖင့္ အမ်ားကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရန္မွာမူ ဆုိင္းတြေနခဲ႔သည္။ အေၾကာင္းမွာ တစ္စုံတစ္ဦး၏ အားနည္းခ်က္ကုိ အျခား တစ္စုံ တစ္ဦးက ေထာက္ျပပါမူ အားနည္းခ်က္ ရွိသူအေနျဖင့္ ေထာက္ျပသူကုိ အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ဖုိ႔ရန္မွာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိတတ္ျခင္းႏွင့္၊ တိတိပပ ေရေရရာရာျဖင့္ စကားအသုံးအႏွဳံး မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွိပါမွ ေထာက္ျပသူ၏ ေစတနာႏွင့္ ေထာက္ျပခ်က္ကုိ ျမင္ႏုိင္တတ္သည့္ သေဘာရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ မိမိအေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းကုိ ဤေနရာတြင္ ေရးသားတင္ျပ ေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းျဖစ္လာသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ – ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ အိမ္ေထာင္ရွင္ မိသားစုမ်ား အမ်ားအျပားရွိၾကသည့္အနက္၊ သူတုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး မသာယာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ကြဲၾကျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ၾကျခင္း စသည္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ အမ်ားအျပား ရွိၾကသည္။ ၾသစေတးလ်ရွိ ျမန္မာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူလည္း ျဖစ္ၿပီး ၾသစေတးလ်တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္လာသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦး၏ အဆုိအရမူ ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳံးထက္ မနည္းေသာ ၾသစေတးလ်ရွိ ျမန္မာ အိမ္ေထာင္ရွင္တုိ႔မွာ အကြဲကြဲ အၿပဲၿပဲ ျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အျမင္ကုိ အမ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးလုိျခင္း ျဖစ္လာရသည္။
စာဖတ္သူ အမ်ာစုမွာ ေဘာ္လုံးပြဲမ်ား ၾကည့္ဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ေဘာ္လုံးပြဲမ်ား ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ပြဲၾကည့္ ပရိတ္သတ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စင္ျမင့္ထက္မွ လည္းေကာင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ လည္းေကာင္း ၾကည့္ရွဳရာတြင္ ကစားသမားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ အကြက္မ်ားကုိ အလြယ္တစ္ကူ ေတြ႕ျမင္တတ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ၊ လူမရွိေသာ ေနရာသုိ႔ ေဘာ္လုံးေပးလုိက္ျခင္းမ်ဳိး၊ လြတ္ေနသည့္လူကုိ ေဘာ္လုံးမေပးျခင္းမ်ဳိး စသည္တုိ႔ျမင္ေတြ႕ ဖူးၾကပါမည္။ ကစားသမား တစ္ဦး အေနျဖင့္မူ ကြင္းတြင္းမွာ လက္ေတြ႕ ေျပးလႊားကန္ေနရသည့္ အခါမွာ မိမိတုိ႔ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ အလြယ္တစ္ကူ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည့္ အကြက္မ်ားကုိ သူတုိ႔ အလြယ္တကူ ျမင္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ ထုိ႔အတူ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အျပင္လူက လက္ေတြ႕လုပ္ေနသူထက္ ျမင္သာျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ မိမိကုိယ္တုိင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ တစ္ဦး မဟုတ္သျဖင့္ မိမိ၏ တင္ျပခ်က္မွာ ရွဳေထာင့္ တစ္ေနရာရာမွ လစ္ဟာ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လွ်င္ စာဖတ္သူ၏ ေထာက္ျပခ်က္ကုိ အထူး တန္ဖုိးထားရွိပါမည္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသား တစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္သူျဖစ္လာၾကသည့္ အခါတြင္ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦးခ်ဳပ္ျခယ္မွဳမ်ား စတင္လုပ္လာၾကေတာ႔သည္။ အမ်ဳိးသားကလည္း အမ်ဳိးသမီးအား မည္သူႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းကုိ မႀကိဳက္သျဖင့္ အဆက္အသြယ္မလုပ္ရန္၊ ဒါမဝတ္ရန္ ဒီမသြားရန္ စသည္ စသည္ျဖင့္၊ အမ်ဳိးသမီးကလည္း အမ်ဳိးသားအား ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္၊ ဘာမလုပ္ရန္ ညာမလုပ္ရန္ စသည္ျဖင့္၊ ကုိယ္႔ကုိ ခ်စ္ရင္ျဖင့္ ဒါမလုပ္ပါနဲ႔ေနာ္ သူ႔ကုိ ခ်စ္ရင္ျဖင့္ ဒီလုိေနပါေနာ္နဲ႔ ႀကိဳးမ်ားခ်ဥ္ၾကေတာ႔သည္။ ခ်စ္သူျဖစ္ခါစတြင္မူကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စြဲမက္သာယာ ေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကတိမ်ားလြယ္လြယ္ေပးၿပီး ႀကိဳးခ်ဥ္ေနၾကသည္ကုိပင္ ေပ်ာ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။
ဤေနရာတြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ လာလည္သည့္ လူငယ္စုံတြဲ ၂ ေယာက္အေၾကာင္း ဥပမာျပ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ထုိစဥ္က မိမိ၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးထံ ရက္သတၱပတ္ခန္႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး သူ၏အိမ္တြင္ တည္းခုိစဥ္ မိမိကဲ႔သုိ႔ ကေနဒါ ႏုိင္ငံမွ လာလည္သည့္ လူငယ္စုံတြဲ ၂ ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ႔သည္။ အမ်ဳိးသမီးသည္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ႔သည့္ အမူအက်င့္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားသည္ ေဆးေျခာက္ သမားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ၂ ဦးတြင္ ဆန္႔က်င္ေသာ အက်င့္မ်ား အေတာ္အမ်ားရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမွာ မနက္မုိးလင္းက မုိးခ်ဳပ္ ေဆးေျခာက္ေသာက္သည္။ ဂစ္တာတီးသည္။ ညဆုိလွ်င္ အရက္ဆုိင္သြား အရက္ေသာက္ သီခ်င္းနားေထာင္တတ္သည္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ သီခ်င္းဝင္ဆုိတတ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမွာ နားၾကပ္တပ္၍ သီခ်င္းနားေထာင္ၿပီး စာဖတ္ေနတတ္သည္။ ရုပ္ရွင္ကုိ ဝါသနာပါသည္။ တီဗီြၾကည့္ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ျခင္းမ်ား လုပ္ရသည္ကုိ ႏွစ္သက္သည္။ ဓါတ္ပုံထြက္ ရုိက္သည္ကုိလည္း ဝါသနာ အေတာ္ပါသည္။ တစ္ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားျဖစ္သူသည္ မိမိအား ညဖက္တြင္ အရက္ဆုိင္သြားရန္ ေခၚသည္။ သူ႔အမ်ဳိးသမီးသည္ ညဖက္တီဗီြ ဇာတ္လမ္းေကာင္းသျဖင့္ အိမ္မွာ ေနခဲ႔ၿပီး မိမိတုိ႔ ၂ ဦး အရက္ဆုိင္သြားၾကသည္။ အျပန္တြင္ သန္းေကာင္ေက်ာ္ၿပီး အမ်ဳိးသားသည္ အေတာ္မူးေနၿပီ။ သူတုိ႔ ခ်စ္သူ ၂ ဦးကား ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္သည္ကုိ မၾကားရေခ်။ ေနာက္ ၂ ရက္ေလာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးက ရုံတင္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ကား တစ္ခု အေၾကာင္းေျပာျပသည္။ မိမိလည္း စိတ္ဝင္စားၿပီး သြားၾကည့္ၾကရန္ တုိင္ပင္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမွာ သူမၾကည့္လုိသည့္ ဇာတ္ကားျဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္ သူ၏ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး သာ ရုပ္ရွင္ အတူသြားၾကည့္ၾကသည္။ တစ္ရက္တြင္ သူတုိ႔ ၂ ဦးစလုံးႏွင့္ မိမိတုိ႔ မနက္စာ အတူသြားစားၾကၿပီး စကားေျပာၾကသည္။ ထုိအခါ မိမိက သူတုိ႔ စုံတြဲကုိ စိတ္ဝင္စားၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ႔သည္။ အမ်ဳိးသမီးသည္ အမ်ဳိးသား ေဆးေျခာက္ေသာက္ေနသည္ကုိ သိလွ်က္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ျခင္း မလုပ္သလဲ၊ ရံဖန္ရံခါ အမ်ဳိးသားက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သူတစ္ေယာက္တည္း လုပ္လုိရာလုပ္ေန၊ အမ်ဳိးသမီး ကလည္း သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သူလုပ္လုိရာ လုပ္ေနတာကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘာလုိ႔ အတူမလုပ္ၾက၊ မသြားလာၾကသလဲ၊ ေယာက္က်ၤား ညဖက္ အခ်ိန္မေတာ္ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ တစ္ေယာက္ထဲ ေပ်ာ္ပါးသြားလာေနတာမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသမီးက အျခား ေယာက္က်ၤားမိတ္ေဆြ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းသြား ရုပ္ရွင္ၾကည့္ စားေသာက္တာမ်ဳိးကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘာမွ မေျပာ၊ ဘာမွ မျဖစ္ၾကသလဲ၊ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေမးမိေတာ႔သည္။
သူတုိ႔ ျပန္ေျပာျပခ်က္အရ သူတုိ႔သည္ ခ်စ္သူရည္းစား ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ၇ ႏွစ္ပင္ ရွိၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔ ခ်စ္သူ ရည္းစား ျဖစ္စကပင္ ထုိကဲ႔သုိ႔ ေနထုိင္လာၾကသည္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကၿပီး၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား အေသအခ်ာရွိသည့္ ေန႔တြင္ လက္ထပ္ၾကရန္ ရည္မွန္းထားၾကပါသည္။ သူတုိ႔၏ ခံယူခ်က္မွာ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး မယုံၾကည္ျခင္း၊ သဝန္တုိျခင္း တုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္ျခင္း မဟုတ္၍သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး သံသယ ရွိေနပါကလည္း ခြဲခြာၿပီး တစ္ဦးတည္း တစ္ေယာက္တည္း ေနသည္က ပုိလုိ႔ပင္ စိတ္ခ်မ္းသာမည္ ဟု ေျပာသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးသည္ သူႏွင့္ မခ်စ္ႀကိဳက္ခင္ကပင္ ေဆးေျခာက္ေသာက္ ေနသူကုိ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ႔ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီးမွ ေဆးေျခာက္ မေသာက္ရန္ တားျမစ္ပါက သူသည္ ထုိသူ႔ကုိ မိမိခ်စ္သူအေနျဖင့္ ေလးစားခ်စ္ခင္ျခင္း မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ သူ႔၏ ေပ်ာ္ရြင္မွဳကုိ ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေစသည့္ အျပင္ မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္သုိ႔ သြပ္သြင္းၿပီး အေစခံကဲ႔သုိ႔ အမိန္႔နာခံခုိင္းသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေတာ႔မည္ဟု ထင္ျမင္သည္။ အလားတူ အမ်ဳိးသားကလည္း အမ်ဳိးသမီးကုိ ခ်စ္ခဲ႔သည္ ျဖစ္ၿပီးမွ သူ၏ ရွိေနေသာ အက်င့္စရိုက္မ်ားကုိ လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သူ႔တြင္ ရွိသည့္ အက်င့္စရိုတ္မ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္ပါမူ သူ႔အား ခ်စ္ျခင္း မရွိေတာ႔သည္သာ ျဖစ္မည္ဟုလည္း ရွင္းျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေလးစားျခင္း၊ တစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဝါသနာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳတုိ႔ကုိ တစ္ဦးက ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းတုိ႔သည္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ျခင္း မဟုတ္ဟု သူတုိ႔ ၂ ဦးစလုံးက ယုံၾကည္ၾကသည္။
