twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Friday, January 21, 2011

ကာရံပ်က္ကဗ်ာ

နေဘေတြထပ္

ကာရံေတြပ်က္

ကဗ်ာတဗုဒ္ကိုစပ္ဆို

စိတ္ပ်ိဳဖို ့...ကဗ်ာစပ္

ကမာၻပတ္ျပီကဗ်ာစပ္ခ်င္

ဘီယာတခြက္....ဂစ္တာတလက္နဲ ့

     ကဗ်ာစပ္ဖို ့...ခ်စ္သူတေယာက္

              အလိုရွိသည္....ပံုေသလစာ၁၅၀၀

          ဘီယာတခြက္နဲ ့ကဗ်ာစပ္ခ်ိန္

     ကမာၻပ်က္ခ်င္ပ်က္ပါေစ

    ခ်စ္သူကိုဖက္....ကဗ်ာစပ္၍

      အသက္ေသ၀ံ ့တယ္
 
                                     (သွ်င္ေနမင္း)

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....