twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Friday, August 5, 2011

'အြန္လိုင္းအခ်စ္တဲ ့လား"

အြန္လိုင္ေပၚမွာခ်စ္ႀက၊ႀကိဳက္ႀက၊ကဲြႀကဆိုတဲ ့ဇတ္လမ္းေတြကေျပာမဆံုးေပါင္ေတာသံုးေတာင္ပါပဲ.အြန္လိုင္းအခ်စ္ဇတ္လမ္း
ေတြကိုကိုလည္းဘေလာက္ေတြ၊ဖိုရမ္ေတြမွာပညာေပးေဆာင္းပါေတြ၊၀ထၱဳတိုေတြအျဖစ္ကြ်န္ေတာ္အရင္ေရးတဲ ့သူေတြ
ေရးေနႀကတာပါပဲ၊ဒါေပမယ္ ခ်က္တဲ ့သူေတြကလည္ ခ်က္ျမဲ၊ ခ်စ္တဲ ့လူေတြကလည္းခ်စ္ျမဲပါပဲ၊အြန္လိုင္ေပၚကအခ်စ္ေတြ
ယံုႀကည္ရမွာလားဆိုေတာ ့လည္း လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ ့အျမင္ကမယံုႀကည္ႀကပါဘူး၊ကြ်န္ေတာ္တို ့ကိုယ္ဒူးကိုယ္
ေတာင္မယံုႀကည္ရတဲ ့ကာလမွာတဖက္လူရဲ ့အေႀကာင္းလည္းဂဂဏဏမသိ၊မျမင္ဖူးမရင္းနီဖူတဲ ့လူတေယာက္ကိုအြန္
လိုင္ေပၚမွာယံုႀကည္စြာခ်စ္မိေသာသူဟာကြ်န္ေတာ္အျမင္စဥ္စားဥာဏ္နည္တဲ ့သူျဖစ္နိင္ပါတယ္၊အြန္လိုင္းေပၚမွာခ်စ္ႀကိဳက္
ညားတဲ ့အတဲြေတြမရွိဘူးလာဆိုေတာ ့ ရွိပါတယ္ ၁၀၀မွာ၁ေယာက္ပါ၊ကြ်န္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ေတာ့အြန္လိုင္းေပၚ
မွာခ်စ္ႀကိဳက္ျပီညားသြားပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းသူတို ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ ့အိမ္ေထာင္ေရးအေႀကာင္းကိုသူရဲ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ေႀကာင္ ့မေရးေတာ ့ပါဘူး၊လက္ရွိျမန္မာနိင္ငံထဲကအြန္လိုင္းေပၚတက္ျပီး"ခ်က္တင္ထဲကငိုျပရင္ ေငြရတယ္"ဆိုတဲ ့ပိုင္း
လံုးမိန္ခေလးေတြအေႀကာင္းေရးထားတဲ ့ေဆာင္းပါကိုဖက္ျပီကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိသေလာက္ကမိန္းခေတြပဲဆိုးတယ္
ဆိုတာမျဖစ္နိင္ပါဘူး၊ေယာကၤ်ားေလေတြစဥ္းစာဥာဏ္နဲလိုျဖစ္နိင္ပါတယ္၊ေတြ  ့တဲ ့မိန္းခေလးေတြဆီက ဂ်ီေမးအေကာင္ ့
ေတြေတာင္းအိမ္ေထာင္သည္၊တခုလပ္၊မုဆိုးမမွန္မသိခ်က္ေတာ ့တာပါပဲ၊တဖက္မိန္းခေလးကလည္ယံုႀကည္ေအာင္ေျပာ
ျပီေႀကြျပ ျပီရင္ပိုက္ဆံေတာင္းတလႏွစ္လေလာက္ေနျပီblock လုပ္ျပီးအဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ေတာ ့ကိုယ္ရဲ ့ေငြလည္း
ကုန္၊အခ်ိန္ကုန္ျပီ အြန္လိုင္းေပၚမွာအသဲကဲြေတာ ့တာပဲ၊အင္တာနက္ဆိုတာသံုးတက္ရင္ကြ်န္ေတာ္တို ့အတြက္ဆရာတဆူ
လိုပါပဲ၊ကြ်န္ေတာ္တို ့မသိတဲ ့အေႀကာင္းအရာေတြကိုေရးျပီရွာယံုပါပဲ၊နည္းပညာအေႀကာင္းေတြ၊လူမႈေရးရာအေႀကာင္းေတြ
ေဆးပညာဆိုင္ရာ၊လိင္မႈေရးရာေဆာင္းပါေတြ၊ဗီဒီယိုေတြေလ ့လာလို ့ရပါတယ္။အင္တာနက္ဆိုင္ရာနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးလက္
ရွိအစိုအရအေနနဲ ့ဒီမိုကေရစီလို ့နိင္ငံပိုင္သတင္းစာကေႀကြးေႀကာၤျပီးဘေလာက္စေပါ ့မွန္သမွ်ကိုပိတ္ထားတာေတာ ့အရုပ္
ဆိုးလြန္ပါတယ္၊အကယ္၍ျဖစ္နိင္လွ်င္နိင္ငံေရးဘေလာက္မ်ားကို(by name)ျဖင္ ့ပိတ္ထားျပီအျခာလူမႈေရးဆိုင္ရာ၊နည္း
ပညာဆိုင္ရာဘေလာက္ေတြကိုဖြင္ ့ေပးသင္ ့ပါသည္.............
ယေန ့ျမန္မာနိင္ငံဟာဖံြ ့ျဖိဳဆဲနိင္ငံတနိင္ငံျဖစ္ပါတယ္၊ဒါေႀကာင္ ့လူေနမႈအဆင္ ့အတန္းေတြျမင္ ့မားဖို ့အတြက္လြပ္လပ္စြာ
ေတြးေတာခြင္ ့၊လြပ္လပ္စြာေရးသာခြင္ ့လြပ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖဲြ ့၍လူငယ္မ်ားအင္အားျဖင္ ့တိုင္ျပည္ကိုယခုထက္ဖံြ ့ျဖိဳး
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင္ ့သည္၊ဒီလိုမွမဟုတ္လ်င္ျမန္မာနိင္ငံတြင္းမွလူငယ္အမ်ားစုမွာ ခ်က္တင္မ်ား၊ေဒကလပ္မ်ား
အရက္ဆိုင္၊ဘီယာဆိုင္မ်ားတြင္အခ်ိန္ကုန္ျပီးတိုင္ျပည္အတြက္လူငယ္မ်ားနစ္နာနိင္ပါသည္၊လူငယ္ဆိုသည္မွာတိုင္ျပည္အ
တြက္အနာဂတ္ေခါင္ေဆာင္မ်ားျဖစ္လာနိင္သည္၊ထို ့ေႀကာင္ ့ယေန ့လူငယ္မ်ားကိုခ်က္တင္မ်ားတြင္အခ်ိန္ကုန္မေနသင္ ့ေပ၊
လူငယ္အမ်ားစုမွာပတ္၀န္းက်င္ဧ၊ၤမြန္းက်ပ္မႈမ်ားေႀကာင္ ့ခ်က္တင္မ်ား၊အြန္လိုင္မ်ားေပၚတြင္စိတ္ထြက္ေပါက္ရွာေနႀကျခင္း
ျဖစ္သည္၊အြန္လိုင္ေပၚရွိမိန္ကေလးမ်ားကိုအေပ်ာ္ရည္စားထာျခင္း၊မိန္ကေလးမ်ားကလည္းကလည္းအျပင္တြင္မေတြရ၍
အေျပာအဆိုရဲကာလြယ္လြယ္ကူကူႏွင္ ့လက္ခံတက္ႀကသည္၊၊ဒါေႀကာင္ ့အြန္လိုင္အခ်စ္ဆိုသည္မွာယံုႀကည္စိတ္ခ်ခြင္မရွိေပ။
ကြ်န္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္သြားေသာအျဖစ္အပ်က္တခုကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္.ကြ်န္ေတာ္မိတ္ေဆြတေယာက္ရဲ ့သူငယ္
ခ်င္းတေယာက္တယာက္အေႀကာင္းပါ..သူကစကၤာပူမွာအလုပ္လုပ္ျပီးမိဘကိုလုပ္ေႀကြးေနသူတေယာက္ပါ၊အင္တာနက္သံုး
ျပီးခ်က္တင္မ်ားနဲ ့အခ်ိန္ကုန္ေနသူတေယာက္ဆိုလ်င္မမွားပါဘူး၊တေန ့မိန္ကေလးတေယာက္ႏွင္ ့အျမဲအခ်ိန္ျပည္ ့ခ်က္တင္
ထိုင္ျဖစ္ျပီးအြန္လိုင္ေပၚမွာခ်စ္ႀကိဳက္သြားပါတယ္၊သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ဟာလက္ထပ္ဖို ့ထိကတိေတြေပးျဖစ္က်ပါတယ္။မိန္က
ေလးကေတာ ့ျမန္မာနိင္ငံရံုးတရံုးကအလုပ္လုပ္ျပီးအခ်ိန္မ်ားမ်ားအြန္လိုင္ေပၚတြင္ရွိေနတက္သူတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊
ပထမပိုင္းေတာ ့မိန္ကေလးဖက္ကသာမန္ခ်စ္စကား၊ႀကိဳက္စကားေလာက္ေျပာျဖစ္ႀကျပီး၊လက္ထပ္ဖို ့ကတိေပးျပီအခ်ိန္မွာ
ေတာ ့မိန္ကေလးဖက္ကအေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီးပိုက္ဆံခဏခဏေတာင္းပါေတာ တယ္..သူငယ္ခ်င္းကလည္းတကယ္
လက္ထပ္ဖို ့ရည္ရြယ္ထာေတာ ့မိန္ကေလးေတာင္းသမ်ပို ့ေနႀကပါ၊။တေန ့မိဘေတြကိုအသိေပးျပီးစံုစမ္းႀကည္ ့ေတာ ့
မိန္ကေလးက ကေလးတေယာက္အေမအိမ္ေထာင္သည္တေယာက္ျဖစ္ေနပါတယ္..ဒါနဲ ့သူငယ္ခ်င္လည္းအသဲကဲြျပီ
ရွက္တာနဲ ့အိမ္မျပန္တာ၄ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါျပီး....ဒါေႀကာင္ ့.ကြ်န္ေတာ္ေမးႀကည္ခ်င္ပါတယ္.....
         ဒါ......... အြန္လိုင္းအခ်စ္တဲ ့လားလို ့...............

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ ့နဲ ့ေျပာခ်င္တာကေတာ ့ျမန္မာနိင္ငံတြင္းရွိလူငယ္မ်ားအြန္လိုင္ေပၚတြင္အခ်ိန္ကုန္မေန ့သင္ ့ေတာ ့ပါဘူး
ေခတ္မီဖံြးျဖိဳးတိုတက္ဖို ့အတြက္အက်ိဳးရွိတဲ ့စာမ်ားဖက္ျပီးနိင္ငံအက်ိဳးသယ္ဖိုးက်ဖို ့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္..........

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....