အလားတူ အသက္အရြယ္ ႀကီးျမင့္ေနသည္အထိ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခ်စ္ခင္စြာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ေနၾကသည့္ ၾသစေတးလ်တြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ စုံတြဲ အဖုိးႀကီး အဖြားႀကီးမ်ား၊ အျခား ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသား အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ႏွင့္လည္း ေနာက္ပုိင္း ခင္မင္ရင္းႏွီးဖူးရာ သူတုိ႔တြင္လည္း အဆုိပါ သေဘာထား အယူအဆမ်ား ထပ္တူ ရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
ျမန္မာ စုံတြဲမ်ားတုိ႔မွာကား အမ်ားစုသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္မွဳမ်ား ႏွင့္ ခ်ဥ္ထားေသာ ႀကိဳးမ်ား တင္းလာသည္ဟု ယူဆလာၾကသည့္အခါ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္ လုပ္လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ခုိးေၾကာင္ ခုိးဝွက္လုပ္သည္ကုိ ေပၚလာလွ်င္ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သံသယ မ်က္လုံးမ်ားႏွင့္ ၾကည့္ၾကမည္။ သဝန္ေၾကာင္ျခင္း၊ အူတုိျခင္း၊ အယုံအၾကည္ မရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းထား ဆက္ဆံၾကမည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု၏ ျပႆနာ အရင္းခံမ်ား ျဖစ္ေပမည္။
ေရွးဦးစြာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အဓိက ျပႆနာမွာ သဝန္ေၾကာင္ျဖင္း ျဖစ္သည္။ မိမိခ်စ္သူကုိ မိမိ မယုံၾကည္ပါလွ်င္ မည္သည့္ အေၾကာင္း ျဖင့္မဆုိ လက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မသင့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုမွာ မိန္းမတစ္ဦးကုိ မိမိ၏ ေက်းကြ်န္၊ မိမိ အိမ္ေဖာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္တတ္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ သတိျပဳရမည္။ သူသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ ဘဝမွာ ခ်ဳပ္တီးစရာမ်ား သူ႔တြင္ အမ်ားအျပား ရွိခဲ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသည့္ အခါ သူ႔တြင္ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လုံၿခဳံၿပီဟု ယူဆၿပီး ေယာက္က်ၤား အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခ်င္စိတ္ ရွိေကာင္းရွိမည္ကုိ နားလည္သင့္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအား အရာရာ ခ်ဳပ္ျခယ္ ထားရွိျခင္းသည္ သူ႔၏ တုိးတက္ရာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္သကဲ႔သုိ႔ မိမိေကြ်းမွစား ထားရာေန ေစရာလုပ္ ဆုိသည့္ ကြ်န္ဇာတ္သြင္းျခင္းမ်ဳိးကုိ မိမိ၏ခ်စ္သူအား ျပဳလုပ္သူမွာ အလြန္ပင္ စက္စုတ္ဖြယ္ ေကာင္းမည္ကုိ သိထားသင့္သည္။ မိမိ၏ အျမင္တစ္ခုတြင္ ေယာက္က်ၤားမ်ား သည္ တစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အျပန္ အိမ္တြင္ မိန္းမက အသင့္ ခ်က္ထားသည့္ ထမင္းဟင္းမ်ားကုိ စတုိင္က်က် စားေလ႔ရွိျခင္းကုိ သေဘာမက်ပါ။ ၾသစေတးလ်မွ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ားစု မွာမူ မိမိေတြ႕ဖူးသေလာက္ အိမ္တြင္ ထမင္းဟင္းခ်က္သည္ကုိ မိန္းမေရာ ေယာက္က်ၤားပါ အတူ ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေယာက္က်ၤား တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမ တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေစ၊ ၂ ဦးလုံး ျဖစ္ေစ အတူ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္တတ္ၾကသည္။ မိမိယူဆသည္မွာ ကုိယ္ခ်စ္သူဆုိလွ်င္ သူပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကုိ ကုိယ္က တတ္ႏုိင္သ၍ ဝင္ကူ လုပ္ကုိင္ ေပးရမည္ျဖစ္ရာ အိမ္ျပန္ၿပီး စတုိင္က်က် အိမ္က မိန္းမခ်က္တာကုိ လက္ေဆး စားျခင္းသည္ ဘဝင္မက်စရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေယာက္က်ၤားအား ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းသည္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခုတြင္ ပဋိပကၡကုိ မီးေမႊးျခင္းမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္ဟု မိမိထင္ျမင္ပါသည္။ ေယာက္က်ၤားတစ္ေယာက္ကုိ သူ႔၏ အက်င့္စရုိက္ ေျပာင္းလည္းရန္မွာ လြယ္ကူသည့္အလုပ္မ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိ လုိခ်င္ခဲ႔စဥ္က ေပးထားေသာ ကတိမ်ားသည္ မိမိအား ရၿပီးလွ်င္ ေဖာက္ရန္ ဝန္မေလးတတ္ၾကသည္ကုိ သတိျပဳၿပီး အစကပင္ သူ႔တြင္ ရွိၿပီးသားေသာ အက်င့္စရုိက္ကုိ လက္ခံႏုိင္မွသာ သူ႔အား လက္ခံျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါမည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အခ်ဳပ္ျခယ္ မခံရန္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဘဝေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ အလွအပ သိပ္မလုပ္ေတာ႔ျခင္း၊ ေယာက္က်ၤားမ်ား စြဲေဆာင္မွဳျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ပုိမုိ ေရွာင္က်ဥ္လာျခင္းသည္လည္း မွားယြင္းျခင္း တစ္ခု အျဖစ္ မိမိအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္သည္။ ေယာက္က်ၤား ျဖစ္သူမ်ား၏ ခ်ဳပ္ျခယ္ တားျမစ္ျခင္းကုိ ခံရသျဖင့္ ထုိသုိ႔ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းေသာ္လည္း ထုိအခ်က္ကုိမူ မိမိအေနျဖင့္ သေဘာမက်ပါ။ အမွန္မွာ ေယာက္က်ၤားမ်ားသည္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿပီးသည့္ အခါတြင္ သူတုိ႔ အမ်ဳိးသမီး၏ က်ဆင္းလာမည့္ ရုပ္ရည္၊ ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ ဆက္ဆံေနရသျဖင့္ ရုိးသြားၿပီး စိတ္ကုန္လာမည့္ အေျခအေနကုိ ထိမ္းသိန္းသည့္ အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ အပ်ဳိဘဝကထက္ ပုိ၍ လွေအာင္၊ စြဲေဆာင္မွဳ ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ ေနထုိင္ျခင္းသည္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ အမ်ဳိးသား အိမ္ေထာင္ရွင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျပာျဖစ္ဖူးသည္။ သူက သူ႔မိန္းမသည္ ထုိအခ်က္ကုိ လက္မခံေၾကာင္း၊ သူ႔ကုိ ႀကိဳက္လုိ႔ယူၿပီး အခုမွ ဘာျဖစ္သေလး၊ ညာျဖစ္သေလး ဂ်ီးမ်ားၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ ေတြ႕ေနလုိ႔ ဒီစကားမ်ဳိး ေျပာတာလား ဟု ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ေၾကာင္း၊ ေျပာျပသည္။ အမွန္မွာ ထုိသုိ႔လက္ခံျခင္းသည္ မွားယြင္းပါမည္ဟု မိမိထင္ပါသည္။ တစ္ဖက္လူကုိ စြဲေဆာင္ႏုိင္ေစခဲ႔သျဖင့္ တစ္ဖက္လူက စိတ္ဝင္စား လာခဲ႔ရျခင္းကုိ မေမ႔သင့္ပါ။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ျမန္မာအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ေလးစားမွဳ မရွိၾကျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အတြင္းသ႑ာန္တြင္ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားထားျခင္း၊ တစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရြင္ရာကုိ တစ္ဦးက ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ျခယ္တားျမစ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ မရွိဘဲ ဖုံးကြယ္ထားျခင္း မ်ားသည္ ျမန္မာ႔ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၏ အဓိက အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိ အေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ပါသည္။ အကယ္စင္စစ္ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ မလိမ္မညာစတမ္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တကယ္ခ်စ္သလားဆုိသည္ကုိ ဆန္းစစ္သင့္ပါေၾကာင္း
အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

                   ............... fwd.................

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....